Uvod u islamski svjetonazor – Čovjek i vjerovanje

Ova knjiga logički, sistematično, uvjerljivo i konzistento analizira naučni, filozofijski i vjerski svjetonazor i ističe prednosti ovog posljednjeg. Islamski svjetonazor, tevhid, specifičan je po tome što je on sveobuhvatan, prirođen i prirodan čovjeku, tj. njegovoj fitri. Tevhid donosi vedrinu i daje neviđenu snagu svakome ko ga prirodno bude slijedio nesputan stegama tradicije ili bilo koje ili bilo čije ideologije; tevhid je kamen-temeljac društvene pravde koju zagovaraju Kur'an i Muhamedovo, s.a.v.s., poslanstvo. O tome govori ova izuzetna knjiga, čiji će se utjecaj i na bošnjački dio Ummeta, ako Bog da, neminovno uskoro osjetiti. 

Iz recenzije Prof. dr. Džemaludina Latića

Pitanja i odgovori