Rodbina

Čuvanje rodbinskih veza

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista nagrada za čuvanje rodbinskih veza stiže brže od svih drugih dobrih djela.”[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Putuj čak i godinu dana da bi očuvao rodbinske veze.”[2]

Učinci očuvanja rodbinskih veza

Fatima Zehra, mir s njom: “Allah je učinio obaveznim čuvanje rodbinskih veza radi uvećanja broja ljudi.”[3]

Imam Husejn, mir s njim: “Koga veseli da mu se život produži i uveća opskrba, neka obnavlja rodbinske veze.”[4]

Imam Bakir, mir s njim: “Čuvanje rodbinskih veza čisti djela, uvećava imetak, otklanja nesreću, olakšava polaganje obračuna i produžuje život.”[5]

Imam Bakir, mir s njim: “Čuvanje rodbinskih veza uljepšava ahlak, ruku čini velikodušnom, dušu čistom, uvećava opskrbu i odgađa smrt.”[6]

Imam Hadi, mir s njim: “Kada je Allah, dž.š., razgovarao sa Musaom ibn Imranom, a.s., Musa reče: ‘Moj Bože! Šta je nagrada onome ko obnavlja rodbinske veze?’ Allah reče: ‘O Musa! Produžavam mu život i olakšavam mu smrtne teškoće.’”[7]

Uspostavljanje prekinutih rodbinskih veza

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne prekidaj veze s rodbinom čak i ako ih oni prekinu s tobom.”[8]

Imam Husejn, mir s njim: “Najbolje čuva rodbinske veze onaj koji se povezuje sa onim koji ih je prekinuo.”[9]

Opomena u vezi sa prekidanjem rodbinskih veza

Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali? To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.[10]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista se Allahova milost ne spušta na narod u kojem postoje oni koji prekidaju rodbinske veze.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Kada ljudi prekinu rodbinske veze, imetak pada u ruke zlih ljudi.”[12]

Imam Sadik, mir s njim: “Jedan od grijeha koji ubrzava propast je prekidanje rodbinskih veza.”[13]

Najmanje čime se uspostavljaju rodbinske veze

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Održavajte rodbinske veze pa makar i selamom.”[14]

Imam Sadik, mir s njim: “Održavaj rodbinske veze makar i čašom vode, a najbolje čime se održavaju rodbinske veze je neuznemiravanje rodbine.”[15]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Kafi, 2/152/15; Sunenu-l-Bejheki-l-kubra, 19657.

[2] El-Bihar, 74/103/61.

[3] Isto, 74/94/23.

[4] Isto, 74/91/15.

[5] El-Kafi, 2/150/4.

[6] Isto, 2/152/12.

[7] Emali-s-Saduk, 173/8.

[8] El-Kafi, 2/347/6.

[9] El-Bihar, 74/400/41.

[10] Muhammed, 22–23.

[11] Kenzu-l-‘ummal, 6978.

[12] El-Kafi, 2/348/8.

[13] El-Bihar, 74/94/23.

[14] Tuhafu-l-‘ukul, 57.

[15] El-Kafi, 2/151/9.

Pitanja i odgovori