Promišljanje

Činioci koji pridonose ispravnom mišljenju

Imam Ali, mir s njim: “Ispravno mišljenje ide uz promišljenost. Kako li je loš pomagač ishitreno mišljenje!”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Uporedi jedne misli sa drugim da bi se izrodilo ispravno mišljenje.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Ko ima na raspolaganju nekoliko različitih mišljenja, razumijeva mjesta greške.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Najbolji od ljudi u pogledu mišljenja je onaj koji sebe ne smatra onim kome nije potreban savjetnik.”[4]

Učinci umišljenosti

‏Imam Ali, mir s njim: “Ko radi samo po svome mišljenju – propada, a onaj koji se savjetuje s ljudima, učestvuje u njihovom razumijevanju.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Niko se ne ushićuje svojom mišlju osim neznalice!”[6]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko radi po vlastitom nahođenju, stoji na skliskim mjestima zablude.”[7]

Šta uništava mišljenje

Imam Ali, mir s njim: “Tvrdoglavost uništava mišljenje.”[8]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko trpi nuždu nema mišljenja.”[9]

Vlast i ispravnost mišljenja

Imam Ali, mir s njim: “Ispravno mišljenje ide uz moć. S njom dolazi, a kad ona nestane, nestane i ono.”[10]

Upotreba mišljenja u vjeri

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ovaj će ummet jedno razdoblje raditi po Knjizi, potom jedno razdoblje po sunnetu, a potom jedno razdoblje po ličnom mišljenju. Kada budu radili po ličnom mišljenju, otići će u zabludu i druge će odvesti u zabludu.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Tri su stvari pored kojih djelo neće biti primljeno: mnogoboštvo, nevjerstvo i lično mišljenje.” Upitali su: “O Zapovjedniče pravovjernih, šta je lično mišljenje?” On odgovori: “To je da ostavite Knjigu Allahovu i sunnet Poslanikov postrani i radite po svom mišljenju.”[12]

Vlastiti istraživački napor (idžtihad) u promišljanju

‏Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ako vladar uloži istraživački napor pa pogodi istinu, njemu pripadaju dvije nagrade, a ako ispolji trud i promaši istinu, onda ima jednu nagradu.”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Svako ko uloži istraživački napor da svojom mišlju učini dobro ljudima imat će nagradu onoga što je namjeravao time i ispunio je obavezu svoju.”[14]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bihar, 78/81/76.

[2] Gureru-l-hikem, 2567.

[3] Nehdžu-l-belaga, izreka 173.

[4] Gureru-l-hikem, 3152.

[5] Nehdžu-l-belaga, izreka 161.

[6] Gureru-l-hikem, 9471.

[7] El-Bihar, 75/105/41.

[8] Nehdžu-l-belaga, izreka 179.

[9] Emali-t-Tusi, 301/595.

[10] Nehdžu-l-belaga, izreka 339.

[11] Kenzu-l-‘ummal, 915.

[12] Isto, 1640.

[13] Kenzu-l-‘ummal, 14110.

[14] Nehdžu-s-se‘ade, 2/97.

Pitanja i odgovori