Jezik i njegovi grijesi, ogovaranje i laganje

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Bol uzrokovana jezikom gora je od uboda oštricom mača.” (Biharu-l-envar, sv. 71, str. 286.) 

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Jezik najviše zaslužuje dugo zatočenje.” (Jer većina grijeha počinjena je jezikom kao ogovaranje, laganje, klevetanje, ismijavanje, vrijeđanje i drugo.) (Biharu-l-envar, sv. 71, str. 277.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Razmisli, pa tek onda govori, bit ćeš sačuvan od posrtanja.” (Gureru-l-hikem, str. 228.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Propast čovjeka nalazi se u tri stvari: njegovom stomaku, njegovim strastima i njegovom jeziku.” (Vekaji'u-l-ejjam, str. 297.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Niko neće biti zaštićen od grijeha dok ne obuzda svoj jezik.” (Biharu-l-envar, sv. 78, str. 178.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ogovaranje djeluje brže protiv vjere muslimana nego guba protiv tijela.” (El-Kafi, sv. 2, str. 257.) 

Imam Ali, a.s., kaže: “Onaj koji sluša ogovaranja isti je kao i onaj koji ogovara.” (Gureru-l-hikem, str. 307.) 

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Napuštanje ogovaranja draže je Uzvišenom Allahu nego deset hiljada rekata preporučenog namaza.” (Biharu-l-envar, sv. 75, str. 261.)

Abdul-Mu'min el-Ensari kaže: “Ušao sam kod Imama Musaa Džafera, gdje je bio prisutan i Muhammed ibn Abdullah Džaferi i ja sam mu se osmijehnuo. Imam je upitao: ‘Voliš li ga?’, a ja sam rekao: Da, samo zbog vas ga volim.’ Na to mu Imam reče: ‘On je tvoj brat, a vjernik je brat drugom vjerniku po majci i ocu, iako ga nisu rodili isti roditelji. Proklet je onaj koji okrivljuje svoga brata, proklet je onaj koji vara svoga brata, proklet je onaj koji ne savjetuje svoga brata, i proklet je onaj koji ogovara svoga brata.” (Biharu-l-envar, sv. 75, str. 262.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Najgori čovjek je onaj koji prati mahane drugih, a slijep je za svoje.” (Taraifu-l-hikem, str. 176.) 

Imam Kazim, a.s., kaže: “Proklet je onaj koji ogovara brata muslimana.” (Biharu-l-envar, sv. 74, str. 232.) 

Enes ibn Malik prenio je od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: “Prihvatite šest stvari od mene i ja ću odobriti za vas ulazak u Džennet:

1.kada govorite, ne lažite,  

2.kada obećate, ne iznevjerite,  

3.kada vam vjeruju, budite pošteni,  

4.obarajte poglede,  

5.čuvajte svoja stidna mjesta,  

6.uzdržite svoje ruke i jezike.”

(El-Hisal, str. 321.) 

Ebu Muhammed el-Askeri, a.s., kaže: “Razvratnost je postavljena unutar kuće, a ključ njezinih vrata su laži.” (Biharu-l-envar, sv. 72, str. 263.) 

Imam Sedždžad, a.s., kaže: “Izbjegavajte laganje bilo ono malo ili veliko, bilo ozbiljno ili u šali, jer kad čovjek laže po pitanju malih stvari, također se usuđuje lagati i u velikim.” (Tuhafu-l-ukul, str. 201.) 

Imam Ali, a.s., je rekao: “Ono što vaše oči vide je istina, a ono što vaše uši čuju, uglavnom je neistina.” (Biharu-l-envar, sv. 75, str. 196.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Zaista, Allah Uzvišeni je postavio brave na poroke, a njihov ključ je ostavio u vinu, ali porok laganja je gori od vina.” (El-Kafi, sv. 2, str. 339.)

Imam Ali ibn Musa Rida, a.s., kaže: “Budi iskren i izbjegavaj laganje.” (Biharu-l-envar, sv. 78, str. 347.)

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori