Webinar “Uloga vjerskih učenjaka u upućivanju i prosvjećivanju društva”

U organizaciji Fondacije “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini upriličen je webinar o temi “Uloga vjerskih učenjaka u upućivanju i prosvjećivanju društva”, s početkom u 14 sati, uz izravan prijenos na facebook-stranici Fondacije.

Webinar je organiziran povodom 40 dana od preseljenja velikog vjerskog učenjaka ajatollaha Muhammeda Taqija Misbaha Yazdija.

Njegov bogati znanstveni rad, između ostalog, ogleda se u broju napisanih djela u kojima je obrađivao različite teme iz oblasti islamskih nauka, tefsira, islamske filozofije, kelama, etike, sociologije i politike.

S ciljem obogaćivanja literature iz spomenutih oblasti na bosanskom jeziku, Fondacija „Mulla Sadra“ do sada je prevela i objavila 11 naslova ovog učenjaka, a današnji predavači sudjelovali su u procesu prijevoda, redakture i uređivanja ovih vrijednih djela.

O ulozi vjerskih učenjaka govorili su: prof. dr. Akbar Eydi, prof. Ertan Basarik, prof. dr. Muhammed Naser Sakai Birja, mr. Samed Jelešković, mr. Refik Razić, mr. Amar Imamović i mr. Lutfi Akbaš.

Moderator webinara bila je mr. Amina Čorak. 

Pitanja i odgovori