Putevi spoznaje Boga

Za spoznaju Uzvišenog Boga postoje brojni i raznovrsni putevi, na koje ukazuju filozofske i teološke knjige, riječi vjerskih velikodostojnika i tekstovi svetih Knjiga. Svi ti argumenti međusobno se iz različitih aspekata razlikuju. Naprimjer, u nekim od njih koriste se empirijske, dok se u nekim drugim koriste čisto racionalne premise. Neki argumenti usmjereni su na izravno dokazivanje postojanja Mudrog Boga, dok neki drugi jedino dokazuju biće čije postojanje nije uvjetovano ničim drugim – Nužno biće – a u nastojanju da se dokažu njegove odlike i svojstva potrebno je ponuditi nove dokaze.

Iz jednog ugla gledano, put koji se prelazi u nastojanju da se Bog spozna može se usporediti s putevima ili načinima na koje je moguće preći s jedne obale rijeke na drugu. Postoje obični drveni mostovi koji su dovoljni da lahkom pješaku omoguće da ostvari svoju namjeru, tj. da u nastojanju da stigne do svoga cilja bez poteškoća pređe preko rijeke koja mu se našla na putu. Postoje i duži, kameni mostovi, koji su postojaniji i daleko čvršći, ali put čine znatno dužim. Na kraju, postoje i željezni mostovi koji se nadovezuju na puteve koji se probijaju kroz planinske masive, kroz koje se prave tuneli, da bi lokomotive sa velikim brojem vagona bez teškoća mogle prenositi ogroman teret.

Ljudi koji imaju lahak “pješački” razum mogu se koristiti lahkim metodama da bi spoznali svoga Gospodara i pokorno Mu se predali, oni pojedinci koji sa sobom nose težak teret sumnji moraju se služiti kamenim mostom, dok se oni koji za sobom vuku veliki broj vagona u koje smještaju sumnje i nedoumice moraju kretati posebno osmišljenim i napravljenim putem, koji ima dobro učvršćenu podlogu, bez obzira što je veoma složen i vijugav.

Prvo ćemo se kretati metodom objašnjenja jednostavnog puta, da bismo zatim prostor posvetili i jednom od srednje teških puteva. Što se tiče vijugavog puta, koji se prostire na polju rješavanja velikog broja temeljnih filozofskih pitanja, njega trebaju prelaziti oni ljudi čiji um je opterećen velikim brojem sumnji ili oni koji nastoje riješiti i otkloniti sumnje iz umova takvih ljudi da bi ih spasili iz duboke zalutalosti.

Odlike jednostavnog puta

Jednostavni put spoznaje Boga posjeduje određene odlike, od kojih bi najvažnije bile sljedeće:

1. U njemu nema potrebe za teškim i stručnim složenim premisama, već je riječ o najjednostavnijem objašnjenju koje može biti ponuđeno na ovom polju. Prema tome, ovaj metod je lahko shvatljiv za sve profile ljudi bez obzira na kojem stepenu učenosti se nalaze.

2. Ovaj put upućuje izravno Bogu, moćnom i sveznajućem stvoritelju, za razliku od velikog broja filozofskih i teoloških dokaza, koji prvo dokazuju postojanje Nužnog Bića, da bi se zatim za dokaz Njegovih svojstava, kakva su: znanje, moć, mudrost, stvaralaštvo, gospodarenje itd, moralo poslužiti drugim argumentima.

3. Ovaj put, više od svega drugog, ima ulogu buđenja fitreta i osvješćivanja i dovođenja fitretske spoznaje i svijesti o Bogu do razine razgovijetnosti. Posvećivanjem pažnje i razmišljanjem o onome što se na ovom putu nudi, u čovjeku se javljaju irfansko stanje i zanos, u kojem on stiče dojam kao da posmatra ruku Božiju kako rukovodi dešavanjima u svijetu. Upravo onu ruku s kojom je čovjekov fitret upoznat.

Upravo zbog ovih odlika predvodnici islama i ostalih nebeskih religija odabiru ovu metodu za šire slojeve društva, pozivajući ih sve na prelazak ove staze. Ostale bi metode objašnjavali ili samo posebnim pojedincima ili pak kada je bilo potrebno da se raspravlja sa ateistima intelektualcima i filozofima materijalistima.

Božiji znakovi

Jednostavni put spoznaje Boga ogleda se u razmišljanju o znakovima Božijim u svijetu – kako to Kur'an časni kaže: razmišljanje o Allahovim ajetima – u kojem svaka pojava na svijetu, i na Nebesima, i u čovjekovom biću predstavlja znak o onome Poznatom Kojeg tražimo i želimo, i ti znakovi usmjeravaju kazaljku duhovnog kompasa prema Središtu egzistentnog, Koji je uvijek i svugdje prisutan.

Upravo ova knjiga koju držite u rukama jedan je od Njegovih znakova. Zar kroz čitanje ne bivate upoznati s njenim autorom koji je svjestan i ima neki cilj? Da li ste ikada pretpostavljali da je ova knjiga nastala kao proizvod niza materijalnih i besmislenih akcija i reakcija, te da nema svoga pisca koji je vođen namjerom i ciljem?

