Čovjek

Odlikovanost Ademova potomstva

Mi smo zaista sinove Ademove odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allahu nema ništa plemenitije od Ademova roda!” Neko upita: “O Božiji Poslaniče, zar nisu meleci?!” Poslanik odgovori: “Meleci su prisiljeni, kao Sunce i Mjesec.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema stvari da je bolja od hiljadu sebi sličnih, osim čovjeka.”

Imam Sadik, mir s njim, kada ga je Abdullah ibn Senan upitao: “Ko je plemenitiji, meleci ili čovjek?” odgovorio je: “Zapovjednik pravovjernih, Ali ibn Ebi Talib, mir s njim, rekao je: ‘Allah, dž.š., je podario melecima razum, a ne strasti i životinjama strasti, a ne razum, dok je čovjeku podario oboje. Kod koga razum nadvlada strasti, on je bolji od meleka, a kod koga strasti nadvladaju razum, on je gori od životinje.’”

Razlog stvaranja čovjeka

Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.
A da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti, osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje. A zato ih je i stvorio.

Imam Ali, mir s njim: “Naređena vam je bogobojaznost, a stvoreni ste radi dobročinstva i pokornosti!”

Imam Husejn, mir s njim: “O ljudi, zaista je Allah, dž.š., stvorio ljude da Ga spoznaju, a kada Ga spoznaju, robuju Mu, a kada Mu robuju, postaju neovisni o robovanju svemu osim Njemu.” Neko ga upita: “O sine Božijeg Poslanika, i majku i oca bih dao za tebe, šta je spoznaja Allaha?” On odgovori: “Spoznaja kojom ljudi spoznaju Imama svog vremena, kojem su se obavezni pokoravati.”

Imam Sadik, mir s njim, kada ga je bezbožnik upitao zbog čega je Bog stvorio stvorenja, kada nema potrebe za njima i nije prisiljen da ih stvori, a ne priliči Mu ni da se igra sa njima: “Stvorio ih je da bi objelodanio Svoju mudrost, primijenio Svoje znanje i uspostavio Svoju vlast.”

Imam Sadik, mir s njim, o Božijim riječima: Oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti, osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje. A zato ih je i stvorio: “Stvorio ih je da bi uradili ono što zaslužuje Božiju milost i da im se smiluje.”

Čovjekova slabost

Čovjek je stvoren kao nejako biće.

Imam Ali, mir s njim: “Jadan li je čovjek! Smrtni čas mu je tajna, bolest skrivena, djelo sačuvano, komarac ga uznemirava, ubija ga gušenje, zaudara mu znoj.”

Mjerilo čovječnosti

Imam Ali, mir s njim: “Vrijednost čovjeka je u njegova dva mala organa: srcu i jeziku. Ako ratuje – srcem ratuje, a ako govori – jasno govori.”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori