Darežljivost

Imam Ali, mir s njim: “Daruj ono što imaš, bit ćeš hvaljen.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Darežljivost čovjeka čini omiljenim kod njegova protivnika, a škrtost ga omrazi kod njegove djece.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Darežljivost dolazi od plemenitosti prirode.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Darežljivost je otjelovljenje dostojanstva.”[4]

Imam Husejn, mir s njim: “Ko je darežljiv taj je i ugledan.”[5]

Najvrednija darežljivost

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najdarežljiviji čovjek je onaj koji žrtvuje svoj život i imetak na Božijem Putu.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Najvrjednija darežljivost je ona u stanju neimaštine.”[7]

Imam Husejn, mir s njim: “Najdarežljiviji čovjek je onaj koji udjeljuje onome koji se tome ne nada.”[8]

Osobina darežljivog čovjeka

Imam Sadik, mir s njim: “Darežljivi neće biti darežljiv ako ne bude imao tri osobine: da je velikodušan u svom imetku i u stanju blagostanja i u stanju teškoće, da udjeljuje onome ko zaslužuje i da zahvalnost primaoca smatra vrjednijom od onoga što je udijelio.”[9]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Gureru-l-hikem, 4716.

[2] Isto, 4729.

[3] El-Iršad, 1/303.

[4] Gureru-l-hikem, 330.

[5] Kešfu-l-gumme, 2/242.

[6] Nevadiru-r-Ravendi, 20.

[7] Gureru-l-hikem, 3185.

[8] Kešfu-l-gumme, 2/242.

[9] El-Bihar, 78/231/27.

Pitanja i odgovori