Učenje u mladosti je poput klesanja u kamenu, a učenje u starosti je poput pisanja po vodi.

Božiji Poslanik, s.a.v.a.

Hadisi dana

Izbor hadisa po danima

Pitanja i odgovori