Opisi Sudnjeg dana u Kur'anu

Iz časnoga Kur'ana saznajemo da se nastupanje Vječnog svijeta ne ogleda samo u proživljenju ljudi, već poredak koji vlada na Ovom svijetu biva u potpunosti izmijenjen, tako da se Drugi svijet temelji na drugačijim odlikama. To je svijet koji mi ne možemo predvidjeti i, prirodno, ne možemo imati preciznu spoznaju o njemu i njegovim odlikama. Tada će svi ljudi od prvog do posljednjeg biti proživljeni zajedno, odgovarat će za svoja djela i bit će vječno ili u blagodatima ili u kazni.

S obzirom da su ajeti o ovoj temi veoma brojni i dugo bi trajalo njihovo pretraživanje, zadovoljit ćemo se površnim ukazivanjem na njihove poruke.

  

Stanje Zemlje, okeana i planina

Na Zemlji će se dogoditi jaki zemljotresi,[1] a ono što je u njoj bit će izbačeno na površinu.[2] Njeni dijelovi će propasti.[3] Mora će se otvoriti.[4] Planine će se pokrenuti,[5] bit će smrvljene[6] i plivat će poput pjene,[7] a zatim će postati kao češljana vuna[8] i tada će biti raspršene u zraku,[9] tako da od planinskih lanaca raspršenih u nebeskom prostranstvu neće ostati ništa osim priviđenja.[10]

Stanje neba i zvijezda 

Mjesec,[11] Sunce[12] i ogromne zvijezde, od kojih su neke milionima puta veće i sjajnije od našeg Sunca, postat će tamni i ugašeni.[13] Sklad njihovog kretanja bit će poremećen.[14] Između ostalog, Mjesec i Sunce će se spojiti.[15] Nebo koje je poput čuvanog i čvrstog svoda nad Ovim svijetom postat će opušteno i nesigurno,[16] pa će se otvoriti i potpuno raspasti,[17] te zamotati u sebe.[18] Nebeska tijela bit će poput topljenog željeza,[19] a prostor će biti ispunjen dimom i oblacima.[20]

Rog smrti 

U takvom stanju i takvim prilikama puhnut će se u Rog smrti i sva živa stvorenja u svijetu prirode će pomrijeti.[21] Neće ostati ni traga od života. Strah i strepnja rasprostrijet će svoju sjenku nad svjetovima,[22] osim nad onima koji znaju tajne i zbilje egzistencije: oni su obaviješteni, a srca su im utopljena u spoznaju i ljubav prema Allahu.

Rog života i početak proživljenja 

Nakon toga počinje Drugi svijet koji ima sposobnost vječnog trajanja.[23] Pozornica univerzuma bit će osvijetljena Božijim svjetlom.[24] Puhnut će se u Rog života.[25] Svi ljudi, pa čak i sve životinje,[26] u jednom trenutku bit će proživljeni.[27] Zbunjeni i zabrinuti,[28] razmiljet će se poput skakavaca i leptira u zraku,[29] veoma brzo,[30] usmjereni ka prisustvu Božijem.[31] Svi će se iskupiti na ogromnom prostoru.[32] Većinom će misliti da su se u svijetu Berzaha zadržali koliko jedan sat, ili dan, ili nekoliko dana.[33]

Pojava Božije vlasti i dokidanje uzroka i srodstava

U tom svijetu istine će se pojaviti[34] i vlast Božija će biti potpuno vidljiva.[35] Stvorenja će biti u takvom strahu da niko neće smjeti ništa glasno prozboriti.[36] Svako će misliti o sebi i svojoj sudbini, čak će djeca bježati od svojih roditelja, a rodbina od svojih bliskih.[37] Osnove uzroka i srodstva bit će iz temelja dokinute.[38] Prijateljstva koja su se temeljila na koristima i ovosvjetskim i šejtanskim mjerilima pretvorit će se u neprijateljstva.[39] Tuga i pokajanje zbog propusta ispunit će srca.[40]

Sud Božije pravednosti

Tada će biti uspostavljen sud Božije pravednosti. Djela svih ljudi bit će učinjena prisutim.[41] Raspodijelit će se knjige djela.[42] Pripadnost svakog djela onome ko ga je učinio bit će toliko očita da neće biti potrebe da se neko pita šta je učinio.[43]

Na ovom sudu meleci, poslanici i Božiji odabranici bit će prisutni kao svjedoci.[44] Čak će ruke, noge i koža svjedočiti.[45] Račun svih ljudi bit će precizno obrađen i izvagan Božijom vagom.[46] Sudit će im se na osnovu pravde.[47] Svi će stići do plodova svoga napora i rada.[48] Dobročiniteljima će biti data deseterostruka nagrada.[49] Niko neće nositi tuđi teret.[50] Međutim, oni koji su zaveli druge ljude, pored svojih grijeha, nosit će natovaren i teret grijeha onih koji su zalutali, a zalutalima se neće umanjiti od njihovih grijeha.[51] Također, ni od kog neće biti prihvaćen otkup.[52] Neće biti primljeno ničije zagovaranje,[53] osim zagovaranja onih ljudi koji za to od Boga dobiju dozvolu, a koji će zagovarati na temelju mjerila kojima je Bog zadovoljan.[54]

Ka vječnom odredištu 

Nakon toga bit će oglašena Božija presuda.[55] Dobročinitelji i grješnici bit će razdvojeni.[56] Vjernici će biti svijetlih i radosnih lica, i nasmijani će ići u Džennet.[57] Nevjernici i licemjeri, crnih i tužnih lica, poniženi će ići prema Džehennemu.[58] Svi će ići kroz Džehennem.[59] Iz lica vjernika izbijat će svjetlost koja će im rasvjetljavati put.[60] Nevjernici i licemjeri bit će u tami.

Licemjeri koji su se suprotstavljali vjernicima na Ovom svijetu dozivat će ih da okrenu svoja lica prema njima kako bi se koristili njihovim svjetlom. Čut će odgovor da se trebaju vratiti na Dunjaluk da bi zaradili svoje svjetlo. Ponovo će se oglasiti: “Zar nismo na Dunjaluku bili s vama?” Čut će odgovor: “Bili ste, ali samo formalno, sami ste sebe doveli u nevolju, srca su vam bila u sumnji, okorjela, a danas je sve završeno. Niti od vas niti od nevjernika neće biti primljen nikakav otkup.” Na kraju, i nevjernici i licemjeri bit će odvedeni u Vatru.[61]

Kada se vjernici budu približili Džennetu, njegove kapije će se otvoriti, a meleci milosti poći će im ususret i uz selame i sa poštovanjem obradovat će ih vječnom srećom.[62]

S druge strane, kada nevjernici i licemjeri stignu do Džehennema, njegove kapije će se otvoriti, a meleci kazne srdito će ih koriti, obećavajući im vječnu patnju.[63]

  

Džennet

U Džennetu postoje prostrane bašče čija širina je poput Nebesa i Zemlje.[64] U njima postoji najrazličitije drveće, sa svim vrstama zrelog voća nadohvat ruke.[65] Divne građevine, rijeke s čistom vodom,[66] kao i rijeke od mlijeka, meda i čistog pića.[67] I svega onoga što Dženetlije budu željele,[68] kao i onoga što nadilazi njihova htijenja.[69]

Dženetlije će nositi svilenu odjeću i različite vrste ukrasa.[70] Sjedit će licima okrenutim jedni prema drugima, oslonjeni na postavljene i mehke naslonjače. Hvalit će i slaviti Allaha.[71] Niti će govoriti prazne besjede niti će ih slušati.[72] Neće im smetati toplota niti studen.[73] Neće imati nikakve muke ni napora.[74] Niti straha ili tuge.[75] U srcima neće imati zlobu.[76]

Pred njima će se kretati lijepa posluga.[77] Nudit će ih peharima sa džennetskim napicima koji pružaju slast i radost, koja stalno postaje veća, a sa sobom ne nosi nikakav nedostatak.[78] Hranit će se raznim vrstama voća i ptičijeg mesa.[79] Družit će se sa lijepim i milim bračnim drugovima koji nisu uprljani.[80] I od svega ovog značajnije, bit će opskrbljeni duhovnom blagodati Božijeg zadovoljstva.[81] Primat će obilje Božije milosti koja će im donositi bujicu radosti. Niko ne može ni pretpostaviti stepen te sreće i radosti.[82] Ta neusporediva sreća, te neopisive blagodati, milost i zadovoljstvo bliskosti Božije trajat će vječno, [83] i nikada neće imati kraja.[84]

Džehennem

Džehennem je prebivalište nevjernika i licemjera koji u svojim srcima nemaju ni tračka vjerovanja.[85] U njemu ima toliko prostora da će nakon što svi grješnici budu smješteni u njega sam on ponovo pitati: “Ima li još?”[86] Svud je vatra, muka i kazna.

Sa svih strana uzdižu se plameni jezici, čiji će zastrašujući i srditi zvuk ispunjavati strahom i strepnjom.[87] Lica će biti mrka, namrgođena, crna, ružna i izborana.[88] Čak ni na licima džehennemskih meleka neće biti traga milosti, blagosti ni dobrote.[89]

Džehenemlije će biti okovane lancima i željeznim okovima.[90] Vatra će ih obuhvatati sa svih strana.[91] Oni će sami biti buktinje.[92] U Džehennemu osim uzdaha, kuknjave, vriske i plača Džehenemlija ništa se drugo ne može čuti.[93] Po glavi i licima posipa im se ključala voda koja topi čak i njihovu nutrinu.[94] Kada god zbog žestine žeđi zatraže vodu, davat će im se ključala i uščula voda koju će halapljivo ispijati.[95] Hrana će im biti od drveta zekkum, koje raste u vatri, a kada ga jedu, još će im se jače pržiti trbusi.[96] Odjeća im je od crne i ljepljive materije, koja ih sama po sebi muči i pati.[97] Oni su skupa sa šejtanima i džinima grješnicima, a željet će da su što dalje od njih[98] i jedni druge će proklinjati.[99]

Kada god žele izreći izvinjenje i tražiti oprost od Boga, naredba da se udalje i da ušute prekinut će ih u tome.[100] Zatim će tražiti od čuvara da oni od Boga traže da im malo umanji kaznu. Čut će odgovor: “Zar Uzvišeni nije slao poslanike i zar nad vama nije upotpunio dokaz?”[101]

Poželjet će i smrt, ali čut će odgovor da će zauvijek ostati u Džehennemu.[102] Iako će ih sa svih strana salijetati smrt, oni ipak ne umiru.[103] Kada god im koža na tijelu izgori, ponovo će narastati druga koža i nastavit će se sa kažnjavanjem.[104]

Tražit će od Dženetlija da im daju vode i hrane. Čut će odgovor da je Uzvišeni njima zabranio džennetske blagodati.[105] Dženetlije će ih pitati: “Šta je razlog vaše nesreće i zašto su vas u Džehennem stavili?” Govorit će: “Nismo klanjali, niti smo Bogu ibadet činili, nismo pomagali nevoljnicima, bili smo skupa sa grješnima, poricali smo Sudnji dan.[106]

Zatim će se međusobno prepirati.[107] Zalutali će govoriti onima koji su ih zaveli: “Vi ste nas zaveli.” Oni će odgovarati: “Vi ste nas pratili jer je to bila vaša želja.”[108]

Pristalice će govoriti svojim glavešinama: “Vi ste ti koji su nas doveli u ovu nesreću.” Oni će odgovarati: “Zar smo vas nasilu odvratili od Pravoga puta?”[109]

Na kraju, govorit će šejtanu: “Ti si taj koji nas je zaveo.” On će odgovoriti: “Bog vam je dao istinito obećanje, ali vi niste prihvatili. Ja sam vam dao lažno obećanje i vi ste prihvatili. Zato, umjesto što mene korite, korite sami sebe. Danas ne možemo jedan drugom pomoći.”[110] Oni ne vide izlaza, osim da se predaju kazni zbog nevjerstva i neposlušnosti, i u patnji će vječno ostati.[111]

Izvor: Muhammed Taqi Misbah Yazdi, Osnove vjerovanja Poslanikove porodice, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveli sa perzijskog: Ertan Basarik i Akbaš Lutfi[1] Ez-Zilzal, 1; El-Hadž, 1; El-Vaki‘a, 4; El-Muzzemmil, 14.

[2] Ez-Zilzal, 2; El-Inšikak, 4.

[3] El-Hakka, 14; El-Fedžr, 21.

[4] Et-Tekvir, 6; El-Infitar, 3.

[5] El-Kehf, 47; En-Nahl, 88; Et-Tur, 10; Et-Tekvir, 2.

[6] El-Hakka, 4; El-Vaki‘a, 5.

[7] El-Muzzemmil, 14.

[8] El-Me‘aridž, 9; El-Kari‘a, 5.

[9] Ta-Ha, 105; El-Murselat, 10

[10] El-Kehf, 8; En-Nebe’, 20.

[11] El-Kijame, 8.

[12] Et-Tekvir, 1.

[13] Et-Tekvir, 2.

[14]El-Infitar, 2.

[15]El-Kijame, 9.

[16]Et-Tur, 1; El-Hakka, 16.

[17]Er-Rahman, 37; El-Hakka, 16; El-Muzzemmil, 18; El-Murselat, 9; En-Nebe’, 19; El-Infitar, 1; El-Inšikak, 1.

[18]El-Enbija’, 104; Et-Tekvir, 11.

[19]El-Me‘aridž, 8.

[20]El-Furkan, 25; Ed-Duhan, 10.

[21]Ez-Zumer, 68; El-Hakka, 13; Ja-Sin, 49.

[22]En-Neml, 87–89.

[23] Ibrahim, 48; Ez-Zumer, 67; Merjem, 38; Kaf, 22.

[24]Ez-Zumer, 69.

[25]Ez-Zumer, 68; El-Kehf, 99; Kaf, 20, 42; En-Nebe’, 18; En-Nazi‘at, 13; El-Muddessir, 8; Es-Saffat, 19.

[26]El-En‘am, 38; Et-Tekvir, 5.

[27]El-Kehf, 47; En-Nahl, 77; El-Kamer, 50; En-Nebe’, 18.

[28] Kaf, 20.

[29]El-Kari‘a, 4; El-Kamer, 7.

[30] Kaf, 44; El-Me‘aridž, 43.

[31] Ja-Sin, 51; El-Mutaffifin, 30; El-Kijame, 12, 30.

[32]El-Kehf, 99; Et-Tegabun, 9; En-Nisa’, 87; El-En‘am, 12; Ali ‘Imran, 9; Hud, 103.

[33]Er-Rum, 55; En-Nazi‘at, 46; Junus, 45; El-Isra’, 52; Ta-Ha, 103; El-Mu'minun, 113; El-Ahkaf, 35.

[34] Ibrahim, 21; El-‘Adijat, 10; Et-Tarik, 9; Kaf, 22; El-Hakka, 18.

[35]El-Hadždž, 65; El-Furkan, 26; Gafir, 16; El-Infitar, 19.

[36] Hud, 105; Ta-Ha, 108; En-Nebe’, 38.

[37] ‘Abese, 34–37; Eš-Šu‘ara’, 88; El-Me‘aridž, 10–14; Lukman, 33.

[38]El-Bekare, 166; El-Mu'minun, 101.

[39]Ez-Zuhruf, 67.

[40]El-En‘am, 31; Merjem, 39; Junus, 54.

[41] Ali ‘Imran, 30; Et-Tekvir, 14; El-Isra’, 49.

[42]El-Isra’, 13, 71; El-Hakka, 19, 25; El-Inšikak, 7, 10.

[43]Er-Rahman, 29.

[44]Ez-Zumer, 69; El-Bekare, 143; Ali ‘Imran, 140; En-Nisa’, 41, 69; Hud, 18; El-Hadždž, 78; Kaf, 21; En-Nahl, 84, 89.

[45]En-Nur, 24; Ja-Sin, 65; Fussilet, 20.

[46]El-A‘raf, 8; El-Enbija’, 47; El-Mu'minun, 102; El-Kari‘a, 6–8.

[47] Junus, 54, 93; El-Džasije, 17; En-Nahl, 78; Ez-Zumer, 69, 75.

[48]En-Nedžm, 40; El-Bekare, 281, 286; Ali ‘Imran, 25, 161; El-En‘am, 70; Hud, 111; Ibrahim, 51; Ta-Ha, 15; Gafir, 17; El-Džasije, 22; Et-Tur, 21; El-Muddessir, 38; Ja-Sin, 54; Ez-Zumer, 24.

[49]El-En‘am, 160.

[50]En-Nedžm, 39; El-En‘am, 146; Fatir, 18; Ez-Zumer, 7.

[51]En-Nahl, 25; El-‘Ankebut, 13. Iz ovoga se može razumjeti da će i oni koji su bili povod za uputu drugih ljudi imati dodatnu nagradu, kako se to očito u predajama naglašava.

[52]El-Bekare, 48, 123; Ali ‘Imran, 91; Lukman, 33; El-Ma'ide, 36; El-Hadid, 15.

[53]El-Bekare, 48, 123, 254; El-Muddessir, 48.

[54]El-Enbija’, 28; El-Bekare, 255; Junus, 3; Merjem, 87; Ta-Ha, 109; Sebe’, 23; Ez-Zuhruf, 86; En-Nedžm, 26.

[55]El-A‘raf, 44.

[56]El-Enfal, 37; Er-Rum, 14–16, 43–44; Eš-Šura, 7; Hud, 105–108; Ja-Sin, 59.

[57]Ez-Zumer, 73; Ali ‘Imran, 107; Merjem, 85; El-Kijame, 24–42; El-Mutaffifin, 24; El-Gašije, 8; ‘Abese, 38–39.

[58]Ez-Zumer, 60–71; Ali ‘Imran, 106; El-En‘am, 124; Junus, 27; Merjem, 86; Ta-Ha, 101, 124–126; Ibrahim, 43; El-Kamer, 8; El-Me‘aridž, 44; El-Gašije, 2; El-Isra’, 72; ‘Abese, 40.

[59] Merjem, 71–72.

[60]El-Hadid, 12.

[61]El-Hadid, 13–15; En-Nisa’, 140.

[62]Ez-Zumer, 73; Er-Ra‘d, 22 i 24.

[63]Ez-Zumer, 71–72; Et-Tahrim, 6; El-Enbija’, 103.

[64] Ali ‘Imran, 133; El-Hadid, 21.

[65] El-Hakka, 23; Ed-Dehr, 6, 18, 21; El-Mutaffifin, 28.

[66] El-Bekare, 25; Ali ‘Imran, 15; i desetine drugih ajeta.

[67] Muhammed, 15; Ed-Dehr, 6, 18, 21; El-Mutaffifin, 28.

[68] En-Nahl, 31; El-Furkan, 16; Ez-Zumer, 34; Fussilet, 31; Eš-Šura, 22; Ez-Zuhruf, 71; El-Kamer, 35.

[69] Kaf, 35.

[70] El-Kehf, 31; El-Hadždž, 23; Fatir, 33; Ed-Duhan, 53; Ed-Dehr, 21; El-A‘raf, 32.

[71] El-A‘raf, 43; Junus, 10; Fatir, 34; Ez-Zumer, 74.

[72] Merjem, 62; En-Nebe’, 35; El-Gašije, 11.

[73] Ed-Dehr, 13.

[74] Merjem, 62; En-Nebe’, 35; El-Gašije, 11.

[75] El-A‘raf, 35; El-Hidžr, 48.

[76] El-A‘raf, 43; El-Hidžr, 47.

[77] El-Vaki‘a, 17; Ed-Dehr, 19.

[78] Es-Saffat, 45–47; Sad, 51; Et-Tur, 23; Ez-Zuhruf, 71; El-Vaki‘a, 18; Ed-Dehr, 5, 6, 15–19; En-Nebe’, 34; El-Mutaffifin, 25–28.

[79] Sad, 51; Et-Tur, 22; Er-Rahman, 52, 68; El-Vaki‘a, 20–21; El-Murselat, 42; En-Nebe’, 32.

[80] El-Bekare, 25; Ali ‘Imran, 15; En-Nisa’, 57; Es-Saffat, 48; Sad, 52; Ez-Zuhruf, 70; Ed-Duhan, 54; Et-Tur, 20; Er-Rahman, 56, 70–74; El-Vaki‘a, 22, 34–37; En-Nebe’, 33.

[81] Ali ‘Imran, 15; Et-Tevbe, 21, 72; El-Hadid, 20; El-Ma'ide, 119; El-Mudžadele, 29, El-Bejjine, 8.

[82] Es-Sedžde, 17.

[83] El-Bekare, 25, 82; Ali ‘Imran, 107, 36, 198; En-Nisa’, 13, 57, 122; El-Ma'ide, 85, 119; El-A‘raf, 42; Et-Tevbe, 22, 72, 89, 100; Junus, 26; Hud, 23, 108; Ibrahim, 23; El-Hidžr, 48; El-Kehf, 3, 108; Ta-Ha, 76; El-Enbija’, 102; El-Mu'minun, 11; El-Furkan, 16, 76; El-‘Ankebut, 58; Lukman, 9; Ez-Zumer, 73; Ez-Zuhruf, 71; El-Ahkaf, 14; Kaf, 34; El-Feth, 5; El-Hadid, 12; El-Mudžadele, 22; Et-Tegabun, 9; Et-Talak, 11; El-Bejjine, 8.

[84] Ed-Duhan, 56; Fussilet, 8; El-Inšikak, 25; Et-Tin, 6.

[85] En-Nisa’, 140; i desetine drugih ajeta.

[86] Kaf, 30.

[87] Hud, 106; El-Enbija’, 100; El-Furkan, 12; El-Mulk, 7.

[88] Ali ‘Imran, 106; El-Mulk, 27; El-Mu'minun, 104; Ez-Zumer, 60.

[89] Et-Tahrim, 91.

[90] Er-Ra‘d, 5; Ibrahim, 49; Sebe’, 33; Gafir, 71; El-Hakka, 32; Ed-Dehr, 4.

[91] Ibrahim, 50; El-Furkan, 13; El-Enbija’, 98; El-Džinn, 15; Et-Tahrim, 6.

[92] El-Bekare, 24; Ali ‘Imran, 10; El-Enbija’, 98.

[93] El-Furkan, 13; El-Inšikak, 11.

[94] El-Hadždž, 19; Ed-Duhan, 48.

[95] El-En‘am, 70; Junus, 4; El-Kehf, 29; El-Vaki‘a, 42–44, 55; Muhammed, 15.

[96] Es-Saffat, 62–66; Sad, 57; Ed-Duhan, 45; El-Vaki‘a, 52; En-Nebe’, 25; El-Gašije, 6.

[97] Ibrahim, 17; Ta-Ha, 74; Fatir, 36.

[98] Ez-Zuhruf, 38; Eš-Šu‘ara’, 94–95; Sad, 85.

[99] El-A‘raf, 38; El-‘Ankebut, 25; El-Murselat, 35.

[100] El-Mu'minun, 108; Er-Rum, 57; Gafir, 52; El-Murselat, 36.

[101] Gafir, 49.

[102] Ez-Zuhruf, 77.

[103] Ibrahim, 17; Ta-Ha, 74; Fatir, 36.

[104] En-Nisa’, 56.

[105] El-A‘raf, 50.

[106] El-Muddessir, 39–47.

[107] Sad, 59–64.

[108] El-A‘raf, 38; Es-Saffat, 27–33; Kaf, 27–28.

[109] Ibrahim, 21; Sebe’, 31–33.

[110] Ibrahim, 22.

[111] El-Bekare, 39, 81, 162, 217, 257, 275; Ali ‘Imran, 88, 116; En-Nisa’, 169; El-Ma'ide, 37; El-En‘am, 128; El-A‘raf, 36; Et-Tevbe, 17, 63, 68; Junus, 27, 52; Hud, 107; Er-Ra‘d, 5; En-Nahl, 29; El-Kehf, 108; Ta-Ha, 101; Es-Sedžde, 20; El-Mu'minun, 103; El-Ahzab, 65; Ez-Zumer, 72; Gafir, 76; Ez-Zuhruf, 74; El-Mudžadele, 17; Et-Tegabun, 10; El-Džinn, 23; El-Bejjine, 6.

Pitanja i odgovori