Pokornost Bogu

O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predvod­nicima vašim.[1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ne može se stići do onoga što je u Allaha Uz­višenog, osim pokornošću Njemu.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Pokornost Bogu ključ je svake pravil­nosti i ispravljanje svake zastranjenosti.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Najdostojniji Božije milosti je onaj naj­pokorniji.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Pokoravajte se onome pred Kim nemate izgovor Njegova neznanja.”[5]

Imam Hadi, mir s njim: “Ko se pokorava Stvoritelju, neće ga brinuti nezadovoljstvo stvorenja.”[6]

Kome se treba pokoravati

Imam Ali, mir s njim: “Pokori se pametnom, imat ćeš dobit, ne slušaj neznalicu, ostat ćeš zdrav.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Slušaj pametnog, a ne slušaj neznalicu – uspjet ćeš.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Nema vjere ko sluša stvoren­ja, a ne sluša Stvoritelja.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Pokori se onome iznad sebe, pokorit će ti se onaj ispod tebe.”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Čije srce bude ponizno prema Bogu, ti­jelu mu neće dojaditi pokornost Bogu.”[11]

Imam Hadi, mir s njim: “Ko ti prijatel­jstvo i mišljenje stavi na raspolaganje, ti mu stavi na raspolaganje pokornost.”[12]

Kome se ne treba pokoravati

I govorit će: “Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s Pravog puta odveli; Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim![13]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko zadovolji vladara djelom koje ljuti Allaha, izašao je iz vjere.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Budite oprezni, budite oprezni spram poslušnosti vođama vašim i velikanima vašim koji su iz oholosti previdjeli porijeklo svoje i digli se iznad rodoslova svoga… I ne pokoravajte se onima koji se samo jezikom predstavljaju kao muslimani, čiju vodu prljavu pijete za­jedno sa svojom čistom, čiju bolest miješate sa zdravljem, čiju nepravdu une­soste u pravdu svoju – oni su uzrok razvrata.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Ko se potčini nemarnosti, gubi prava, a ko je poslušan klevetniku, gubi prijatelja.”[16]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] En-Nisa, 59.

[2] Vesailu-š-ši‘a, 11/184/2.

[3] Gureru-l-hikem, 6012.

[4] Isto, 3192.

[5] El-Bihar, 70/95/1.

[6] Isto, 78/366/2.

[7] Gureru-l-hikem, 2263.

[8] Isto, 2209.

[9] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/69/318.

[10] Gureru-l-hikem, 2475.

[11] El-Bihar, 78/90/95.

[12] Isto, 78/365/4.

[13] El-Ahzab, 67-68.

[14] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/69/318.

[15] Nehdžu-l-belaga, go­vor 192.

[16] Isto, mudrost 240.

Pitanja i odgovori