Nesuglasice

Ljudi su bili jedna zajednica

Ljudi su jednu zajednicu sačinjavali, a onda su se jedan drugome suprotstavili. A da nije Riječi ranije izrečene od Gospodara tvoga, ovima bi već bilo presuđeno o onome oko čega se razilaze.[1]

Imam Bakir, mir s njim: “Ljudi su prije Nuha bili jedna zajednica, po Allahovom fitretu. Nisu su bili upućeni, niti zavedeni. Nakon toga, Allah je počeo slati vjerovjesnike.”[2]

Poticanje na odbacivanje nesuglasica

Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste, milošću Njegovom, postali prijatelji.[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nijedan ummet se nije međusobno zavadio nakon svog vjerovjesnika, a da sljedbenici neistine nisu pobijedili sljedbenike istine.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Držite se većine, jer je Božija ruka sa zajednicom. Čuvajte se razilaženja, jer je onaj koji je izdvojen iz zajednice plijen šejtanov, kao što je izdvojena ovca plijen vuka.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Allaha mi, počinjem misliti da će vas ovaj narod uskoro prevladati svojim jedinstvom u neistini i vašom razjedinjenošću u istini.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Kada god postoje dva različita poziva, jedan je uvijek zabluda.”[7]

Pojašnjenje riječi “razilaženje moga ummeta je milost”

Abdul-Mu'min Ensari pitao je Imama Sadika, mir s njim: “Skupina ljudi prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: ‘Razilaženje moga ummeta je milost.’” Imam reče: “Istinu su rekli.” Rekao sam: “Ako je razilaženje milost, onda je njihovo združivanje kazna?” Imam reče: “Nije tako kako ti misliš, niti kako oni misle. Zapravo, Poslanik je mislio na Božije riječi: Zašto se nekolicina iz njihove zajednice ne iseli. Gospodar im je naredio da sa svih strana dođu do Allahovog Poslanika, s.a.v.a., da se pouče, a potom da se vrate svome narodu i da njih poduče. Poslanik je pod razilaženjem mislio da oni putuju po gradovima, a ne da se razilaze u Božijoj vjeri. Zaista, vjera je jedna!”[8]

Zajednica i razilaženje

Imam Sadik, mir s njim: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., bio je upitan o zajednici njegovog ummeta: ‘Zajednica moga ummeta su sljedbenici istine, koliko god ih malo bilo.’”[9]

Uzrok razilaženja

Imam Ali, mir s njim: “Zaista ste vi braća u vjeri Allahovoj i ono što je napravilo raskol među vama je pokvarenost duša i zle vaše nutrine. Zbog toga što teret jedan drugoga ne nosite, uzajamno se ne savjetujete, ne pomažete i ne prijateljujete.”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Ako bi neznalica šutio, ljudi se ne bi razišli.”[11]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Junus, 19.

[2] Nuru-s-sekalejn, 1/209/784.

[3] Ali ‘Imran, 103.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 929; El-Mu‘džemu-l-evsat, 7754.

[5] Nehdžu-l-belaga, govor 127.

[6] Isto, govor 25.

[7] Isto, izreka 183.

[8] Me‘ani-l-ahbar, 157/1.

[9] Isto, 154/1.

[10] Nehdžu-l-belaga, govor 113.

[11] El-Bihar, 78/81/75.

Pitanja i odgovori