Neznanje

Imam Ali, mir s njim: “Neznanje je najgora bolest.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Neznanje umrtvljuje žive i nesreću čini vječnom.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Neznanje je korijen pokvarenosti svih poslova.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Neznanje je korijen svih zala.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Pohlepa, požuda i škrtost rezultat su neznanja.”[5]

Imam Askeri, mir s njim: “Neznanje je neprijatelj.”[6]

Neznalica

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Neznalica je onaj ko se ne pokorava Allahu, pa makar bio lijep izgledom i ugledna položaja.”[7]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Osobine neznalice su da čini nepravdu onome s kim se druži, čini nasilje nad onim ko je niži od njega, izdiže se iznad onoga ko je iznad njega i govori prije nego razmisli.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Neznalica ne poznaje svoje nedostatke i ne prima savjet njemu upućen.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Neznalica je mrtvac, iako je živ.”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Neznalica je onaj koga su prevarile njegove strasti i uobraženost.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Nećeš naći neznalicu, izuzev onog koji pretjeruje ili ne ispunjava.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Neznalica je onaj koga su njegove želje učinile svojim robom.”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Neznalica je rob svojih strasti.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Djelo neznalice je zla posljedica (nesreća), a znanje mu je zabluda.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Neznalica je onaj ko sebe smatra znalcem jer ne poznaje znanje i zadovoljava se svojim mišljenjem. Stalno izbjegava učenjake i prigovara im. Za svoje protivnike smatra da su u zabludi, a za ono što sam nije shvatio smatra da vodi u zabludu. Kada se suoči sa nečim što ne poznaje, poriče to, smatra lažnim i govori iz svoga neznanja: ‘Ja ne poznajem tu stvar! Ne mislim da je takvo šta postojalo i da sada postoji! Odakle takvo šta da bude!’ A to je zbog povjerenja u svoje mišljenje i nepoznavanja svoga neznanja. Ne prestaje se u neznanju koristiti svojim neznanjem dajući mišljenje o onome što ne poznaje. Izgubljen je u svom neznanju i ohol da bi sticao znanje.”[16]

Imam Sadik, mir s njim: “Jedna od osobina neznalice je to da odgovara prije nego što čuje pitanje, i prije nego shvati namjeru govornika usprotivi se i presuđuje iz neznanja.”[17]

Imam Hadi, mir s njim: “Neznalica je zarobljenik svoga jezika.”[18]

Najveća neznalica

Imam Ali, mir s njim: “Najveća neznalica je onaj koga zavedu laskave riječi pohvale, koje mu prikazuju lijepo ružnim i čine mu savjet mrskim.”[19]

Imam Ali, mir s njim: “Vrhunac neznanja je kada se čovjek uznosi svojim neznanjem.”[20]

Imam Ali, mir s njim: “Najveće neznanje je čovjekovo nepoznavanje položaja svoje duše.”[21]

Dovoljno je neznanja to…

Imam Ali, mir s njim: “Dovoljno je čovjeku neznanja da uradi ono što mu je zabranjeno.”[22]

Imam Ali, mir s njim: “Dovoljno ti je od neznanja to da te zadivljuje tvoje znanje.”[23]

Imam Ali, mir s njim: “Dovoljno je čovjeku neznanja to da ne poznaje svoju vrijednost i veličinu.”[24]

Imam Ali, mir s njim: “Ne govori sve ono što znaš, jer je i to dovoljno neznanja.”[25]

Imam Sadik, mir s njim: “Dovoljno je od znanja strahopoštovanje spram Allaha, a dovoljna je od neznanja uobraženost spram Allaha.”[26]

Tumačenje neznanja

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Neznanje je da pokazuješ sve ono što znaš.”[27]

Imam Ali, mir s njim: “Pouzdavanje u Ovaj svijet, i pored svega onoga što vidiš od njega, je neznanje.”[28]

Imam Ali, mir s njim: “Neznanje je imati nemoguću želju.”[29]

Imam Hasan, mir s njim, na pitanje njegova oca o značenju neznanja: “Ugrabiti priliku prije nego se potpuno steknu uvjeti za to i ustezanje od odgovora.”[30]

Imam Sadik, mir s njim: “Neznanje je u trome: mijenjanju prijatelja, suprotstavljanju bez dokaza i istraživanju beznačajnih stvari.”[31]

Imam Askeri, mir s njim: “Smijanje bez dobrog razloga je neznanje.”[32]

Čovjek je neprijatelj onoga što ne zna

Imam Ali, mir s njim: “Ljudi su neprijatelji onoga što ne poznaju.”[33]

Imam Ali, mir s njim: “Ko ne poznaje stvar, prekorava je.”[34]

Imam Ali, mir s njim: “Rekao sam četiri riječi koje je Uzvišeni Allah potvrdio Objavom u Svojoj Knjizi. Rekao sam: ‘Ko ne poznaje stvar, smatra je neprijateljskom’, a Allah je objavio: Oni poriču ono o čemu nemaju znanje.”[35]

Imam Ali, mir s njim: “Ne budite neprijatelji onoga što ne znate, jer je najveći dio znanja u onome što vi ne poznajete.”[36]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Gureru-l-hikem, 820.

[2] Isto, 1464.

[3] Isto, 930.

[4] Isto, 819.

[5] Isto, 1694.

[6] Ed-Durretu-l-bahire, 44.

[7] El-Bihar, 1/160/39.

[8] Tuhafu-l-‘ukul, 29.

[9] Gureru-l-hikem, 1809.

[10] Isto, 1125.

[11] Isto, 1285.

[12] Nehdžu-l-belaga, izreka 70.

[13] Gureru-l-hikem, 3864.

[14] Isto, 449.

[15] Isto, 6327.

[16] Tuhafu-l-‘ukul, 73.

[17] A‘lamu-d-din, 303.

[18] Ed-Durretu-l-bahire, 41.

[19] Gureru-l-hikem, 3262.

[20] Isto, 6371.

[21] Isto, 2936.

[22] Metalibu-s-seul, 55.

[23] Emali-t-Tusi, 56/78.

[24] Gureru-l-hikem, 7054.

[25] Isto, 10187.

[26] El-Bihar, 70/379/26.

[27] Tenbihu-l-havatir, 2/122.

[28] Nehdžu-l-belaga, izreka 384.

[29] Gureru-l-hikem, 5384.

[30] Me‘ani-l-ahbar, 401/62.

[31] Tuhafu-l-‘ukul, 317.

[32] Isto, 487.

[33] Metalibu-s-seul, 57.

[34] Kešfu-l-gumme, 3/137.

[35] Emali-t-Tusi, 494/1082.

[36] Gureru-l-hikem, 10246.

Pitanja i odgovori