Pravila lijepog postupanja pri postu

Najvažnija pravila lijepog postupanja 

A – Ustezanje od onog što je Bog Svevišnji zabranio

Imam Ali, mir s njim, je prenio: „Upitao sam Allahova Poslanika, s.a.v.a.: ‘O Allahov Poslaniče, koje je djelo najbolje u ovom mjesecu?’ Odgovorio je: ‘O oče Hasanov, najbolje djelo u ovom mjesecu je ustezanje od onoga što je Bog zabranio.'“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Svevišnji kaže: ‘Onaj čiji organi ne poste od onog što sam zabranio nema potrebe ostaviti hranu i piće u Moje ime.'“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Postač koji se zagleda iza neke žene sve dok mu se ne ukaže oblik njezina tijela ispod njezine odjeće, pokvario je post.“[3]

B – Klonjenje ogovaranja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Postač je u robovanju Bogu (ibadetu) i dok spava u svojoj postelji,  ako ne bude ogovorio muslimana.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko ogovori nekog muslimana  njegov post je ništavan i njegov abdest je pokvaren.“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao hazreti Aliju, mir s njim: „O Ali, čuvaj se ogovaranja i prenošenja tuđih riječi jer ogovaranje kvari post, a prenošenje tuđih riječi donosi kaznu u grobu!“[6]

C – Izbjegavanje psovanja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nema nijednog dobrog roba koji bude grđen pa odgovori: ‘Ja, zaista, postim, neka je mir s tobom, ja neću grditi tebe kao što si ti izgrdio mene!’, a da Gospodar Svevišnji ne kaže: ‘Moj rob je postom tražio zaštitu od zla roba Moga pa sam ga zaštitio od džehennemske vatre.'“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nemoj grditi drugoga dok postiš; ako neko bude tebe grdio, ti reci: ‘Ja, zaista, postim’; ako budeš stajao, tada sjedi!“[8]

D – Izbjegavanje licemjerstva

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko posti iz licemjerstva počinio je širk.“[9]

E – Izbjegavanje svega što Bog Svevišnji ne voli

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, nije post samo ustezanje od jela i pića, nego je post ostavljanje besposlice i sramotnog govora. Ako te neko bude grdio ili prema tebi nerazumno postupao, ti reci: ‘Ja, zaista, postim!'“[10]

Ono šta je potrebno prije posta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ručak u praskozorje u Ramazanu je blagoslov.“[11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ručajte u praskozorje u Ramazanu jer je zaista u tom ručku blagoslov!“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka moji sljedbenici ne ostavljaju ručak u praskozorje u Ramazanu, makar pojeli samo od najlošijih datula!“[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Potpomažite se u postu, danju ručavajući u praskozorje, a u klanjanju noćnom spavajući u vrijeme podnevnog odmora!“[14]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Krasan li je vjernikov ručak u praskozorje u Ramazanu koji se sastoji od datulja!“[15]

Ono šta je potrebno postaču

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada postite perite zube misvakom ujutro, a ne perite početkom noći, jer nema nijednog postača čije se usne osuše navečer, a da mu to neće biti svjetlo pred očima na Dan stajanja!“[16]

U djelu El-Mu'džemu-l-kebir se prenosi od Abdullaha ibn Mesuda: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., me savjetovao da na dan svoga posta osvanem uljem namazan i počešljan, a da ne osvanem namrgođen!“[18]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko bude činio četvero biće jak u svom postu: da najprije vodom okonča svoj dnevni post… i da ne izostavlja podnevni odmor.“[19]

Ono šta ne treba da čini postač

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka se niko od vas dok posti ne izlaže trome: puštanju krvi, kupanju i lijepoj ženi!“[20]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog ne voli da imam šest svojstava pa ih ni ja ne volim kod oporučenika od moga potomstva i njihovih sljedbenika poslije mene: predigra za vrijeme posta je jedno od njih.“[23]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada se abdestiš ušmrkni vodu u nos ako ne postiš!“[24]

Ono šta treba činiti pri okončanju dnevnog posta

A – Moljenje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zamolba postača pri okončanju dnevnog posta neće biti odbijena.“[25]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Četverici moljenje neće biti odbijeno sve dok im se ne otvore nebeske kapije i ono ne stigne do Arša:…i postaču dok ne okonča post.“[26]

