Johann Wolfgang von Goethe

Ime mu je Johan Volfgang Gete (Johann Wolfgang von Goethe). Čuveni je njemački pjesnik i pisac. Rođen je 1749, a umro 1832. godine:  živio je, dakle, 83 godine.
Bio je rijetko viđeni genij i neobična pojava u različitim područjima kulture. Slavu je stekao pjesničkim i dramskim djelima. Zauzeo je visoko mjesto u književnosti ne samo u Njemačkoj, nego i u čitavom svijetu. Imao je uspješnu karijeru, pa je čak punih deset godina obavljao i premijersku dužnost, ali su tu njegovu funkciju njegova književna slava i intelektualna genijalnost bacile u zasjenak.
Getea javnost poznaje, uglavnom, kao pjesnika, pisca pozorišnih komada i mislioca, tako da je njegova premijerska funkcija ostala potpuno na margini, ne samo u njegovom ličnom životu, već i u svijesti onih koji ga znaju kao pjesnika, pisca i mislioca, pa će takav i trajno ostati.
Gete, njemački pjesnik, iščitavao je Kur'an, proučavao život Poslanika islama i upoznao se sa islamom u cijelosti. Njegovo oduševljenje islamom nadilazilo je sve drugo.
Nakon što se sa islamom upoznao u takvoj mjeri da ga je to posve uvjerilo u njegovu vjerodostojnost, izjavio je:
“Nakon što sam se upoznao sa islamom, mogu potvrditi da smo mi muslimani! Moje biće se nije nikada svo treslo, osim dok sam čitao Kur'an. Moj um i moje srce nikad nisu bili tako skrušeni kao kada bih čitao tu Nebesku knjigu, pažnje vrijednu u svakom pogledu.”
Gete je bio toliko pod utjecajem Kur'ana da se to odrazilo i na njegovu poeziju, iz koje ćemo izdvojiti neke stihove:
“U Njegovoj sjevernoj i južnoj oazi,
On je istina.
Ono što želi svojim robovima, to je Istina.
Njemu pripadaju najljepša imena.
Blagoslovljeno neka je Ime Njegovo Istinito!
Uzvišen neka je On uzvišenošću golemom!
Na mene nasrće sotona odvratni.
Ti Si zaštitnik od zla sotone prokletog.
Bože moj, naputi me Ti na djela i namjere…
Na Pravi put.
Zahvaljuj Gospodaru svome kada si bolestan.
Zahvaljuj Gospodaru svome kada si zdrav.
Njemu pripadaju najljepša imena.
Blagoslovljeno neka je Ime Njegovo Istinito!
Amin!”
O Poslaniku islama Gete kaže:
“Poslanik islama bio je skroman, volio je dobro. Došla mu je Objava dobra i on je, zahvaljujući svojoj ljubavi prema Objavi koja mu je dolazila, uspio učiniti da se ona rasprostre i proširi i da svoje korijene pusti u dubine ljudske duše, koja uvijek žudi za tim da upozna privlačne strane života.
Islam treba zagovarače koji će slijediti put njegovog velikog Poslanika, kako bi jednoga dana postao načinom života svih ljudi.
Neka se muslimani prihvate Kur'ana, koji je objavljen Muhammedu i s kojim je on živio i radio – zaista, u toj Časnoj Knjizi je sav svijet, danas, i sutra, i zauvijek. Muhammed nije bio pjesnik, vičan jezičkom izražaju, već je Muhammed bio vjerovjesnik poslani, upućen sa tačno određenim zadatkom. Za taj zadatak odabralo ga je Božansko Proviđenje, budući da je Muhammed bio u stanju ostvariti ga, stići do cilja. Nije, dakle, počinio nijedan grijeh, niti ispoljio ijedan neposluh Bogu; čak nije ništa ni pogledao na pogrešan način, kako prije dobijanja Objave, tako ni poslije.
Poslanik islama pripreman je Božanskom pripremom, čime se izdvaja od svih vjerovjesnika i poslanika koji su mu prethodili, uz svu njihovu brojnost.
Stoga Muhammed, poslanik islama, zaslužuje vječito poštovanje, te da se ljudi podjećaju na njegovu Objavu, da ih se upoznaje s njom, jer je on i došao s ciljem da svijet upozna s njom!”

Izvor: Ahmed Hamid, Islam i Poslanik u očima drugih, Fondacija “Mulla Sadra”, 2011., s arpaskog preveo Mustafa Prljača

Pitanja i odgovori