Strpljivi ima jednu nesreću, a onaj ko jadikuje dvije.

Božiji Poslanik, s.a.v.a.

Hadisi dana

Izbor hadisa po danima

Pitanja i odgovori