Zar nije besmisleno pomisliti kako je jedna velika enciklopedija od sto svezaka nastala usljed eksplozije u rudniku olova, tako što su čestice koje su nastale usljed eksplozije zauzele posebne položaje obrazujući slova, a zbog slučajnog doticaja sa česticama celuloze stvorile su papirne listove iste veličine, po kojima prave skladne retke ispunjene riječima, i da se na kraju svi ti listovi onako slučajno redaju u jedan logičan niz, zauzimajući disciplinirano skladan izgled uređene knjige?

Hiljadu je puta besmislenije prihvatiti slijepu slučajnost kao objašnjenje nastanka ovog ogromnog Svijeta sa svim spoznatim i nespoznatim tajnama i mudrostima!

Upravo tako, svaki svrhoviti sklad jeste znak svrhom vođenog skladatelja, ovakvi skladni sistemi diljem svijeta mogu biti posvjedočeni, a svi oni čine jedan ogroman cjeloviti svrhoviti sistem, koji je u postojanje doveo mudri Stvaralac, koji uvijek upravlja njime.

Cvjetni žbun koji raste u bašči, i koji pokazuje svoje veselim bojama išarano i mirisavo lice nastalo od zemlje i đubriva; jabukovo stablo nastalo od sićušne koštice koje svake godine rađa velik broj rumenih i sočnih jabuka, kao i ostala stabla najrazličitijih voćki… Isto tako slavuj, koji slijeće na grančicu jorgovana, ptić koji se izliježe iz jajeta i kljuca svojim kljunom po zemlji. Tek rođeno tele koje sisa vime svoje majke, i mlijeko koje se slijeva u majčine grudi da bi ga moglo posisati malehno dijete… sve, jednostavno sve znakovi su Njegovi.

Zbilja, pogledajte samo kolika začudna usklađenost i zadivljujuća moć upravljanja postoji pri nastanku mlijeka u majčinim grudima istovremeno s rađanjem djeteta!

Ribe, koje svake godine zarad mriještenja prelaze hiljade kilometara po prvi puta. Morski galebovi koji nepogrešivo prepoznaju svoje gnijezdo među hiljadama nakićenih gnijezda na ptičijim ostrvima, a ne desi se da makar jednom pogriješe pa da posjete tuđe gnijezdo. Pčele, koje toliko puta napuštaju svoje košnice neumorno tragajući za kvalitetnom ispašom tražeći mirisno cvijeće… sve to znakovi su Njegovi.

Još je čudnije to što i pčela i krava i ovce proizvode i mlijeka i meda nekoliko puta više negoli im je potrebno, samo da bi čovjek – to posebno i odabrano stvorenje – također mogao da ih koristi.

Međutim, čovjek je nezahvalan, svjestan blagodati a pravi se da ne zna, pa o njima raspravlja i sukobljava se.

U čovjekovom tijelu mogu se vidjeti najzačudniji tragovi mudrog upravljanja. Tijelo čine jedinstveni organi, svaki organ sastavljen od odgovarajućih dijelova, svaki dio sastavljen od miliona živih i posebnih ćelija, iako su sve one nastale od jedne bazične ćelije, a svaka je sastavljena od potrebnih materija u određenom odnosu i svaka se smješta na tačno određeno i podesno mjesto radi što boljeg svrhovitog kretanja i djelovanja u tijelu, da bi se moglo obavljati uzimanje kisika putem pluća, koji će hemoglobin, tvar koja krvi daje crvenilo a nalazi se u crvenim krvnim tjelešcima, raznositi cijelim organizmom da bi opskrbila sve dijelove tijela kisikom. Građenje glukoze u optimalnoj mjeri u jetri, regeneracija oštećenih tkiva stvaranjem novih ćelija, borba bijelih krvnih zrnaca protiv mikroba. Lučenje različitih hormona iz različitih žlijezda, koje igraju veoma značajnu ulogu u podešavanju životnih funkcija tijela… sve to su Njegovi znakovi.

Ko je oblikovao ovaj divni sistem, kojem – iako ga hiljade znanstvenika neumorno proučavaju posljednjih nekoliko desetljeća – nisu još uvijek mogli prodrijeti u sve najsitnije potankosti načina djelovanja?

Svaka je ćelija za sebe jedan svrhoviti i uređeni sistem, a tjelesni organ nastaje upravo spajanjem ćelija posebno kodiranih za svaki organ, što je još složeniji sistem, a spajanjem tih složenih sistema ili organa gradi se tijelo, također svrhovita cjelina.

Međutim, priča se ne završava na ovom mjestu, već bezbrojni sistemi živih i neživih bića grade jedan beskrajni sistem, po imenu prirodni svijet, koji se nalazi pod mudrom upravom Jednoga.

ذَ لِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ      

To vam je Allah, pa kamo se odmećete.[1] 

Očito je da koliko se god obim čovjekovog znanja proširi i što se prirodne veze i zakoni budu više otkrivali, to će tajne i mudrosti stvaranja postajati jasnije. Međutim, usredsređivanje i razmišljanje upravo o ovim prostim fenomenima i očitim znakovima dovoljno je za čista i neuprljana srca.

Izvor: Muhammed Taqi Misbah Yazdi, Osnove vjerovanja Poslanikove porodice, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012, sa perzijskog preveli: Ertan Basarik i Akbaš Lutfi[1] El-En‘am, 95. 

Pitanja i odgovori