Komšija

Dobrosusjedski odnosi

I Allahu se klanjate i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i saputnicima.[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjeku je svetost komšije kao svetost majke.”[2]

Imam Ali, mir s njim, pred svoju smrt: “Bojte se Allaha, i opet, bojte se Allaha u pogledu vaših komšija, jer su oni oporuka Vjerovjesnika! Toliko je oporučivao lijepo ophođenje s njima da smo pomišljali da će učiniti da jedan drugoga nasljeđuju.”[3]

Imam Sadik, mir s njim: “Dobrosusjedski odnosi grade civilizacije i produžavaju živote.”[4]

Imam Kazim, mir s njim: “Dobrosusjedski odnosi nisu u tome da ne činiš neprijatnosti, već u tome da se budeš strpljiv u teškoćama.”[5]

Uznemiravanje komšije

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, ne uznemirava svoga komšiju.”[6]

Imam Rida, mir s njim: “Nije od nas onaj od čijeg ponašanja nije komšija siguran.”[7]

Raspitivanje komšije za komšiju

Imam Ali, mir s njim: “Lijep komšijski odnos je raspitivanje za stanje komšije.”[8]

Imam Bakir, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Nije uzvjerovao u mene onaj ko prenoći punoga stomaka, dok mu je komšija gladan.’ Rekao je: ‘Na Sudnjem danu Allah neće obratiti pažnju na stanovnike naselja koji prenoće, a među njima bude gladan čovjek.’”[9]

Pravo komšije

Božiji Poslanik, s.a.v.a: “Prava komšije su u sljedećem: ako bude tražio od tebe pomoć, da mu pomogneš; ako bude tražio od tebe zajam, da mu izađeš u susret; ako osiromaši, da mu pomogneš; ako ga zadesi nesreća, da ga utješiš; ako ga zadesi dobro da mu čestitaš; ako se razboli, da ga obiđeš; ako umre, da mu ispratiš dženazu. Ne gradi kuću višu od njegove da mu ne zaklanjaš vjetar, osim s njegovom dozvolom; kada kupiš voće, i njemu odnesi; ako to ne učiniš, skriveno ga unesi u kuću; ne izvodi dijete vani sa voćem u ruci da njegovo dijete to vidi i bude mu neprijatno, ne uznemiravaj ga mirisom tvoga jela, osim ako ćeš mu poslati dio hrane.”[10]

Granica komšiluka

Imam Ali, mir s njim: “Područje džamije je četrdeset lakata, a komšiluka četrdeset kuća sa četiri strane.”[11]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] En-Nisa, 36.

[2] Mekarimu-l-ahlak, 1/274/834.

[3] Nehdžu-l-belaga, pismo 47.

[4] El-Kafi, 2/667/8.

[5] Tuhafu-l-‘ukul, 409.

[6] El-Kafi, 2/667/6.

[7] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, mir s njim, 2/24/2.

[8] Tuhafu-l-‘ukul, 85.

[9] El-Kafi, 2/668/14.

[10] Musekkinu-l-fuad, 105.

[11] El-Hisal, 544/20.

Pitanja i odgovori