Samospoznaja

Govoreći o samospoznaji i samoizgradnji ukazuje se na njihovu, a i čovjekovu suštinu, te na to kakav je čovjekov položaj u Kur'anu. Naglašava se da iskustvo nema moć pružiti čovjeku istinsku spoznaju. Također, ova knjiga omogućava upoznavanje sa različitim stavovima drevnih i modernih mislilaca koji se tiču čovjekovog savršenstva. Ukazuje se na čovjekove sklonosti: traganje za istinom, ljubav prema znanju, želja za moći, ljubavno osjećanje, sklonost za lijepo… Autor nas upoznaje sa pojmovima užitka i savršenstva i pojašnjava vezu između užitka i ljubavi, čovjeka i užitka. Ukazuje se i na irfan, kao i na ulogu pokornosti čovjeka pred Bogom. Nudi se ilustracija djelatnog tevhida kroz moleća šaputanja imama Ehli-bejta. Obrazloženo je značenje pojma Božija bliskost i istaknuto da je ibadet put stizanja do Boga, a da je spoznaja cilj čovjekovog stvaranja. Na kraju je riječ o ulozi znanja i djela u čovjekovom usavršavanju, a ukazuje se i na položaj znanja i njegovu povezanost sa degradiranjem čovjeka.

Pitanja i odgovori