Hvaljenje i veličanje Boga Uzvišenog

Kad je Imam Sedžad – mir neka je na nj! – odlučio moliti, počinjao je s hvaljenjem i veličanjem Boga – Silan i Uzvišenje On!, govorio bi:

 1. Hvala Bogu, 

Prvom, bez prvog prije Njega,
Posljednjem, bez posljednjeg iza Njega.

 1. Oči gledatelja ne uspijevaju Ga vidjeti,

zamišljanja opisivatelja nesposobna su prikazati Ga

 1. On stvorove izvodi Svojom moći izvođenja, 

izumijeva ih u skladu sa Svojom voljom izumijevanja.

 1. Onda čini da hode putem volje Njegove,
  upućuje ih stazom ljubavi Svoje.
  Ne mogu izostati
  od onog čemu ih je On izaslao,
  niti mogu otići
  onom od čega ih je On zadržao.
 2. Odredio je iz riznice Svoje svakoj od njihovih duša
  ishranu poznatu i izdvojenu.
  Ni jedan umanjitelj ne može umanjiti onima kojima On uvećava,
  niti uvećavatelj uvećati onima kojima On umanjuje.
 3. Onda za svaku dušu dodjeljuje određeno vrijeme u životu,
  jer za svaku postavlja ustvrđen rok;
  ona ide prema njemu kroz dane svog vremena,
  dostiže ga kroz godine svog doba.
  A kada zakorači svoj korak posljednji
  i dosegne odbrojanost časova svojih,
  Bog je odvodi nagradi obilnoj
  ili kazni strašnoj,
  kojima ju je pozvao,
  da naknadi onima koji zlo čine za ono što čine
  i uzvrati dobrom onima koji dobro čine
 4. kao pravdu od Njega 
  – Sveta su Imena Njegova
  i vidljive dobrote Njegove.
  On neće biti pitan o onom što čini,
  ali oni će biti pitani
 5. Hvala Bogu, jer 
  da je On uskratio robovima Svojim znanje da Ga hvale
  za neprekinute blagodati
  kojima ih iskušava
  i vidljive darove
  koje im obilno daje,
  kretali bi se u blagodatima Njegovim
  bez hvaljenja Njega,
  i širili se u opskrbi Njegovoj
  bez zahvalnosti Njemu.
 6. Da je bilo tako,
  napustili bi granice čovječnosti
  do granice zvjerstva
  i postali onakvi kakve On opisuje,
  u postojanoj Knjizi Svojoj:
  Oni su poput stoke –
  ne, već su još više zalutali od puta!
 7. Hvala Bogu, zato što 
  nam je dao istinito znanje o Sebi,
  nadahnuo nas da Mu zahvaljujemo,
  otvorio za nas kapije saznavanju Gospodstva Svog,
  uputio nas iskrenosti prema Njemu
  u svjedočenju Jednosti Njegove,
  i otklonio od nas odstupanje i sumnju
  u Zapovijed Njegovu;
 8. hvala kojom 
  možemo dobiti dug život
  među onim Njegovim stvorovima koji Ga hvale,
  i sustižu one poodmakle
  prema Njegovom zadovoljstvu i oprostu;
 9. hvala kojom 
  osvjetljava za nas tmine među svijeta,
  olakšava za nas put oživljenja,
  i uzdiže položaje naše
  na stajališta svjedoka
  u Danu kada će duši svakoj biti naknađeno
  za ono što je zaslužila –
  krivo im neće biti učinjeno,
  Danu kada gospodar neće koristiti podaniku,
  niti će im biti pomognuto;
 10. hvala
  koja se od nas uzdiže do najviših u Illijunu 
  u knjizi upisanih,
  od onih bliskih posvjedočenih;
 11. hvala kojom se
  smiruju naše oči kada vid bude zaslijepljen,
  naša lica obijeljena kada koža bude ocrnjena ;
 12. hvala kojom
  se oslobađamo bolne Vatre Božije
  ulazeći u blaženu blizinu Božiju;
 13. hvala kojom 
  zbijamo meleke Njegove primaknute
  i pridružujemo se vjesnicima Njegovim poslanim,
  u Kući trajnosti koja ne prestaje i
