Običaj, navika, adet

Imam Ali, mir s njim: “Navika je druga priroda.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Navika upravlja svakim čovjekom.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Ko slijedi naviku, ne postiže visoke stepene.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Tvoj jezik zahtijeva ono što si navikao, a nefs potražuje ono na šta si se privikao.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Ne srljaj u srdžbu jer će te kroz naviku pot­činiti sebi.”[5]

Imam Ali, mir s njim, u oporuci sinu Hasanu, mir s njim: “Srce mlada čovjeka zaista je kao zemlja neobrađena koja prima sve što se u nju baci. Požurih zato da te odgojim prije nego ti srce otvrdne i um postane zauzet.”[6]

Imam Ali, mir s njim, kad su ga ponudili halvom: “Zaista imaš lijep miris, divnu boju i lijep okus, ali ne volim navikavati nefs na ono na šta nije naviknut.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Navikni se na činjenje dobrih djela i na­tovari se bre­menom tegoba, postat ćeš častan, Ahiret će ti biti izgrađen i postat će brojni oni koji te hvale.”[8]

Imam Hasan, mir s njim: “Navike su nesvladive, zato ko se na nešto navi­kne u osami i daleko od očiju drugih, to će ga osramotiti u jav­nosti.”[9]

Pobjeda navika

Imam Ali, mir s njim: “Vrlina je pobjeda navike.”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Najvrjedniji ibadet je pobjeda navike.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Pomoću pobjede nad navikama stiču se časni položaji.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Izmijenite navike, bit će vam olakšano pokoravanje.”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Ukrotite svoje nefsove napuštanjem navika, usmjerite ih ka djelima pokornosti, natovarite ih bremenom gubitka, osladite ih čin­jenjem dobrih djela i udaljite ih od prljanja grije­sima!”[14]

 Težina izmjene navika

Imam Ali, mir s njim: “Najteža politika je mijenjanje navika.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Sve je moguće, osim promjene navika.”[16]

Imam Ali, mir s njim: “O ljudi, uzmite u obavezu svoj odgoj i od­vratite svoj nefs od sklonosti ka navikama!”[17]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] Gureru-l-hikem, 702.

[2] Isto, 7327.

[3] Isto, 6409.

[4] Isto, 7634.

[5] Isto, 10288.

[6] Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

[7] Kenzu-l-‘ummal, 36549.

[8] Gureru-l-hikem, 6332.

[9] Tenbihu-l-havatir, 2/113.

[10] Gureru-l-hikem, 357.

[11] Isto, 2873.

[12] Isto, 4300.

[13] Isto, 6405.

[14] Isto, 5199.

[15] Isto, 2969.

[16] Isto, 6906.

[17] Nehdžu-l-belaga, izreka 369.

Pitanja i odgovori