Lijenost u pokornosti

كَسْلَانُ عِنْدَ الطَّاعَةِ

“Lijeni su u pokornosti.”

Ajeti

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

Licemjeri žele Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred ljudima, a Allaha gotovo da i ne spomenu.[1]

وَ مَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَ هُمْ كُسَالَىٰ وَ لَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كَارِهُونَ

A prilozi njihovi neće biti primljeni zato što u Allaha i u Njegova poslanika ne vjeruju, što lijeno molitve obavljaju i što samo preko volje udjeljuju.[2]

Predaje

Imam Sadik, mir s njim, rekao je: “Ako je nagrada od Allaha, čemu onda lijenost?”[3]

Imam Sadik, mir s njim, rekao je: “Čuvaj se dviju odlika: zlovolje i lijenosti, jer se nećeš strpjeti na putu istine ako budeš zlovoljan i nećeš ispoštovati nijedno pravo ako budeš lijen.”[4]

Imam Sadik, mir s njim, rekao je: “Lukman je rekao svome sinu: ‘Tri su obilježja lijenčine: odugovlači sve dok ne propusti, propušta sve dok ne izgubi i gubi sve dok grijeh ne počini.’”[5]

Imam Sadik, mir s njim, rekao je: “Zapisano je u Tevratu: ‘O sine Ademov, posveti se ibadetu, ispunit ću tvoje srce imućnošću. (…) A ako se ne posvetiš ibadetu, ispunit ću tvoje srce brigom za Prolazni svijet, neću spriječiti da te siromaštvo obuzme i prepustit ću te tvome traženju.’”[6]

Naredne predaje bilježe se od Imama Alija, mir s njim:

“Pokornost je plijen pronicljivih.”

“Pokornost je trgovište unosno.”

“Pokornost je snaga nevoljnika.”

“Pokornost je veličanje predvodništva.”

“Pokornost Bogu je najjači povod.”

“Budi plemenit prema svojoj duši sve dok ti ona pomaže u pokornosti Allahu.”

“Džennet se zbog pokornosti približava bogobojaznima.”

“Upotpunite Božije blagodati prema vama strpljivošću u pokornosti i čuvanjem onog što Božija knjiga traži od vas da čuvate.”

“Najrazboritiji čovjek je onaj koji je najpokorniji Uzvišenom Bogu.”

“Najdobronamjerniji čovjek prema sebi je onaj koji je najpokorniji svome Gospodaru.”

“Najsretniji čovjek je onaj od kojeg njegova duša traži da bude pokoran Allahu.”

“Uistinu će duša onoga koji je žrtvuje na putu pokornosti Allahu i Poslaniku biti očuvana i spašena.”

“Ja vas pozivam na pokornost vašem Gospodaru, ukazujem vam na vaše vjerske obaveze i upućujem vas ka onome što će vas spasiti.”

“Bogu blizak bit će onaj koji Mu se pokorava i koji izbjegava suprotstavljanje Njemu.”

“Ljepota čovjeka je u pokornosti.”

“Zalaganje u pokornosti Bogu je zekat na zdravlje.”

“U Božijem hladu na Onome svijetu bit će oni koji su Mu se pokoravali na Ovome svijetu.”

“Da Allah u ljudima nije probudio želju da mu budu pokorni, bili bi dužni da mu se pokoravaju nadajući se Njegovoj milosti.”

“Pokornost Uzvišenom Bogu temelj je svakog dobra.”

“Divna li je pokornost da čovjek bude poslušan i ponizan.”

“Ko bude činio propuste u pokornosti prema Bogu, taj je sebi učinio nepravdu.”

“Lijenost je nedostatak.”

“Djelima, a ne lijenošću, dolazi se do nagrade.”

“Kašnjenje u djelovanju pokazatelj je lijenosti.”

“Ko je uvijek lijen, propala su mu nadanja.”[7]

Objašnjenje

Ovo je samo dio svetih tekstova koji govore o pokuđenosti lijenosti u pokornosti. Oni objašnjavaju šta je poželjni ibadet. Nakon dijela predaje s Miradža u kojem Uzvišeni Bog kaže: “Čudim se trojici robova: robu koji je stupio na namaz, znajući Kome diže ruke i pred Kim stoji, a drijema…”[8] navodili smo ajete i predaje na istu temu.

 

Izvor: Ali Se’adet Perver, Tajne s Miradža, sv. 2., Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo,2019., sa arapskog preveli: Ensar Karaman i Elmedin Karaman

[1] En-Nisā’, 142.

[2] Et-Tevbe, 54.

[3] Bihāru-l-envār, sv. 70, str. 159, predaja 1.

[4] Bihāru-l-envār, sv. 70, str. 159, predaja 2.

[5] Isto, str. 159, predaja 3.

[6] Vesāilu-š-šī‘a, sv. 1, str. 82, predaja 191.

[7] El-Gurer ve-d-durer, poglavlje El-Kesel.

[8] Predaja s Miradža, poglavlje 8.

Pitanja i odgovori