Sunnet i noćno bdijenje

Poticanje na pridržavanje sunneta

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ako onaj ko se pridržava sunneta učini dobro, prima mu se, a ako učini loše, oprašta mu se.”[1]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Najbolje djelo kod Allaha je da se čini po sunnetu, pa koliko god ono bilo malo.”[2]

Nagrada onome ko uspostavi običaj (sunnet)

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko god uspostavi dobar običaj (sunnet) i po njemu se radi nakon njega, on ima svoju nagradu i nagradu svih onih koji će raditi po tom običaju, a da se njima ništa ne umanji. Ko uspostavi loš običaj i po njemu se radi nakon njega, on ima grijeh zbog njega kao i grijehe svih onih koji rade po njemu, a da se njima ništa ne umanji.”[3]

Zabrana dokidanja dobrog običaja

Imam Ali, mir s njim, u pismu Maliku Aštaru: “Ne prekidaj put ispravan kojim su išli naraštaji prve zajednice ove, na temelju čega je postojalo jedinstvo opće i na čemu je postignuta ispravnost podanika. Ne uvodi nipošto pravac nikakav koji šteti tim putima ranijim, jer će naknada pripasti onome koji ih je uspostavio, a grijeh tebi zato što si ih napustio.”[4]

Noćno bdijenje

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema noćnog bdijenja mimo tri stvari: učenja Kur'ana, sticanja znanja i ispraćanja mlade u kuću muža.”[5]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema noćnog bdijenja nakon jacije osim za dvojicu: klanjača i putnika.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Noćno bdijenje u ibadetu je bašča onih koji čeznu.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Noćno bdijenje u pokornosti Allahu je proljeće Božijih prijatelja i bašča sretnika.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Najbolji ibadet je provođenje zadnjeg dijela noći u spominjanju Allaha.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “O Božiji robovi! Strahujte od Allaha kao što strahuju razumni, čije je srce okupirala misao, strah iznurio tijelo, a noćno bdijenje oduzelo i ono malo sna.”[10]

Poticanje na noćno bdijenje u određenim noćima

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko probdije noć uoči Bajrama i polovine mjeseca ša‘bana, srce mu neće umrijeti na Dan kada srca budu umirala.”[11]

Imam Rida, mir s njim: “Zapovjednik pravovjernih, mir s njim, nije spavao u tri noći: dvadeset i trećoj noći mjeseca Ramazana, noći uoči Ramazanskog bajrama i u petnaestoj noći mjeseca ša‘bana. U tim noćima se dijeli opskrba i određuju smrtni časovi i sve ono što će se desiti tokom godine.”[12]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Kenzu-l-‘ummal, 911.

[2] El-Kafi, 1/70/7.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 43079.

[4] Nehdžu-l-belaga, pismo 53.

[5] El-Bihar, 76/178/3.

[6] Isto, 76/179/5.

[7] Gureru-l-hikem, 666.

[8] Isto, 5613.

[9] Isto, 3149.

[10] Nehdžu-l-belaga, govor 83.

[11] Sevabu-l-a‘mal, 1/102/2.

[12] El-Bihar, 97/88/15.

Pitanja i odgovori