O sukobu između vojske Milostivog i vojske šejtanove u nutrini duše

Sukûni prenosi od Imama Sadika da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., poslao jedan odred vojske (u boj), a kada su se oni vratili rekao je: “Merhaba (dobrodošla) skupini koja je obavila mali džihad, a kojoj predstoji veliki džihad!” Neko upita: “O, Allahov Poslaniče! Šta je to veliki džihad”, na što on odgovori: “Borba sa nefsom [dušom, samim sobom].”[1]

Znaj da duša ima još jedno carstvo i položaj koji predstavlja njeno unutrašnje carstvo i melekutsko postojanje. Vojska duše ovdje je brojnija i značajnija od one u njenom vanjskom carstvu. Sukob i neprijateljstvo između vojske Milostivog i šejtanove vojske na ovoj razini egzistencije mnogo su veći a i pobjeda na ovoj razini egzistencije važnija je i potpunija. Ustvari, sve ono što postoji u vanjskom carstvu spušteno je iz ovog carstva i oblika egzistencije i očitovalo se u Svijetu materije (Mulk).

Bilo koja vojska da nadvlada na ovoj razini, vojska Milostivog ili šejtanova vojska, nadvladat će i u vanjskom carstvu. Borba s dušom u ovom položaju ima veliku važnost kod velikih učitelja duhovnog puta i morala. Zapravo, može se reći da je izvor svakog blaženstva i sreće, kao i nesreće i stradanja, ovaj položaj (mekam). Čovjek treba na sebe mnogo paziti u ovoj borbi.

Moguće je, ne daj Bože, da zbog poraza vojske Milostivog u ovom carstvu i njegovog prepuštanja uzurpatorima i nedostojnima od šejtanove vojske, čovjek vječno strada tako da se to ne može nadoknaditi i da ga ne dotakne zauzimanje zagovornika te, utječemo se Allahu od toga, da ga Najmilostiviji pogleda srdito i ljuto. Štaviše, da njegovi zagovornici budu njegovi neprijatelji. A teško onome kome njegov zagovornik bude neprijatelj. Samo Allah zna koje kazne, tmine, tegobe i nesreće slijede Božiju srdžbu i neprijateljstvo Njegovih prijatelja.

Sve džehenemske vatre i sva džehenemska drveća zaqquma i sve škorpije i zmije nisu ništa u poređenju s ovim. Ne daj Bože da se nama, slabašnim nesretnicima, dogodi ono o čemu izvještavaju Božiji mudraci i arifi, isposnici i duhovni putnici, o ovim patnjama koje su takve da su u poređenju s njima kazne i patnje koje nama padaju na pamet lahke i neznatne, a svi džehenemi za koje ste čuli pored tih patnji su milost i dženeti.

Većina opisa Džehennema i Dženneta u izvješćima vjerovjesnika i evlija su Džehennem i Džennet djela, koji su pripremljeni kao kazna za loša i nagrada za dobra djela; nekada skriveno išarete na Džennet i Džehennem morala, čija je važnost veća; nekada, opet, ukazuju na Džennet susreta s Allahom i Džehennem odvojenosti od Njega, što je od svega najvažnije, ali svi ti opisi su iza zastora i za one koji su dostojni da ih shvate. Ti i ja nismo dostojni toga, ali bi bilo dobro da ne poričemo i da uzvjerujemo u sve ono što su Uzvišeni Allah i Njegovi prijatelji rekli. Možda i od ovog uopćenog imana budemo imali koristi. Moguće je da nam u nekim slučajevima neprimjereno poricanje i neumjesno odbacivanje, koji se ne oslanjaju na znanje i razumijevanje, donesu veliku štetu, ali Ovaj svijet nije svijet u kojem se posvećuje pažnja ovim štetama.

Naprimjer, samo što ste čuli da je neki mudrac, arif ili isposnik rekao nešto što se ne slaže s vašim ukusom ili sklonostima, ne smatrajte to lažnim i iluzijom. Možda ta stvar ima uporište u Kur’anu, sunnetu i razumu, a vi na to još niste naišli. Kakva je razlika između toga da neki fakih iznosi jedan manje poznat pravni sud iz poglavlja o kaznenom zakonu, a vi ga poreknete bez proučavanja njegovih dokaza, i toga da jedan duhovni putnik ili arif billah kaže nešto iz božanskih učenja ili o stanjima Dženneta i Džehennema, a vi ga poreknete tek tako, bez upoznavanja s njegovim dokazima. Omalovažite ga ili ispoljite drskost prema njemu. Moguće ja da ta osoba, koja je ekspert u svom području, posjeduje neko svjedočanstvo i potvrdu iz Božije knjige ili iz predaja Imama upute, a vi to niste vidjeli. U tom slučaju, vi ste se usprotivili Allahu i Njegovom Poslaniku bez prihvatljivog opravdanja.

Jasno je da izjave “nije odgovaralo mom ukusu”, ili “ja nisam imao znanja o tome”, ili “od govornika s mimbera čuo sam suprotno tome” nisu opravdanja.

U svakom slučaju, da se ne udaljimo od osnovne teme, ono što su oni rekli o Džennetu morala i duboko usađenim svojstvima, kao i o Džehennemu morala i njegovim stepenima nesreća, tako je da mi nemamo snage ni da to saslušamo.

Stoga, dragi moj, okreni se razmišljanju i traži rješenje, put spasa i sredstvo izbavljenja za sebe! Zatraži utočište od Allaha, Koji je Najmilostiviji!

U tminama noći, skrušeno i plačući, zamoli Svetu Bît da ti se smiluje u borbi s dušom kako bi, ako Allah tako bude htio, iz te borbe izašao kao pobjednik, carstvo tvoga postojanja pripalo Milostivom, a šejtanove vojske bile istjerane. Kuću (svoga bića) predaj njenom Vlasniku da bi ti Gospodar darovao blaženstva, radosti i milosti pored kojih će sve ono što si čuo o opisu Dženneta, hurijama i dvorcima biti bez neke posebne vrijednosti. A to je ona univerzalna vlast Božija o kojoj su izvijestili Božiji prijatelji iz ovog prosvijetljenog pravovjernog naroda.

Postoje i stvari koje su iznad toga, koje uho nije čulo, oko vidjelo, niti je čovjekovim srcem prošla misao o tome.[1]

 

Izvor: Ruhullah Musavi Homeini, Tumačenje 40 hadisa, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2018., s perzijskog preveli: Amar Imamović i Lutfi Akbaš.

[1] Aluzija na predaju od Allahova Poslanika, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., rekao je: ‘Spremio Sam za Svoje dobre robove ono što oko nije vidjelo, niti je uho čulo, niti je prošla misao o tome kroz srce ijednog čovjeka.’” Madžma‘ul-bejân, kod tumačenja 18. ajeta sure Es-Sedžde; Bihâr, sv. 8., str. 198., Kitâb el-‘adlu we el-me‘âd, bâb el-Dženne, hadis 16.

Pitanja i odgovori