Blagoslovljeni ljudi

Vjerovjesnici, mir s njima

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

Rečeno je: „O Nuhu, iskrcaj se, s mirom od Nas i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi od ovih koji su s tobom! Biće naroda kojima ćemo davati da uživaju, a koje će poslije snaći Naša kazna nesnosna!“[1]

وَ بَارَكْنَا عَلَيْهِ وَ عَلَى إِسْحَاقَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ

I njega i Ishaka smo blagoslovili, a među potomcima njihovim ima dobročinitelja i onih koji sebi nasilje očito čine.[2]

وَ جَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَ أَوْصَانِى بِالصَّلَوةِ وَ الزَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

„I On me je učinio, gdje god da budem, blagoslovljenim, i naredio mi je da klanjam i zekat dajem sve dok sam živ.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a. – o riječima Isaa, mir s njim: „I On me je učinio blagoslovljenim gdje god budem…“ – rekao je: „On me je učinio vrlo korisnim kamo god da se usmjerim.“[4]

Pečat vjerovjesnika, s.a.v.a. 

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Meni su dati vjerovjesništvo i blagoslov.“[5]

Imam Ali, mir s njim, u govoru u kojem je podsjetio na blagodat poslanja Allahova Poslanika, s.a.v.a., rekao je: „Pogledajte mjesta Božijih blagodati prema njima kada im je poslao Poslanika pa je on od njih uzeo jamčenje poslušnosti njihove njemu i ujedinio ih pozivom svojim. Kako je ta blagodat raširila krila dobrote svoje nad njima i dala im da poteku rijeke izobilja njezina, pa se cijela njihova zajednica ogrnula koristima njezinog blagoslova! Zato oni uranjahu u izobilje njezino i naslađivahu se sočnošću života njezina.“[6] 

Imam Bakir, mir s njim, opisujući Allahova Poslanika, s.a.v.a., rekao je: „Bio je, mir s njime, blagoslov i skoro da se nije nikada bilo kome obratio riječima, a da taj nije prihvatio razgovor s njim.“[7]

Poslanikova porodica (Ehli-bejt)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., opisujući Porodicu svoju, mir s njima, i njezin blagoslov, rekao je: „S njima će On zemlju svoju učiniti naprednom, opskrbljavati robove Svoje, iz neba spuštati kišu i izvoditi blagoslove iz zemlje.“[8]

Zajednica

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zajednica je blagoslov, a raskol je kazna.“[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Budite svi zajedno i ne razilazite se jer je blagoslov zaista sa zajednicom!“[10]

Vjernik

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bog Višnji kada vidi da su stanovnici nekog mjesta ogrezli u griješenju, a da su među njima tri vjernika, On – visoka je Visost Njegova i sveta su Imena Njegova! – njih pozove: ‘O ljudi koji ste Mi neposlušni, da među vama nema vjernika koji se vole u ime Moje Visosti, oživljavaju klanjanjem svojim Moju zemlju i mesdžide i pred zoru mole oprost iz strahopoštovanja prema Meni, Ja bih sigurno na vas spustio Moju kaznu, a potom se ne bih obazirao!'“[11]

Kćerke

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Krasna su djeca – kćeri: one smiruju i spremaju; one su druželjubive, blagoslovljene i vične čišćenju.“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka se Bog smiluje ocu kćerki! Kćeri su blagoslovljene i mile; sinovi su najavljivači radosti, a one su dobro koje traje.“[13]

Stariji

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Blagoslov je sa vašim starijima.“[14]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Dobro je sa vašim starijima.“[15]

Ljudi dobra

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Volite dobro i njegove ljude! Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, blagoslov i zdravlje su s njima!“[16]

 

Životinje s blagoslovom

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, u mokraći deva i njihovom mlijeku je lijek za one bolesnih stomaka.“[17]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Držite se sitne stoke i zemljoradnje jer to dvoje donosi dobro i s večeri i s jutrom!“[18]

Imam Bakir, mir s njim, je prenio: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao svojoj strini: ‘Šta te sprječava da u svojoj kući ubireš blagoslov?’ Ona je upitala: ‘A šta je taj blagoslov, o Allahov Poslaniče?’ On je odgovorio: ‘Ovca muzara: u čijoj kući bude ovca koja se muze, ili deva koja se muze, ili krava koja se muze – sve su one zaista blagoslovi.'“[19]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U čeonim uvojcima konja upleteno je dobro do Dana stajanja.“[20]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ovca u domaćinstvu je blagoslov, a i kokoška u domaćinstvu je blagoslov.“[21]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković[1] Hud, 48.

[2] Es-Saffat, 113.

[3] Merjem, 31.

[4]Hil'jetu-l-evlija, sv. 3, str. 25.

[5] Me‘ani-l-ahbar, str. 56, predaja 4.

[6] Nehdžu-l-belaga, govor 192.

[7] El-Emali li-s-Saduk, str. 481, predaja 650.

[8] Kemalu-d-din, str. 260, predaja 5.

[9] Šu‘abu-l-iman, sv. 4, str. 102, predaja 4419.

[10] Sunenu Ibn Madže, sv. 2, str. 1094, predaja 3287.

[11] ‘Ilelu-š-šerai‘, str. 246, predaja 1.

[12] El-Kafi, sv. 6, str. 5, predaja 5.

[13] Mustedreku-l-vesail, sv. 15, str. 115, predaja 17700.

[14] El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 1, str. 131, predaja 210.

[15] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 172, predaja 6016.

[16] Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 345, predaja 15974.

[17] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 1, str. 629, predaja 2677.

[18] El-Hisal, str. 45, predaja 44.

[19] El-Kafi, sv. 6, str. 545, predaja 7.

[20] El-Kafi, sv. 5, str. 48, predaja 2.

[21] Kenzu-l-‘ummal, sv. 12, str. 326, predaja 35238.

Pitanja i odgovori