Nema stvari da je bolja od hiljadu sebi sličnih, osim čovjeka.

Imam Ali, mir s njim

Hadisi dana

Izbor hadisa po danima

Pitanja i odgovori