Najbolja vremena moljenja

Noć sudbine (Lejletu-l-Kadr)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U Noći sudbine (Lejletu-l-Kadr) se otvaraju nebeske kapije.“[1]

Noć polovine mjeseca Šabana

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Spavao sam u noći polovine Šabana pa mi je došao Džibril, mir s njim, i rekao: ‘O Muhammede, zar spavaš u ovoj noći?!’ Upitao sam: ‘O Džibrile, koja je ovo noć?’ Odgovorio je: ‘Ovo je noć polovine Šabana, ustani, o Muhammede!’

I uspravio me, a potom odveo do greblja El-Beki’ i rekao mi: ‘Podigni glavu, u ovoj noći zaista se otvaraju kapije nebeske pa se otvore kapija milosti, kapija zadovoljstva, kapija oprosta, kapija dobrote, kapija pokajanja, kapija blagodati, kapija darežljivosti i kapija dobročinstva; u njoj Bog oslobodi [robova iz Vatre] koliko je dlaka i niti vune na stoci; On u njoj određuje rokove, razdjeljuje opskrbe od godine do godine i spušta s Plemenitih Visina ono što će se dogoditi u cijeloj godini.

O Muhammede, ko tu noć provede izgovarajući: Subhanallahi, La ilahe illallahu i Allahu ekberu,i u moljenju, klanjanju, učenju Kur'ana, dobrovoljnom ibadetu i traženju oprosta, njemu će Džennet biti boravište i odmorište i Bog će mu oprostiti prošle i buduće grijehe.“[2]

Noć uoči petka

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Svevišnji spušta meleka na zemaljsko nebo svake noći, u njezinoj posljednjoj trećini, i u noći uoči petka, u njenom prvom dijelu, zapovjedivši mu da poziva: ‘Ima li molioca pa da mu dam? Ima li pokajnika pa da mu pokajanje primim? Ima li tražioca oprosta pa da mu oprostim? O tragaoče za dobrim, priđi! O sljedbeniče zla, odustani!’ On poziva tako sve dok zora ne ozori, a kada ozori zora, vrati se na svoje mjesto u carstvo nebesko.“[3]

Petak

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Petak je prvak dana; u njemu Bog umnogostručuje dobra djela, briše loša djela, uzdiže stepene, odaziva se zamolbama, otklanja tegobe i udovoljava velikim potrebama; to je dan uvećanja: u njemu Bog oslobađa i izvodi iz džehennemske vatre; ko god od ljudi bude molio u njemu, svjestan časti i svetosti njegove, Bog Svevišnji uzima na Sebe obavezu da ga učini od onih koje je oslobodio  i izveo iz Vatre.“[4]

Imam Bakir, mir s njim, je rekao: „Početak vremena klanjanja džume je od trenutka kada Sunce krene sa zenita i sve dok ne protekne jedan čas, pa pazi na nj, jer je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: ‘Neće niko u tom času moliti neko dobro od Boga, a da mu ga On neće dati.'“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U petak ima dvanaest časova u kojima će svakom čovjeku muslimanu, koji Boga Svevišnjega zamoli za nešto, On to zaista dati; zato ih tražite u posljednjem satu nakon ikindijskog vremena.“[6]

Posljednja trećina noći

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada se čovjek osami s Gospodarem svojim u posljednjoj trećini crne noći i obrati mu se tihim moljenjem, Bog će učvrstiti svjetlost u srcu njegovom; kada se on oglasi: ‘O Gospodaru moj, o Gospodaru moj!’, njemu Svevišnji odgovara: ‘Odazivam ti se, Moj robe! Išći od Mene, Ja ću ti dati i pouzdaj se u Mene, ispunit ću ti potrebe!'“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Davud, mir s njim, je imao vrijeme u noći u kojem je budio svoje ukućane, govoreći: ‘O porodico Davudova, ustanite i klanjajte, jer ovo je vrijeme u kojem Bog zaista uslišava moljenje, osim sihirbazu ili iznuđivaču.'“[8]

Praskozorje (eshar)

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ  وَبِالْأَسْحَارِ‌ هُمْ يَسْتَغْفِرُ‌ونَ

…Noću su samo malo spavali i u praskozorje oprost od grijeha molili.[9]

الصَّابِرِ‌ينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِ‌ينَ بِالْأَسْحَارِ‌

Oni koji budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali, i koji se budu u posljednjim časovima noći za oprost molili.[10]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Najbolje vrijeme u kojem molite Boga Svevišnjeg je praskozorje’, i proučio je ajet u kojem su riječi Jakuba, mir s njim: Zamoliću Gospodara svoga da vam oprosti, dodavši: ‘On im je odgodio do pred zoru.'“[11]

