Povlađivanje

Oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili.[1]

Imam Ali, mir s njim: “Najgori brat ti je onaj koji ti povlađuje u vezi sa tvojom dušom i sakriva od tebe tvoje slabosti.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Onoga ko povlađuje svojoj duši ona će odvesti u činjenje grijeha.”[3]

Imam Bakir, mir s njim: “Uzvišeni Allah je objavio Poslaniku Šuajbu: ‘Ja ću kazniti sto hiljada ljudi iz tvoga naroda. Četrdeset hiljada hrđavih ljudi i šezdeset hiljada dobrih.’ Šuajb reče: ‘O Gospodaru moj! Hrđavi su zaslužili, ali zašto dobri?!’ Allah, dž.š., spusti objavu Šuajbu: ‘Povlađivali su prestupnicima i nisu bili gnjevni radi Moga gnjeva.’”[4

Nepopustljivost po pitanju istine

Imam Ali, mir s njim: “Ne budite popustljivi kad je u pitanju istina, kada se suočite sa njom i prepoznate je, jer ćete u suprotnom doživjeti očiglednu nesreću.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Života mi, neće biti obzira ni za koga, niti popuštanja s moje strane u borbi protiv onoga koji se suprotstavi istini ili onoga koji luta u zabludi!”[6]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Kalem, 9.

[2] Gureru-l-hikem, 5725.

[3] Isto, 9022.

[4] Miškatu-l-envar, 51.

[5] El-Bihar, 77/291/2.

[6] Nehdžu-l-belaga, govor 24.

Pitanja i odgovori