B – Moljenje tradicionalnim moljenjem prilikom okončanja dnevnog posta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je prilikom okončanja dnevnog posta molio: „U ime Boga! Bože moj, Tebi sam postio i opskrbom Tvojom sam post okončao. Primi od mene, Ti si, uistinu, Svečujući Sveznajući.“[27]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Svaki postač koji u vrijeme okončanja posta izgovori: ‘O Veliki, o Veliki, Ti si moj Bog, ja nemam boga, osim Tebe! Oprosti mi grijeh veliki jer, usitinu, veliki grijeh ne može oprostiti, do Veliki!’ izaći će iz svojih grijeha kao onog dana kad ga je majka rodila.“[28] 

C – Okončanje dnevnog posta hurmama ili grožđicama ili slatkišem ili mlakom vodom

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolje čime će postač otpočeti jelo nakon posta su grožđice ili nešto slatko.“[29]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u razdoblju svježih hurmi okončavao post svježim hurmama, a u razdoblju suhih hurmi, suhim hurmama.“[30]

Imam Bakir, mir s njime, je rekao: „Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.a., postio, a nije imao slatkiša kojim bi okončao post, činio bi to vodom.“[31]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je okončavao post slatkišem; ako ne bi imao slatkiša, onda komadom šećera ili hurmama, a ako ništa od toga ne bi imao, onda mlakom vodom.“[32]

F – Zahvala onog ko okonča dnevni post kod nekih ljudi

Imam Sadik, mir s njime, je prenio: „Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.a., jeo kod neke porodice, govorio im je: ‘Neka se kod vas hrane postači, neka kod vas jedu dobročinitelji i neka vam prizivaju blagoslov meleki odabrani!'“[33]

U djelu Ed-Du'a Taberanija se prenosi od Enesa: „Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.a., okončavao post kod neke porodice, govorio im je: ‘Neka kod vas okončavaju post postači, neka vas prekrije milost Božija, neka hranu vašu jedu dobri i neka se na vas spuštaju meleki!'“[34]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Fedailu-l-ešhuri-s-selase, str. 78, predaja 61.

[2] Tarihu Isbihan, sv. 2, str. 124, predaja 1280.

[3] Me‘ani-l-ahbar, str. 410, predaja 95.

[4] Kitabu men la jehduluhu-l-fekih, sv. 2, str. 74, predaja 1772.

[5] Kitabu men la jehduluhu-l-fekih, sv. 4, str. 15, predaja 4968.

[6] Tuhafu-l-‘ukul, str. 14.

[7] El-Kafi, sv. 4, str. 88, predaja 5.

[8] Es-Sunenu-l-kubra li-n-Nesai, sv. 2, str. 241, predaja 3259.

[9] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 6, str. 82, predaja 17140.

[10] Sahihu Ibn Hibban, sv. 8, str. 256, predaja 3479.

[11] El-Kafi, sv. 4, str. 95, predaja 3.

[12] Sahihu-l-Buhari, sv. 2, str. 679, predaja 1823.

[13]  El-Kafi, sv. 4, str. 95, predaja 3.

[14] Tehzibu-l-ahkam, sv. 4, str. 199, predaja 571.

[15] Sunenu Ebi Davud, sv. 2, str. 303, predaja 2345.

[16] El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 4, str. 78, predaja 3696.

[18] El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 10, str. 84, predaja 10028.

[19] El-Firdevs, sv. 1, str. 371, predaja 1496.

[20] En-Nevadir li-r-Ravendi, str. 229, predaja 467.

[23] El-Kafi, sv. 4, str. 89, predaja 11.

[24] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 5, str. 518, predaja 16383.

[25] Sunenu Ibn Madže, sv. 1, str. 557, predaja 1753.

[26] El-Kafi, sv. 2, str. 510, predaja 6.

[27] Ed-Du‘ai li-t-Taberani, str. 286, predaja 918.

[28] El-Ikbal, sv. 1, str. 240.

[29] El-Firdevs, sv. 1, str. 358, predaja 1445.

[30] El-Kafi, sv. 4, str. 153, predaja 6.

[31] El-Kafi, sv. 4, str. 152, predaja 1.

[32] El-Kafi, sv. 4, str. 153, predaja 4.

[33] El-Kafi, sv. 6, str. 294, predaja 10.

[34] Ed-Du‘ai li-t-Taberani, str. 287, predaja 922 i 923. 

Pitanja i odgovori