Rat

Imam Ali, mir s njim: “Često je veća korist od rata nego od mira.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Neslaganje potiče rat.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Tvrdoglavost potiče rat.”[3]

Imam Husejn, mir s njim: “Znajte, zlo rata je naglo, okus mu je opor, pa ko uzme za njega predah i pripremi sredstva i ne zbraja svoje gubitke prije nego se završi, taj je pobjednik. A ko ga požuruje prije nego mu je vrijeme i prije nego procijeni da li se u njega vrijedi upuštati – takav je pohitio da beskoristan rodu svome bude i da sebe u smrt odvede.”[4]

Iznenađivanje neprijatelja

Imam Ali, mir s njim: “Pripazite! Pozivam vas da se borite protiv tih ljudi i noću i danju, i tajno i javno. I potičem vas da ih napadate prije nego oni napadnu vas. Allaha mi, ni jedan narod nije bio napadnut usred svojih kuća, a da nije pretrpio sramotu.”[5]

Šta treba ispoštovati prije rata

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sa ljudima se prijateljski odnosite, dajte im priliku i prije nego što ih napadnete, pozovite ih Istini. Više volim da mi dovedete ljude iz gradova i iz pustinje kao muslimane, nego da mi dovedete njihove žene i djecu (kao zarobljenike), nakon što su im muškarci ubijeni.”[6]

Imam Ali, mir s njim, na Siffinu: “Allaha mi, ne odugovlačim sa ratom čak ni jedan dan, osim u nadi da će mi se pridružiti neka skupina, naći uputu preko mene i vidjeti svjetlo moje slabašnim očima svojim. To mi je milije nego ih poubijati u stanju zavedenosti njihove.”[7]

Prethodnica vojske

Imam Ali, mir s njim, savjetujući Zijada ibn Nadra: “Znaj da su oči vojske njena izvidnica, a njene oči prethodnica njihova. Čim izađete iz vašega grada i približite se neprijatelju, odmah šalji izvidnice na sve strane i u neke klance, voćnjake i zaklone, postavi ih na svaki ugao da ne bi neprijatelj bio u zasjedi i napao vas iznenada.”[8

Vojna uputstva

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne ubijajte glasonoše i taoce!”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Istaknite čovjeka opremljenog oklopom naprijed, a neoklopljenog držite iza. Stisnite zube; to će najbolje pomoći da sablje odskaču od lubanje. I poskočite na strane kopalja, jer to mijenja smjerove njihovih oštrica. Oborite svoje poglede, jer to snaži duh i smiruje srce. Utišajte glasove, jer će to otkloniti malodušnost.”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Ne borite se sve dok oni ne otpočnu! Jer hvala Allahu vi ste, doista, upravu. A to što ih ostavljate sve dok oni ne otpočnu borbu bit će vaš dokaz dodatni protiv njih. Kada voljom Allahovom neprijatelj bude poražen, onda ne ubijajte one koji odstupaju, ne udarajte osobe nemoćne, ne ubijajte ranjene, te ne uznemiravajte žene.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je zabranio da se truju gradovi nevjernika.”[12]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Ako zarobite čovjeka koji ne može da hoda i ne budete imali nosiljku za njega, pustite ga, nemojte ga ubijati, jer ne znate kakav je sud Imama o njemu.”[13]

Rat je varka

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Reci šta god ti naumpadne, jer rat je varka.”[14]

Zabrana bježanja iz rata

Onaj ko im tada leđa okrene – osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi – vratit će se natovaren Allahovom srdžbom; prebivalište njegovo bit će Džehennem, a užasno je on boravište.[15]

Imam Ali, mir s njim, svojim ashabima u Bici na Siffinu: “Istrajte u napadima i stidite se bježanja, jer to je vječno poniženje u potomstvu i vremenu koje dolazi i vatra na Sudnjem danu. Ratujte sa zadovoljstvom i smirene misli, i krećite se prema smrti sa lahkoćom.”[16]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko pobjegne u ratu pred dvojicom ljudi koji napreduju, on se smatra bjeguncem, a ko pobjegne pred trojicom koji napreduju, ne smatra se bjeguncem.”[17]

Imam Rida, mir s njim: “Allah je zabranio bježanje pred vojskom koja napreduje zato što je u tome slabost za vjeru i omalovažavanje Poslanika i pravednih Imama.”[18]

Upotreba različitih oruđa u ratu

I protiv njih pripremite koliko god možete snage...[19]

Pomorska snaga

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Šehidi poginuli u pomorskim bitkama cjenjeniji su kod Allaha od šehida poginulih na kopnu.”[20]

Učešće žena u ratu

Imam Bakir i Imam Sadik, mir s njima: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., vodio je žene u rat da bi liječile ranjenike. Nije im dijelio sljedovanja od ratnog plijena, ali im je poklanjao nešto od njega.”[21]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

 

[1] Gureru-l-hikem, 5320.

[2] Isto, 705.

[3] Isto, 406.

[4] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 3/186.

[5] Nehdžu-l-belaga, govor 27.

[6] Kenzu-l-‘ummal, 11300.

[7] Nehdžu-l-belaga, govor 55.

[8] Tuhafu-l-‘ukul, 191.

[9] Kurbu-l-isnad, 131/456.

[10] Nehdžu-l-belaga, govor 124.

[11] Isto, pismo 14.

[12] El-Kafi, 5/28/2.

[13] ‘Ilelu-š-šerai‘, 565/1.

[14] Kenzu-l-‘ummal, 10892; El-Mu‘džemu-l-kebir, 11798.

[15] El-Enfal, 16.

[16] Nehdžu-s-se‘ade, 2/232.

[17] El-Kafi, 5/34/1.

[18] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/92/1.

[19] El-Enfal, 60.

[20] Kenzu-l-‘ummal, 11108.

[21] El-Kafi, 5/45/8.

Pitanja i odgovori