Zajednički namaz i džuma-namaz

Prvi zajednički namaz

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Prvi zajednički namaz je bio da Allahov Poslanik, s.a.v.a., klanjaše, a Vladar vjernika Ali ibn Ebi Talib, mir s njim, bijaše s njim. Tada je naišao Ebu Talib s Džaferom i rekao: ‘O sine moj, klanjaj uz bok sina svoga amidže!’ I kada ga je osjetio, Allahov Poslanik, s.a.v.a., istupio je ispred njih dvojice, a Ebu Talib je otišao sretan. Bio je to prvi zajednički namaz toga dana.“[1] 

Lijepo mišljenje o onom ko klanja namaz skupno

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko klanja pet namaza skupno, mislite o njemu dobro.“[2]

Džuma-namaz

Poticanje na klanjanje džuma-namaza

Kur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَذَرُ‌وا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ‌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

O vi koji vjerujete, kada se u petak na klanjanje pozovete, kupovinu i prodaju ostavite i požurite da Boga spominjete; to vam je bolje, neka znate![3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko klanja džuma-namaz vjerujući i nadajući se nagradi u Boga, iznova čini dobro djelo.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Džuma je hodočašće siromašnih.“[5]

Izostavljanje klanjanja džuma-namaza

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko izostavi tri džume, omalovažavajući ih, Bog zapečati srce njegovo.“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko namjerno izostavi tri džume bez opravdanog razloga, Bog opečati srce njegovo pečatom licemjerstva.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ljudima koji ne prestanu izostavljati klanjanje džume-namaza sigurno će biti zapečaćena srca njihova, nakon čega će, bez sumnje, biti među nemarnim.“[8]

Uljudno slušanje hutbe petkom

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Svaki govornik hutbe je kibla.’ To znači kada imam petkom govori ljudima oni treba da se licem okrenu njemu.'“[9]

Imam Ali, mir s njim, je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je zabranio razgovor dok imam govori petkom; ko to čini, pogriješio je, a ko je pogriješio, on i nema džume.“[10]

 

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Emali li-s-Saduk, str. 597, predaja 825.

[2] El-Kafi, sv. 3, str. 371, predaja 3.

[3] El-Džumu‘a, 9.

[4] Kitabu Men la jehduluhu-l-fekih, sv. 1, str. 427, predaja 1260.

[5] Ed-Da‘vat, , str. 37, predaja 91.

[6] Biharu-l-envar, sv. 89, str. 165, predaja 5.

[7] Biharu-l-envar, sv. 89, str. 166, predaja 5.

[8] Biharu-l-envar, sv. 89, str. 166, predaja 5.

[9] El-Kafi, sv. 3, str. 424, predaja 9.

[10] El-Emali li-s-Saduk, str. 512, predaja 707.

Pitanja i odgovori