Potlačeni

Prednosti potlačenih 

Poslanik, s.a.v.a.: “Želite li da vas obavijestim o najgorim ljudima? Osorni uobraženik. Želite li da vas obavijestim o najboljim ljudima? Nemoćni potlačenik.”[1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Tražite me među slabima jer vi dobijate opskrbu i pomoć posredstvom slabih.”[2]

Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., ovaj ummet pomaže zbog dova, na­maza i iskrenosti slabih.”[3]

Duhovna potlačenost

Samo nemoćnim muškarcima, i ženama, i djeci, koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta, Allah će, ima nade, oprostiti jer Allah briše gri­jehe i prašta.[4]

Imam Ali, mir s njim: “Ne može se ubrojati u potlačene (musta­d‘afine) onaj do kojeg je dopro dokaz, pa ga čuju uši njegove i razumije srce njegovo.”[5]

Imam Bakir, mir s njim, u vezi s gornjim ajetom (Samo nemoć­nim…): “Nemoćan je onaj čovjek koji nema sposobnosti da zastrani i postane nevjernik niti da bude upućen pa da postane vjernik. Obaveza je otklonjena sa djeteta, kao i sa muškarca i žene čiji razum je na razini djeteta.”[6]

Imam Kazim, mir s njim: “Nemoćan je onaj čovjek do kojeg nije stigao dokaz i onaj koji ne prepoznaje različitosti u stavovima ljudi. Ako ih prepozna, on nije nemoćan.”[7]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] Kenzu-l-‘ummal, 5944.

[2] Isto, 6019.

[3] Ed-Durru-l-mensur, 2/724.

[4] En-Nisa, 98-99.

[5] Nehdžu-l-belaga, govor 189.

[6] Me‘ani-l-ahbar, 201/4.

[7] El-Kafi, 8/125/95.

Pitanja i odgovori