Poticanje na ljubav prema Bogu

Vrijednost ljubavi prema Bogu Višnjem         

Kur'an:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّـهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّـهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّـهِ وَلَوْ يَرَ‌ى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَ‌وْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّـهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

Ima ljudi koji su mjesto Boga kumire prihvatili, vole ih kao što se Bog voli, ali oni koji vjeruju još više vole Boga. A da znaju oni koji nasilje čine da će onda kada ugledaju kaznu – svu moć Bog imati i da će Bog strašno kažnjavati.[1]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao onom koji ga je upitao: „Ko je među ljudima najboljeg vjerovanja?“: „Onaj među njima čija je ljubav najiskrenija.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Vjerovanje u čovjekovom srcu je da voli Boga Višnjeg.“[3]

Potpuni u ljubavi prema Bogu Višnjem

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bože moj, išćem od Tebe ljubav Tvoju, i ljubav onog koji Tebe voli i djelo koje će me učiniti da dostignem Tvoju ljubav! Bože moj, učini mi Tvoju ljubav dražom od mene samog, od moje porodice i od studene vode!“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Višnji mi je dao najveću radost u klanjanju i omilio mi ga je kao što je omilio hranu gladnom i vodu žednom. Kada gladni jede, zasiti se, i kada se napije vode, ugasi žeđ. A ja se ne mogu zasititi klanjanja.“[5]

Robovanje onih koji vole

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Šuajb, mir s njim, plakao je iz ljubavi prema Bogu Višnjem tako da je oslijepio, pa mu je Bog Višnji vratio vid. I opet je plakao i oslijepio, pa mu je Bog vratio vid. I ponovo je plakao i oslijepio, pa mu je Bog vratio vid. A četvrti put mu je Bog objavio: ‘O Šuajbe, do kada ćeš tako neprestano činiti? Ako je to strah od Vatre, Ja sam te već zaštitio, a ako je želja za Džennetom, Ja sam ti ga već sam dopustio!’

On je rekao: ‘Bože moj i Gospode moj, Ti znaš da ja ne plačem iz straha od Vatre Tvoje niti iz želje za Džennetom Tvojim. Nego, ljubav prema Tebi je potpuno obuzela moje srce, pa se ne mogu strpjeti dok Te ne vidim. Tada mu je Bog Višnji objavio: ‘Ako je to tako, onda ću Ja zarad toga tebi u službu dati Moga sagovornika Musaa, sina Imranova.'“[6]

Volite Boga Višnjeg i budite ljubav prema Njemu!

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Volite Boga što vas obasipa Svojim blagodatima, a volite mene za ljubav Božiju; i volite Porodicu moju za ljubav moju!“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Višnji je Davudu, mir s njim, rekao: ‘Voli me, i omili Me stvorenjima Mojim!’ On je odgovorio: ‘O Gospodaru moj, da, ja Tebe volim, a kako da Te omilim stvorenjima Tvojim?’ On je rekao: ‘Spominji Moja dobra u njih, jer kada im to budeš spominjao, oni će Me voljeti!'“[8]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković[1]El-Bekare, 165.

[2]Džami‘u-l-ehadis li-l-Kummi, str. 205.

[3]El-Firdevs, sv. 1, str. 114, predaja 386.

[4]Kenzu-l-‘ummal, sv. 2, str. 195, predaja 3718.

[5]El-Emali li-t-Tusi, str. 528, predaja 1162.

[6]‘Ilelu-š-šerai‘, str. 57, predaja 1.

[7]El-Emali li-s-Saduk, str. 446, predaja 597.

[8]Kisasu-l-enbija, str. 205, predaja 266.

Pitanja i odgovori