  Mjestu Časti Njegove koja se ne mijenja.
 14. Hvala Bogu,
  Koji je izabrao za nas dobre kakvoće stvaranja,
  darovao nam prijatnosti opskrbe
 15. i odredio za nas izvrsnost
  kroz nadmoć nad stvorovima svim;
  svaki stvor Njegov nama se potčinjava
  snagom Njegovom
  i dolazi nam da se pokori
  moći Njegovom.
 16. Hvala Bogu,
  Koji je zatvorio za nas kapiju potrebe
  osim prema Njemu.
  Kako ćemo Ga onda hvaliti?
  Kada ćemo Mu odužiti zahvalu?
  Doista, kada?
 17. Hvala Bogu,
  Koji je smjestio unutar nas dijelove širenja,
  odredio za nas sredstva skupljanja,
  dao nam da se radujemo dušama života,
  učvrstio u nama udove za poslove,
  nahranio nas opskrbom najljepšom,
  oslobodio nas od potrebe obiljem Svojim
  i dao nam imanja dobrotom Svojom.
 18. Onda nam je zapovjedio,
  da bi iskušao pokornost našu,
  i zabranio, da bi provjerio zahvalnost našu.
  Tako, mi smo skrenuli s puta zapovijedi Njegove
  i odali se kršenju zabrane Njegove.
  A On nas ipak ne požuruje kazni Svojoj,
  niti nas goni odmazdi Svojoj.
  Ne, On postupa s nama polahko milošću Svojom,
  i u darežljivosti,
  i čeka naš povratak dobrotom Svojom,
  u blagosti.
 19. Hvala Bogu,
  Koji nam je pokazao put pokajanja,
  koji ne bismo postigli bez dobrote Njegove.
  Da ništa ne smatramo dobrotom Njegovom osim tog,
  Njegovo iskušavanje nas bilo bi dobro,
  Njegova dobrostivost prema nama velika,
  Njegova darežljivost prema nama neizmjerna.
 20. Jer ne bijaše takav način Njegov u pokajanju
  s onima koji odoše prije nas.
  Digao je s nas
  ono što nismo mogli nositi,
  zadužio nas samo prema našim sposobnostima,
  nije nam nametnuo ništa osim lahkoće,
  i nije ostavio nikog od nas bez dokaza ili isprike.
 21. Tako, stradalnik među nama
  jest onaj koji strada u protivljenju Njemu,
  a sretan među nama je onaj koji teži Njemu.
 22. I hvala Bogu
  sa svim hvalama
  Njegovih meleka najbližih Njemu,
  Njegovih stvorova najčasnijih u Njega,
  i Njegovih hvalitelja kojima je On najzadovoljniji;
 23. hvala koja obuhvaća ostale hvale
  onako kako Gospodar naš obuhvaća sve stvorove Svoje.
 24. I opet, Njemu hvala
  u zamjenu za svaki dar Njegov dat nama
  i svim robovima Njegovim, prošlim i još preostalim,
  do broja svega što znanje Njegovo obuhvaća,
  i zamjenu za svaku od blagodati Njegovih
  čiji broj se udvostručuje i udvostručuje uvijek i zauvijek,
  do Dana oživljenja;
 25. hvala čije dosezanje nema kraja konačnog,
  čiji broj ne može biti izračunat,
  čija granica ne može biti dosegnuta,
  čije doba ne može biti prekinuto;
 26. hvala koja je
  spoj Njegovoj poslušnosti i oprostu,
  sveza sa zadovoljstvom Njegovim,
  sredstvo za oprost Njegov,
  put prema Vrtu Njegovom,
  zaštita od kazne Njegove,
  sigurnost od ljutnje Njegove,
  pomoć u poslušnosti Njemu,
  pregrada protiv nepokoravanja Njemu,
  pomoć u ispunjenju prava Njegovog
  i dužnosti Njegovih;
 27. hvala koja nas čini sretnim
  među sretnim prijateljima Njegovim,
  i dovodi nas u redove
  svjedoka ubijenih sabljama neprijatelja Njegovih.
  On je doista Prijatelj hvale dostojan!

Preveli: Rusmir Mahmutćehajić i Mehmedalija Hadžić

 

Pitanja i odgovori