Webinar “Imam Homeini i težnja ka promjenama u društvu”

U petak, 4. 6. 2021. godine Fondacija “Mulla Sadra” organizirala je webinar povodom 32. godišnjice preseljenja Imama Homeinija pod nazivom “Imam Homeini i težnja ka promjenama u društvu”.

O društveno-političkoj misli Imama Homeinija te o težnji ka promjenama u društvu govorili su naši uvaženi gosti: prof. dr. Akbar Eydi, Meho ef. Šljivo, njegova ekselencija ambasador Islamske Republike Iran Golamreza Alimohammad Ghelichkhan i mr. Refik Razić.

Profesor Eydi govorio je o samoj težnji ka promjenama u smislu kur’anskih poruka: žurite ka Božijoj milosti, utrkujte se ka Božijem oprostu i natječite se u dobru ili, drugim riječima, težite ka sveopćem dobru. Također je napomenuo da je Imam Homeini svoj revolucionarni put započeo odgojem samog sebe, odnosno, moralnom izgradnjom svoga bića u skladu s islamskim uputama, stvarajući tako pretpostavke za svoj društveno-politički angažman i skrećući našu pažnju na činjenicu da se s pozitivnim promjenama u društvu počinje od samog sebe.

Gospodin Meho ef. Šljivo govorio je o trima kategorijama ljudi. Prvu kategoriju čine tirani, drugu mistici, koji teže spoznaji Boga, i treću kategoriju čine poslanici i vjerovjesnici, čijoj skupini pripadaju i alimi, kao nasljednici vjerovjesnika. Dodao je da je Imam Homeini pozivao ljude ka riječi tevhida a odjek tog njegovog poziva među svim muslimanima odzvanja i danas, nakon 32 godine od njegovog preseljenja.

Ambasador Islamske Republike Iran gospodin Ghelichkhan istakao je da je težnja ka promjeni definirana kao promjena postojećeg u željeno stanje i da tu težnju u sebi treba da njegujemo. Također je spomenuo da je Islamska revolucija Imama Homeinija bila izraz upravo te težnje, dakle, uspostava društva koje će se temeljiti na pravdi kao osnovnom preduvjetu za svestrani napredak članova toga društva i na ljudskom dostojanstvu, na koje se podsjeća u Kur’anu i islamskim naučavanjima. To je univerzalna formula za stvaranje prosperitetnog društva, u kojem su svi aspekti čovjekovog bića njegovani, a posebno ovaj duhovni, zaključio je na kraju svog obraćanja gospodina Ghelichkhan.

Na samom kraju webinara govorio je gospodin Refik Razić, koji nas je u svom izlaganju, između ostalog, podsjetio na skromnost Imama Homeinija, kao jednu od vrlina koja krasi samo istinske sljedbenike Božije riječi, koji vlastitim primjerom pozivaju ljude na djelovanje, te na njegovo požrtvovano pregalaštvo s ciljem upoznavanja ljudi s islamskim teorijskim uporištima za ostvarenje težnje za slobodom.

Snimku možete pogledati ovdje 

Pitanja i odgovori