Odgoj mladih

Korišćenje doba mladosti

Allahov Poslanik, s.a.v.a., savjetujući Imama Alija, mir s njim, rekao je: „O Ali, iskoristi četvero prije četvero: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, obilje prije oskudice i život prije smrti!“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka se čovjek opskrbi od svoga Ovoga svijeta za svoj Onaj svijet, od svoga života za svoju smrt i od svoje mladosti za svoju starost. Uistinu, za vas je stvoren Ovaj svijet, a vi ste stvoreni za Onaj svijet.“[2]

Vođenje brige o danima mladosti

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čovjek će stajati na Dan stajanja sve dok ne bude pitan za četvero: za svoj život – u šta ga je potrošio, za svoju mladost – u šta ju je protraćio, za svoj imetak, odakle ga je stekao i u šta ga je utrošio i za ljubav prema nama, Poslanikovoj porodici.[3]

Prikladnost mladića za izgradnju njegove ličnosti

فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ

I ne povjerova Musau niko, osim malo njih iz naroda njegova.[4]

U djelu Šebabu Kurejš stoji: „Savjetujem vas da s mladima ophodite na lijep način jer oni su nježna srca. Uistinu, Bog me je poslao kao donosioca radosnih vijesti i opominjaoca pa su me mladi podržali, a stari su mi se suprotstavili.“ Potom je proučio: …pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala tvrda…[5]

Duhovni odgoj

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim, je prenio: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je prošao pored ljudi koji su podizali kamen i upitao:

Šta je to?’

Ovako saznajemo ko je od nas najsnažniji i najjači – odgovorili su.

Tad je on, s.a.v.a., rekao:

– Hoćete li da vam kažem ko je od vas najsnažniji i najjači?

– Hoćemo – odgovorili su oni.

On je rekao:

– Najsnažniji i najjači među vama je onaj koji, kada je zadovoljan, njegovo zadovoljstvo ga ne odvodi u grijeh i zabludu, kada je srdit, njegova srdžba ga ne priječi da govori istinu, a kada je moćan, ne čini ono šta nije pravo.“[6]

Vjerovjesnici su poslani kao mladići

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

Čuli smo jednog momka kako ih huli“ – rekoše – „ime mu je Ibrahim.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog nije poslao nijednog vjerovjesnika, osim kao mladića.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O sinovi Abdulmuttaliba, ja, Boga mi, ne znam nijednog mladića među Arapima koji je došao svome narodu s boljim od onoga s čime sam vam ja došao. Zaista, ja sam vam došao s dobrom i Ovoga i Onoga svijeta.“[9]

Imam Mehdi će se pojaviti kao mladić

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Na kraju vremena će se pojaviti čovjek iz moje porodice, mladić lijepa lica i povijena nosa; on će Zemlju ispuniti pravičnošću i pravednošću kao što je ispunjena nasiljem i nepravdom.[10]

Upoznavanje s Kur'anom Časnim

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko u svojoj mladosti nauči Kur'an, on će se pomiješati s njegovim tijelom i s njegovom krvlju.“[11]

Pokajanje (tevba)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Pokajanje je lijepo, ali je ljepše u mladosti.“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Svevišnji voli mladića pokajnika.“[13]

Vođenje brige o robovanju Bogu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Prednost vjeri odanog mladića koji je robovao Bogu u svojoj mladosti nad starcem koji Mu je robovao nakon što je ušao u godine starosti, jeste kao prednost poslanika nad ostalim ljudima.“[14]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Svevišnji se pred melekima diči mladićem odanim vjeri, govoreći: ‘Pogledajte roba Moga: napustio je strast svoju zarad Mene!'“[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Ebu Zerru: „O Ebu Zerre, nema mladića koji u ime Boga ostavi Ovaj svijet i njegovu zabavu i provede svoju mladost u pokornosti Bogu, a da mu Bog neće dati nagradu sedamdeset dva iskrena roba.“[16]

Vođenje brige o postavljanju pitanja

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

… Pitajte one koji znaju, ako ne znate![17]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Znanje su riznice čiji su ključevi pitanje, pa pitajte, Bog vam se smilovao! – jer će biti nagrađena četverica: pitalac, onaj koji odgovara, slušalac i onaj ko njih voli.“[18]

Imam Sadik, mir s njim, je prenio: „Vjerovjesniku, s.a.v.a., je spomenut neki čovjek koji je imao ranu; njega je zadesila nečistoća nakon spolnog čina pa mu je zapovjeđeno da se okupa, i on se okupao, ali se prehladio i umro. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Ubili su ga, Bog njih ubio! Lijek neukog je pitanje.'“[19]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Fakih, sv. 4, str. 357, predaja 5762.

[2] Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 131.

[3] El-Hisal, str. 253, predaja 125.

[4] Junus, 83.

[5] El-Hadid, 16; Šebabu Kurejš, str. 1.

[6] Me‘ani-l-ahbar, str. 366.

[7] El-Enbija, 60.

[8] Kenzu-l-‘ummal, sv. 11, str. 475, predaja 32233.

[9] El-Emali li-t-Tusi, str. 583, predaja 1206.

[10] ‘Akdu-d-durer, str. 39.

[11] Kenzu-l-‘ummal, sv. 1, str. 532, predaja 2381.

[12] Kenzu-l-‘ummal, sv. 15, str. 896, predaja 43542.

[13] Kenzu-l-‘ummal, sv. 4, str. 209, predaja 10185.

[14] Kenzu-l-‘ummal, sv. 15, str. 776, predaja 43059.

[15] Kenzu-l-‘ummal, sv. 15, str. 776, predaja 43057.

[16] El-Emali li-t-Tusi, str. 535, predaja 1162.

[17] En-Nahl, 43.

[18] Tuhafu-l-‘ukul, str. 41.

[19] El-Kafi, sv. 3, str. 68, predaja 4.

Pitanja i odgovori