Neprijateljstvo

Zabrana međusobnog neprijateljstva

Poslanik, s.a.v.a.: “Džebrail, mir s njim, najviše od svega savje­tovao me u vezi sa neprijateljstvom prema ljudima.”[1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Poslije zabrane obožavanja kipova najviše mi je zabranjivana svađa s ljudima.”[2]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se svađa s ljudima, ugasne mu čovječnost, a nestane mu plemenitosti.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Vrhunac neznanja je neprijateljstvo prema ljudima.”[4]

Imam Bakir, mir s njim: “Čuvajte se svađe zato što ona uništava srce, a ostavlja u naslijeđe licemjerje.”[5]

Sjeme neprijateljstva

Imam Ali, mir s njim: “Uzrok neprijateljstva je nedostatak pažnje.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Sve ima svoje sjeme, a sjeme neprijatel­jstva je šala.”[7]

Koga treba nazvati neprijateljem

O vjernici, zaista među ženama vašim i djecom vašom imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa i Allah prašta i samilostan je.[8]

Imam Ali, mir s njim: “Stomak je čovjekov neprijatelj.”[9]

Imam Dževad, mir s njim: “Prema tebi je učinio neprijateljski čin onaj čovjek koji je, povlađujući tvojim prohtjevima, sak­rio od tebe put napretka.”[10]

Tvoj najveći neprijatelj

Poslanik, s.a.v.a.: “Najveći neprijatelj ti je nefs koji se nalazi u tebi.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Najveći čovjekov neprijatelj su nje­gova srdžba i strast. Ko ih pokori, uveća mu se stepen i stiže do cilja.”[12]

Upozorenje vezano za osjećaj sigurnosti od neprijatelja

Imam Ali, mir s njim: “Ko zaspi naspram neprijatelja, pro­budit će ga spletke.”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Ko bude spavao, ne spavaju mu protiv­nici.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Ne potcjenjuj neprijatelja, makar on bio i slab.”[15]

Pozivanje neprijatelja na pomirenje

Imam Ali, mir s njim: “Ko uspije pozvati neprijatelja na po­mirenje, povećala mu se brojnost prijatelja.”[16]

Imam Ali, mir s njim: “Ko se pomiri s protivnikom, postiže žel­jeno.”[17]

Čime se treba naoružati protiv neprijatelja

Lukman, mir s njim, u savjetu svome sinu: “Sine moj, od onoga čime bi se morao služiti u borbi protiv neprijatelja, da bi ga na kraju sav­ladao, jesu laskanje i izražavanje zadovoljstva njime, a nemoj se blisko družiti s njim, kako mu se ne bi otkrilo ono što znaš u sebi, pa da se on pripremi protiv tebe”[18]

Neprijateljstvo ljudi prema onome što ne znaju

Imam Ali, mir s njim: “Ljudi su neprijatelji onome što ne znaju.”[19]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] El-Kafi, 2/302/11.

[2] Tuhafu-l-‘ukul, 42.

[3] Emali-t-Tusi, 512/1119.

[4] Gureru-l-hikem, 5247.

[5] Hiljetu-l-evlija, 3/184/235.

[6] Gureru-l-hikem, 6302.

[7] Isto, 7316.

[8] Et-Tegabun, 14.

[9] Gureru-l-hikem, 4424.

[10] A‘lamu-d-din, 309.

[11] Tenbihu-l-havatir, 1/259.

[12] Gureru-l-hikem, 3269.

[13] Isto, 8672.

[14] Nehdžu-l-belaga, pismo 62.

[15] Gureru-l-hikem, 10216.

[16] Isto, 8230.

[17] Gureru-l-hikem, 8043.

[18] Emali-s-Saduk, 532/5.

[19] Nehdžu-l-belaga, mudrost 172. i 438.

Pitanja i odgovori