Kukavičluk

Imam Ali, mir s njim: “Kukavičluk je nedostatak.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Kukavičluk, pohlepa i tvrdičluk su zle pobude koje ujedinjuje loše mišljenje o Uzvišenom Allahu.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Čuvajte se kukavičluka jer je on sramota i nedostatak.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Velika preplašenost odraz je nemoći duše i slabosti uvjerenja.”[4]

Imam Husejn, mir s njim, na pitanje šta je kukavičluk, odgovara: “Odvažnost pred prijateljima, a bježanje od neprijatelja.”[5]

Strašljivac i rat

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Strašljivac ima dvije nagrade.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Strašljivcu nije dozvoljeno da ratuje zato što će brzo biti poražen. Međutim, neka vidi čime bi on ratovao i neka istim tim opremi nekoga drugoga. Njegova nagrada je kao i nagrada onoga koji ratuje i nimalo mu se ne umanjuje.”[7]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

 

 

[1] Nehdžu-l-belaga, izreka 3.

[2] Gureru-l-hikem, 1837.

[3] Isto, 2582.

[4] Isto, 5773.

[5] Tuhafu-l-‘ukul, 225.

[6] Kenzu-l-‘ummal, 11298.

[7] El-Bihar, 100/49/16.

Pitanja i odgovori