Promocija djela Tajne s Miradža

U prostorijama Fondacije “Mulla Sadra” u utorak, 22. juna, s početkom u 15.00 sati održana je promocija djela Tajne s Miradža u izdanju Fondacije “Mulla Sadra”, uz prijenos uživo na našoj facebook-stranici.

Izdanjem četvrtog,  ujedno i posljednjeg sveska ovog vrijednog djela, kompletirane su Predaje s Miradža autora ajjatullaha Alija Se’adata Parvara. Riječ je o djelu velike duhovne vrijednosti koje obiluje predajama i njihovim tumačenjima, prijeko potrebnim svakom polazniku duhovnog putovanja koji teži moralnom savršenstvu.

Djelo Tajne s Miradža promovirali su prof. dr. Akbar Eydi, prof. Ensar Karaman, prof. dr. Muhammed Džavad Vaziri i prof. dr. Ebulfazl Sa’adat Parvar.

Prof. Eydi osvrnuo se, prije svega, na ličnost ajatullaha Sea’deta Pervara, čiji je bio i učenik, ukazujući na njegovu najistaknutiju osobinu, a to je skromnost. Svoj duhovni odgoj započeo je u ranoj mladosti i osjećao je veliku odgovornost prema svojim učenicima u pogledu onoga čemu će ih naučiti vlastitim primjerom, istaknuo je prof. Eydi.

Drugi promotor bio je prof. Ensar Karaman, jedan od prevodilaca ovog vrijednog djela, koji je, između ostalog, rekao da je prilikom prevođenja ovog djela osjetio svetost sadržaja budući da ga čine kur’anski ajeti i predaje Božijeg Poslanika, mir Božiji i blagoslovi neka su s njim i njegovima, dok iz samih tumačenja zrači autorova skromnost.

Treći promotor, prof. dr. Muhammed Dževad Veziri, naglasio je da je hadis o Miradžu zapravo poklon s kojim se Božiji Poslanik, mir Božiji i blagoslovi neka su s njim i njegovim, vratio s nebeskog putovanja te da je u njemu sadržano sve što je potrebno jednom duhovnom putniku na putu dostizanja konačnog cilja.

Na samom kraju prisutnima se obratio sin autora ovog cijenjenog djela prof. dr. Ebulfazl Sa’dat Parvar, koji nas je najneposrednije upoznao s još jednom dimenzijom blistave ličnosti, kakav je bio njegov otac.

Moderator promocije bio je mr. Samed Jelešković, dok je gostima koji su se obratili na perzijskom jeziku prevodilac bio mr. Ermin Klepo.

Snimku promocije možete pogledati ovdje.

Pitanja i odgovori