Islamska filozofija 1

Pojavom Islama i bogatih kuranskih učenja, kao i predaja od Poslanika, muslimani su bili potaknuti da stječu znanje. Upravo zbog toga prihvatili su se prevođenja grčkog i perzijskog naučnog naslijeđa. Važne stavke tih znanosti upotpunili su svojim stvaralačkim promišljanjem i istraživanjima, što je rezultiralo time da su u mnogim naukama, među njima i u filozofiji, dosegli vrhunac. Knjige ISLAMSKA FILOZOFIJA I i II samo je uvod u mnogo opširniju temu. 

Uvod, svakako neophodan za svakog ko ima namjeru kročiti dublje u oblast sadržanu u naslovu ove tematike. Autor izlaže historijat filozofske misli, iznosi naputke o filozofskoj terminologiji kao i kratku raspravu o vezi između filozofije, drugih nauka i gnosticizma. Islamska filozofija II se bavi epistemologijom, određivanjem uloge razuma i iskustva u formiranju predodžbi (tasawurijat), kao i njihovih veza sa odgovarajućim objektima. Cilj ovog postupka je ustanovljavanje vrijednosti znanja, gdje je pokazano da je intelekt kadar riješiti filozofske i metafizičke probleme.Knjiga također govori o moći rasuđivanja, jednom od najvećih Božanskih riznica, kojom smo kadri proniknuti u metafizičke probleme.

Pitanja i odgovori