Novotarija

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najgore djelo je novotarija. Znajte, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda završava u Vatri.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvaj se da ne uspostaviš novi sunnet (običaj), jer ako rob uspostavi loš sunnet, njemu se pripisuju grijesi za to i grijesi onoga koji će raditi prema novom sunnetu.”

Imam Ali, mir s njim: “Nije uspostavljena novotarija, a da nije zbog toga napušten sunnet. Čuvajte se novotarija i pridržavajte se jasnog puta. Najbolja djela su ona koja imaju prošlost, a najlošija su novotarije.”

Imam Ali, mir s njim: “Ništa ne razara vjeru kao novotarije.”

Sljedbenici novotarija ‏

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sljedbenici novotarija su najgori ljudi.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sljedbenici novotarija su psi stanovnika Vatre.”

Šta znači novotarija?

Imam Ali, mir s njim: “Sljedbenici novotarija su oni koji se protive Božijoj zapovijedi, Njegovoj Knjizi i Njegovom Poslaniku. Oni rade po svom nahođenju i svojim strastima, koliko god da ih je mnogo.”

Imam Sadik, mir s njim: “Ko poziva ljude sebi dok među njima ima učeniji od njega, on je zalutali novator.”

Izbjegavanje onih koji donose novotarije

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se kloni novatora u vjeri iz mržnje prema njemu, Allah mu ispuni srce sigurnošću i imanom.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko se nasmiješi onome koji unosi novinu u vjeru, pripomogao je rušenju vjere.”

Novotarije i ibadet

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onoga ko postupa po novotarijama u vjeri šejtan ostavlja samog sa ibadetom i nadahnjuje ga skrušenošću i plačem.”

Neispravnost djela onih koji donose novotarije

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Malo djela u ispravnom sunnetu bolje je od mnoštva djela u novotarijama.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah ne prihvata pokajanje onih koji donose novotarije.”

Obaveza učenjaka pri pojavi novotarija

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se pojavi novotarija u mom ummetu, neka učenjak pokaže svoje znanje, a ko ne učini tako, neka je proklet od Boga!”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori