Značenje Allahove ljubavi prema robovima

“O Ahmede, zajamčena je Moja ljubav…”

Ajeti

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ‌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللهُ غَفُورٌ‌ رَّ‌حِيمٌ

Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i Allah će vas voljeti i grijehe će vam oprostiti.” A Allah prašta i samilostan je.[1]

وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

I dobro činite – Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine.[2]

فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

…Pa uistinu Allah voli bogobojazne.[3]

وَ اللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِ‌ينَ

A Allah voli strpljive.[4]

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّـلِينَ

A kada se odlučiš, onda se na Allaha osloni. Allah uistinu voli one koji se na Njega oslanjaju.[5]

وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

A ako budeš sudio, sudi među njima po pravdi, jer Allah voli pravedne.[6]

فَسَوْفَ يَأْتِى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ

…Pa Allah će sigurno dovesti narod koji će On voljeti i koji će Njega voljeti.[7]

إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Allah uistinu ne voli one koji svaku mjeru prekoračuju.[8]

وَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Allah ne voli nered.[9]

وَ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ‌ أَثِيمٍ

Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.[10]

Objašnjenje

Navedeni i njima slični ajeti jasno ukazuju na činjenicu da Allahova ljubav prema nekim robovima i odsustvo te ljubavi prema drugima nije nešto nevjerovatno, kako su to pojedinci smatrali. Naravno, Božija ljubav prema nama nije usporediva sa našom ljubavlju prema Njemu, nego Njegova ljubav, Uzvišen neka je On, odgovara Njegovom položaju i u skladu je s njim, što se da razumjeti iz nekih dijelova predaje s Miradža koji slijede, poput Božijih riječi: “Moja ljubav nema uzroka”[11], kao i iz predaja navedenih prilikom objašnjavanja tih dijelova.

Allahova ljubav prema onima koji se međusobno vole radi Njegovog zadovoljstva

“Zajamčena je Moja ljubav prema onima koji se vole samo radi Mene.”

Predaje

Ebu Basir prenosi da je čuo riječi Imama Sadika, mir s njim: “Zaista će na Sudnjem danu oni koji se radi Allaha vole biti na minberima od svjetlosti. Svjetlost lica njihovih, tijela njihovih i minbera njihovih osvjetljavat će sve, po njoj će bivati prepoznavani, te će se reći: ‘Ovo su oni koji su se radi Allaha voljeli.’”[12]

Imam Bakir, mir s njim, prenosi da je Božiji Poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, rekao: “Na Sudnjem danu oni koji se vole radi Allaha bit će na zemlji od zelenog topaza, u hladu Božijeg Prijestolja, s Njegove desne strane – a obje Njegove strane su desne. Lica će im biti svjetlija i blještavija od Sunca koje zasja. Zavidjet će im na njihovim položajima svaki Bogu bliski melek i svaki poslani vjerovjesnik. Ljudi će upitati: ‘Ko su ovi?’ Odgovorit će se: ‘Ovo su oni koji se radi Allaha vole.’”[13]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, je rekao: “Kada Allah okupi one prve i one posljednje, ustat će glasonoša pa će povikati, a ljudi će ga slušati. On će upitati: ‘Gdje su oni koji se vole radi Allaha?’ Ustat će skupina ljudi i bit će im rečeno: ‘Idite u Džennet bez polaganja računa!’ Srest će ih meleci i upitat će ih: ‘Kamo idete?’ Oni će im odgovoriti: ‘U Džennet bez polaganja računa.’ Meleci će ih upitati: ‘A koja ste vi skupina ljudi?’ Oni će reći: ‘Mi smo oni koji se radi Allaha vole.’ Meleci će ih opet upitati: ‘A koja ste djela činili?’ Odgovorit će: ‘Voljeli smo radi Allaha i mrzili smo radi Allaha.’ Tad će meleci reći: ‘Divna li je nagrada za one koji su radili!’”[14]

Imam Bakir, mir s njim, je rekao: “Ako želiš da saznaš ima li u tebi dobra, zaviri u svoje srce, pa ako bude voljelo one koji su Allahu pokorni, a preziralo one koji su Mu nepokorni, u tebi je dobro i Allah te voli. A ukoliko bude preziralo Allahu pokorne, a voljelo Njemu nepokorne, u tebi nema dobra i Allah te prezire. Čovjek je sa onima koje voli.”[15]

Objašnjenje

Predaje ovakvog sadržaja su brojne, a zadovoljili smo se navođenjem ovih nekoliko. Treba obratiti pažnju na razliku između međusobne ljubavi “radi Allaha” i međusobne ljubavi “samo radi Allaha”. Prvu ljubav, tj. međusobnu ljubav radi Allaha, mogu steći i obični ljudi koji vjeruju, poput ljubavi između dva vjernika zarad Allaha s ciljem da postignu onosvjetsku nagradu. Drugu vrstu ljubavi, dakle međusobnu ljubav samo radi Allaha, postižu samo posebni vjernici. Značenje ove vrste ljubavi je da se dva vjernika međusobno vole isključivo zato što Uzvišeni Allah to želi i što je time zadovoljan. Prema tome, Božije zadovoljstvo, a ne strah od Vatre niti žudnja za nagradom, poziva ih i podstiče na međusobnu ljubav.

Ovo objašnjenje također donosimo nakon opisa onih pripadnika ummeta koji se ustežu, o kojima se kazuje: “…I uložili su napor, ne iz straha od Vatre, niti čeznući za Džennetom, nego gledaju u Carstvo Nebesa i Zemlje kao da gledaju u Onoga Koji je mnogo uzvišeniji i iznad Nebesa i Zemlje, pa znaju da je Allah, neka je uzvišen, dostojan da bude obožavan.”[16]

Upravo ova međusobna ljubav daje plodove navedene u nastavku predaje: “Davat ću im mnogo znanja”, pa do riječi: “Njima je užitak na Ovome svijetu Moje sjećanje na njih, i Moja ljubav prema njima, i Moje zadovoljstvo njima.”[17] Objašnjenje ovih riječi nalazi se na odgovarajućem mjestu.

Obuhvatnost Allahove ljubavi prema onima koji prekidaju i uspostavljaju odnose zarad Njegovog zadovoljstva

I zajamčena je Moja ljubav prema onima koji su radi Mene saosjećajni (koji radi Mene prekidaju odnose jedni s drugima), i prema onima koji su radi Mene međusobno povezani.”

Ajeti

Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na Ovome svijetu želi.[18]

Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: “Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!” – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.[19]

Muhammed je Allahov Poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.[20]

Predaje

Imam Sadik, mir s njim, rekao je: “Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nepravdu, niti ga ostavlja na cjedilu, niti ga iznevjerava. Muslimani su dužni da ulažu trud u uspostavljanju veza, da se potpomažu u saosjećajnosti, da pomažu onima kojima je potrebna pomoć i da jedni drugima budu naklonjeni, sve dok ne budete onakvi kakvim vam je Allah naredio da budete: međusobno samilosni i milostivi, rastuženi onim što vam je promaklo u vezi s poslovima drugih, baš onakvi kakva je bila skupina ensarija za života Božijeg Poslanika, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim.”[21]

Šuajb Akir Kufi je rekao: “Čuo sam da je Imam Sadik, mir s njim, rekao svojim ashabima: ‘Bojte se Allaha i budite braća dobročinitelji jedni drugima koja se vole radi Allaha, koja su međusobno povezana i samilosna, posjećujte jedni druge, sastajte se, podsjećajte na našu stvar i oživljavajte je.’”[22]

Abdullah ibn Jahja Kahili je rekao: “Čuo sam da je Imam Sadik, mir s njim, rekao: ‘Održavajte međusobne veze, činite dobro jedni drugima, budite jedni prema drugima samilosni i saosjećajni!’”[23]

Objašnjenje

Zaista u islamskom Šerijatu postoje ciljevi koji se postižu posredstvom društvenog potpomaganja, međusobne ljubavi i međusobne povezanosti. Zato nam je Zakonodavac ovo i naredio. S druge strane, u Šerijatu postoje i neki ciljevi koji se mogu postići samo posredstvom prekidanja međusobnih odnosa i druženja. Uvjeti koje trebaju ispuniti oni pojedinci s kojima smo dužni imati vezu i s kojima trebamo saosjećati, ili oni s kojima smo dužni prekinuti odnose objašnjeni su u Kur'anu i Sunnetu, a isto tako je objašnjeno i ono šta proizlazi iz takvog postupanja, poput zajamčene Božije ljubavi prema onima koji su saosjećajni jedni prema drugima, osjećaja zadovoljstva prilikom sjećanja na Njega i postizanja Njegova zadovoljstva. Tako se u nastavku predaje s Miradža ukazuje koliko je kod Uzvišenog Boga poželjno ovakvo postupanje.

Možda je jedan od razloga zbog kojih Šerijat pridaje značaj saosjećajnosti veličina vjernika kod Boga, jer položaj vjernika kod Uzvišenog Allaha nije beznačajan nego veličanstven. Iz tog razloga treba navesti neke predaje koje ukazuju na visok položaj vjernika kod njegova Gospodara, da bi se otkrila tajna Allahove ljubavi prema onima koji se radi Njega međusobno vole i uspostavljaju veze.

Nekoliko predaja koje ukazuju na visok položaj vjernika kod Allaha

Imam Kazim, mir s njim, prenosi od svojih predaka, mir s njima, da je Poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, rekao: “Uzvišeni Allah na Sudnjem danu korit će jednog Svoga roba. Reći će mu: ‘O Moj robe, šta te je spriječilo da Me obiđeš kada bijah bolestan?’ Rob će odgovoriti: ‘Slava Tebi, Slava Tebi, Ti si Gospodar ljudi, niti te boli niti obolijevaš!’ Uzvišeni Allah će reći: ‘Tvoj brat vjernik se razbolio, pa ga nisi posjetio. Tako Mi Moje moći i uzvišenosti, da si ga posjetio, Mene bi kod njega našao. Zatim bih preuzeo brigu o tvojim potrebama i ispunio bih ti ih. To je sve zbog časti Moga roba vjernika, a Ja sam Milostivi Samilosni.’”[24]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Ko posjeti svoga brata u ime Allaha, Allah Uzvišeni mu kaže: ‘Mene si posjetio i Ja ću te nagraditi, a nisam zadovoljan da tvoja nagrada bude bilo šta osim Dženneta.’”[25]

Ebu Garre je rekao: “Čuo sam Imama Sadika, mir s njim, da je rekao: ‘Ko u ime Allaha posjeti brata u bolesti ili zdravlju, a to ne bude radi neke prevare ili uzvraćanja, Allah će odrediti sedamdeset hiljada meleka koji će za njim dozivati: Uživaj i ugodan ti bio Džennet, pa vi posjećujete Allaha, vi ste izaslanici Milostivog – sve dok on ne dođe do svoga doma.’ Jusir ga upita: ‘Dao bih sve za te, čak i ako je mjesto udaljeno?’ Imam reče: ‘Da, Jusire, i ako bi do tog mjesta trebalo putovati godinu dana. Zaista je Allah plemenit, a meleci su mnogobrojni i pratit će ga sve dok se ne vrati svome domu.’”[26]

Prenosi se da je Imam Sedždžad, mir s njim, rekao: “Ko svome bratu ispuni neku potrebu, započeo je sa Allahovom potrebom i Allah će mu za to ispuniti stotinu potreba, a jedna od njih je i Džennet.”[27]

Ali ibn Džafer je rekao: “Čuo sam Imama Kazima, mir s njim, da je rekao: ‘Kome dođe brat vjernik s nekom potrebom, to je zaista milost Uzvišenog Allaha, koju je On ukazao njemu, pa ako je prihvati i ispuni potrebu, to će ga spojiti s našim starateljstvom, čime biva spojen i sa Allahovim starateljstvom, a ako mu odbije ispuniti potrebu, iako je u stanju da je ispuni – bez obzira da li je od onih kojima je oprošteno ili od onih koji će biti kažnjeni – Allah će vatrenoj zmiji dati vlast nad njim i ona će ga ujedati u njegovom kaburu do Sudnjega dana. A ako ga je onaj koji je od njega tražio opravdavao, onda će biti u još gorem stanju.’”[28]

Imam Sedždžad, mir s njim, je rekao: “Zaista je Uzvišeni Allah stvorio i srca i tijela vjerovjesnika od tvari ‘illijjun, isto kao i srca vjernika, dok je njihova tijela načinio od nečega drugog.”[29]

