Bit islama

Kako doći do prave spoznaje? – prvo je od pitanja koja pretresa ovo djelo, a koja uvijek i iznova okupljaju čovjekov um. Između ostalog, objašnjava se koliko je važno razumijevanje zakona uzroka i posljedice, koji vlada Kreacijom. Pitanja koja se tiču naše uloge na Ovom svijetu, hazreti Adema i smisla stvaranja, te ona koja se bave stepenima duhovnog uspinjanja – pomažu nam da shvatimo svrhu svoga postojanja. Čovjek je biće koje griješi, a melek je bezgrješno i Bogu poslušno stvorenje. Ipak, ko je vrjedniji, čovjek ili melek? Odgovor na ovo pitanje naći ćete na stranicama knjige koja je pred vama. Kur'an tretira različite profile ljudi, pojašnjavajući zašto su neki dobri, a drugi loši, zašto je nagrada neuporedivo veća od dobrog djela koje smo učinili, a kazna je, ipak, srazmjerna učinjenom lošem djelu. Konačno, zašto nesreća ne zaobiđe dobre ljude? Ova i niz drugih zanimljivih i korisnih pitanja i odgovora možete naći na stranicama knjige Bit islama, čije vam čitanje toplo preporučujemo.

Pitanja i odgovori