Tefsir el-Mizan

EL- MURSLAT Ova sura podsjeća na, tj. na Dan (sudnji) razdvajanja, potvrđujući vijest o njegovom događanju, iznoseći potvrdu skupa s oštrim prijetnjama poricateljima, kao i opomenama i najavama upućenih drugima. Prijetnja je potvrđenija nego li druge forme govora, usljed toga je u ovoj suri deset puta rečeno: Teško toga Dana poricateljima! Na temelju svjedočenja konteksta ajeta ova je sura objavljena u Mekki. EL-MUDESIR U suri Muddessir govori se o sljedećim temama. Kao prvo, naređuje se Poslaniku da opominje ljude. Riječ je o naredbi izdatoj takvim tonom i u takvom kontekstu da se iz nje može saznati da datira sa početka poslaničke misije. Drugo, ukazuje se na veličanstvenost Kurana i njegovu vrhunaravnu vrijednost. Treće, prijeti se onima koji poriču Kuran i nazivaju ga sihrom, a kritiziraju se oni koji su se oglušili na kuranski poziv.Muddessir je od sura objavljenih na početku poslanstva i javljanja islamskoga poziva. EL-KIJAMET Sadržaj sure posvećen je pitanjima Sudnjega dana. Prvo se izvještava u vezi sa Sudnjim danom, da bi na jednom mjestu za taj dan bilo spomenuto nekoliko znakova, a zatim površno se spominje ono što će se dogotiti toga Dana čovjeku, dajući do znanja da je prvi čovjekov korak prema Sudnjem danu smrt. Na trećem stepenu argumentira se činjenica Božije moći kada je riječ o ponovnom proživljenju već okončanog Svijeta. Dajući to znanja da kako god je Allah, s.v.t., bio moćan po prvi puta stvoriti Svijet, tako je moćan ponovno ga stvoriti, što se ogleda kroz Sudnji dan. Koncept sure svjedoči da je objavljena Mekki. EL INSAN Na početku sure, spominje se stvaranje čovjeka, nakon toga što mu ni ime postojalo nije, zatim se daje do znanja da ga je Allah, s.v.t., uputio na jedini njegov put, bilo da bude zahvalan za uputu ili pak da porekne. Nakon toga ukazuje se na činjenicu da su nevjernicima pripremljene različite kazne, a dobrima raznovrsne blagodati, objašnjavajući ih u osamnaest ajeta, što nam ukazuje na činjenicu da je osnovna namjera bila objašnjenje upravo tog aspekta. EL – MULK Namjera ove sure jasno je ukazivanje na općenitost Gospodstva Božijega na nivou cjelokupnog Univerzuma. Kao što je poznato, suprotno tome, pagani vjeruju da za svaki dio Univerzuma postoji poseban gospodar, koji je ili od meleka ili od drugih stvorenja, a da Allah, dž.š., nije gospodar cijeloga Univerzuma, već samo gospodar svih tih različitih gospodara.

Pitanja i odgovori