Ebu Hamza Sumali je rekao: “Čuo sam Imama Bakira, mir s njim, da je rekao: ‘Uzvišeni Allah stvorio nas je od najuzvišenijih ‘illijjuna, stvorio je srca naših sljedbenika od istog od čega je i nas stvorio, a njihova tijela je stvorio od nečega drugog. Njihova srca čeznu za nama, jer su stvorena od onoga od čega smo mi stvoreni.’ Zatim je proučio ajete: Uistinu! Knjiga čestitih je u ‘Illijjunu, a znaš li ti šta je ‘Illijjun? Knjiga ispisana! – nad njom bdiju oni Allahu bliski.[30]

Objašnjenje

Ovo je samo mali dio onoga što ukazuje na veličinu i značaj položaja vjernika kod Uzvišenog Allaha. Zbog toga bi onaj koji želi da ostvari uspjeh koji proističe iz međusobne ljubavi i povezanosti radi Allaha trebao vjernika kojeg posjećuje posjetiti s ovom namjerom te paziti da sam ne uspostavlja vezu i da ne posjećuje ljude radi neke prevare ili radi uzvraćanja, kako je navedeno u predaji koju Ebu Garre prenosi od Imama Sadika, mir s njim. Uzvraćanje znači da čovjek dođe kod nekoga i posjeti ga samo zato što je ovaj njega ranije posjetio ili će ga posjetiti u budućnosti, a ovo je bolest kojom su iskušavani mnogi muslimani. Ovo neispravno uzajamno posjećivanje, pored toga što nema za posljedicu ništa od onih onosvjetskih učinaka koji su navedeni, na kraju donosi zlobu i mržnju, što je svima očito.

Osim uzajamne ljubavi, uzajamnog dobročinstva i uzajamne naklonjenosti, pri posjetama i uspostavljanju veza treba težiti i ka podsjećanju i oživljavanju sjećanja na imame, mir s njima, kao što stoji u predaji koju od Imama Sadika, mir s njim, prenosi Šuajb.

Obuhvatnost Allahove ljubavi prema onima koji se oslanjaju na Njega

I zajamčena je Moja ljubav prema onima koji se oslanjaju na Mene.”

Već smo govorili o značenju i vrijednosti oslanjanja u objašnjenju Allahovih riječi: “Nema djela koje je kod Mene vrjednije od oslanjanja na Mene.”[31]

Izvor: Ali Se'adet Perver, Tajne s Miradža, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo,2012., sa arapskog preveli: Ensar Karaman i Akbaš Lutfi

[1] Ali ‘Imran, 31.

[2] El-Bekare, 195.

[3] Ali ‘Imran, 76.

[4] Ali ‘Imran, 146.

[5] Ali ‘Imran, 159.

[6] El-Maide, 42.

[7] El-Maide, 54.

[8] El-Bekare, 190.

[9] El-Bekare, 205.

[10] El-Bekare, 276.

[11] Predaja s Miradža, poglavlje 2.

[12] El-Kafi, sv. 2, str. 125, predaja 4.

[13] Isto, str. 126, predaja 7.

[14] Isto, predaja 8.

[15] Isto, predaja 11.

[16] Predaja s Miradža, poglavlje 18.

[17] Isto, poglavlje 2.

[18] En-Nedžm, 29.

[19] El-Furkan, 27–29.

[20] El-Feth, 29.

[21] El-Kafi, sv. 2, str. 174, predaja 15.

[22] Isto, str. 175, predaja 1.

[23] Isto, predaja 3.

[24] Biharu-l-envar, sv. 7, str. 304, predaja 75.

[25] El-Kafi, sv. 2, str. 176, predaja 4.

[26] Isto, str. 177, predaja 7.

[27] Vesailu-š-ši‘a, sv. 11, str. 564, predaja 5.

[28] Isto, sv. 16, str. 360, predaja 21761.

[29] El-Kafi, sv. 2, str. 2, predaja 1.

[30] Isto, predaja 4; El-Mutaffifin, 18–21.

[31] Predaja s Miradža, poglavlje 1.

Pitanja i odgovori