Abdest

Vrijednost abdesta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Abdest je pola vjerovanja.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada čovjek uzima abdest od njega otpadaju njegovi grijesi kao što lišće opada sa ovoga stabla.“[2]

Vrijednost čestog uzimanja abdesta i stalne čistoće

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Često obavljaj čišćenje pa će ti Bog povećati životni vijek! Ako si u stanju da danonoćno budeš pod abdestom, učini tako, jer ako umreš pod abdestom bićeš šehid.“[3]

Učinci abdesta na Dan stajanja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Svevišnji će na Dan stajanja oživiti među narodima moje sljedbenike s bijelim licima i nogama od učinaka abdesta.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Vi ćete Mi doći bijelih lica i nogu od učinaka abdesta; to niko, osim vas, neće imati.“[5]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] En-Nevadir li-r-Ravendi, str. 192.

[2] Kenzu-l-‘ummal, sv. 9, str. 284, predaja 26030.

[3] El-Emali li-l-Mufid, str. 60, predaja 5.

[4] De‘aimu-l-islam, sv. 1, str. 100.

[5] Sahihu Muslim, sv. 1, str. 218, predaja 38.

Pitanja i odgovori