Načela filozofije i metod realizma 5

Knjiga koja je u vašim rukama svojom temom usko je vezana za raspravu koju vode filozofski mudraci, tj. filozofi koji se bave proučavanjem partikularne teologije, gdje je osnovni predmet proučavanja spoznaja svojstava i djela Uzvišenoga Gospodara. Pokušali smo govoriti i raspravljati o Allahu tako što smo se poslužili racionalnim dokazima i filozofskim postupcima u vezi sa Biti Božijom i Njegovim savršenim svojstvima, te što opširnijim objašnjenjima odnosa između stvaranja stvorenog svijeta i Stvoritelja Sagovornici ove knjige, kao i prethodnih knjiga, jesu materijalisti. Sumnje i nedoumice koje ih muče, a koje su ih dovele u stanje nemoći da shvate mudrost Božiju, dokazirano su odbačene.

Svrha knjige, međutim, ne svodi se samo na raspravu sa materijalistima, čime bi sama knjiga dobila izričito odricajući ton. Glavni cilj je pokazati čitaocu put i usmjeriti ka ispravnom racionalnom dokaziranju u vezi sa apstraktnim, tj. duhovnim pitanjima. Drugim riječima, cilj knjige je racionalno i misaono usmjeravanje u nematerijalni, duhovni svijet.

Učenjaci koji se bave slovom o Bogu tu nauku smatraju najvrjednijom disciplinom, a temu kojom se bave najvrjednijom temom.

Nema rasprave o činjenici da učenjaci koji se bave ovom naukom tvrde kako je njen predmet najsavršenije biće, tj. Uzvišeni Gospodar, Koji predstavlja izvor i utok postojanja. On je početak svih ljepota i savršenosti i svih davanja i veličanstvenosti. Ustvari, zbiljsko postojanje je ograničeno na Njegovu egzistentnost i sve što jeste od Njega je manje i On je Taj Koji svemu daje mogućnost postojanja.

Jedino o čemu se vezano za ovu nauku može govoriti jeste njena praktična vrijednost, tj. rasprava o tome do koje se mjere može na nju osloniti kada je riječ o racionalnom i umskom usponu.

Pitanja i odgovori