Između dva izlaska

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kad klanjate sabah pribjegnite moljenju i poranite u traženju ispunjenja životnih potreba! Bože moj, blagoslovi moje sljedbenike u njihovom ranom ustajanju!“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onoga mi u Čijoj je vlasti duša Muhammedova, čovjekovo moljenje nakon što zora ozori do izlaska Sunca je korisnije za ostvarenje životnih potreba od trgovovanja onog ko putuje po zemlji, trgujući svojim imetkom.“[13]

Pri zalasku Sunca

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada zađe Sunce otvore se nebeske kapije i kapije džennetske i uslišava moljenje; pravi je sretnik onaj čije dobro djelo bude uzdignuto u tom vremenu.“[14]

U zbirci Sunen Tirmizija se prenosi od Abdullaha ibn Saiba: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., klanjaše četiri rekata nakon što Sunce skrene (sa zenita) prije podne [namaza], govoreći: ‘To je, zaista, čas kad se pootvaraju vrata neba i ja želim da se u njemu uzdigne moje dobro djelo.'“[15]

Noć i Dan Arefata

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U Noći Arefata uslišava se moljenje za dobro; onom ko u njoj bude činio ono što znači poslušnost Bogu pripada nagrada od stotinu i sedamdeset godina; to je noć obraćanja Bogu tihim moljenjem; u njoj će Bog oprostiti onome ko se pokajao.“[16]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolje moljenje je moljenje na Dan Arefata.“[17]

Mjesec Ramazan

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Svevišnji svake noći mjeseca Ramazana poziva tri puta: ‘Ima li tražioca, da mu dam šta išće! Ima li pokajnika, da mu primim pokajanje! Ima li molioca oprosta, da mu oprostim!'“[18]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Došao vam je Ramazan, mjesec milosti; Bog Svevišnji vam je naredio da ga postite; u njemu se otvaraju nebeske kapije.“[19]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onome ko se Boga prisjeća u Ramazanu – oprošteno je; molilac Boga neće u njemu biti odbijen.“[20]

Pri učenju ezana

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada se uči ezan, otvore se nebeske kapije i uslišava se moljenje.“[21]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ne odbija se moljenje između ezana i ikameta.“[22]

Pri klanjanju

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Podignite svoje ruke ka Njemu kada molite u vašim namazima jer su to najbolji trenuci, u kojima Bog gleda s milošću robove Svoje; On im odgovara kada ga tiho dozivaju, odaziva im se kada ga zovu i udovoljava im kada ga mole.“[23] 

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko izvrši obavezu (farz) ima u Boga uslišanu zamolbu.“[24]

U zbirci Sunen Tirmizija se prenosi od Ebu Umamea: „Upitan je Allahov Poslanik, s.a.v.a.: ‘Koje se moljenje najprije usliša?’ Odgovorio je: ‘Ono u posljednjoj trećini noći i nakon obaveznih namaza.'“[25]

Pri učenju Kur'ana i njegovom završetku (hatmi)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, onaj ko uči Kur'an ima kod svakog završetka (hatme) uslišanu molbu.“[26]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko prouči čitav Kur'an ima uslišanu molbu.“[27]

 

 
 
 
 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Ikbal, sv. 1, str. 345.

[2] El-Ikbal, sv. 3, str. 320.

[3] Kitabu Men la jehduluhu-l-fekih, sv. 1, str. 421, predaja 1240.

[4] El-Kafi, sv. 3, str. 414, predaja 5.

[5] Kitabu Men la jehduluhu-l-fekih, sv. 1, str. 414, predaja 1225.

[6] Sunenu-n-Nesai, sv. 3, str. 99.

[7] El-Emali li-s-Saduk, str. 354, predaja 432.

[8] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 5, str. 492, predaja 16281.

[9] Ez-Zarijat, 17-18.

[10] Ali ‘Imran, 17.

[11]  Jusuf, 98; El-Kafi, sv. 2, str. 477, predaja 6.

[12] Tarihu Bagdad, sv. 12, str. 155, predaja 6628.

[13] De‘aimu-l-islam, sv. 1, str. 167.

[14] Kitabu Men la jehduluhu-l-fekih, sv. 1, str. 209, predaja 633.

[15] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 2, str. 343, predaja 478.

[16] El-Ikbal, sv. 2, str. 49.

[17]  الموطّأ sv. 1, str. 215, predaja 32.

[18] El-Emali li-l-Mufid, str. 230, predaja 3.

[19] Sunenu-n-Nesai, sv. 4, str. 129.

[20] El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 7, str. 226, predaja 7341.

[21] Hil'jetu-l-evlija, sv. 6, str. 308.

[22] Sunenu Ebi Davud, sv. 1, str. 144, predaja 521.

[23] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 1, str. 295, predaja 53.

[24] El-Emali li-l-Mufid, str. 118, predaja 1.

[25] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 5, str. 526, predaja 3499.

[26] Tarihu Bagdad, sv. 9, str. 390, predaja 4984.

[27] El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 18, str. 259, predaja 647.

Pitanja i odgovori