Pokornost i slušanje

Pokornost

I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.[1]

El-Bihar : “Uzvišeni Allah spustio je Davudu, a.s., objavu: ‘Ti nešto želiš i Ja nešto želim, a biva jedino ono što Ja želim. Zato, ako se pokoriš onome što Ja želim, onda ću Ja zadovoljiti ono što ti želiš. A ako se ne pokoriš onome što Ja želim, učinit ću te iscrpljenim u onome što ti želiš, a neće biti osim onako kako Ja želim.’”[2]

Imam Bakir, mir s njim: “U najistinitijoj pokornosti Allahovoj odredbi je ono od Njegovih stvorenja koje Ga najbolje spoznaje.”[3]

Imam Bakir, mir s njim: “Mi zaista volimo da smo sačuvani među onima koje volimo, ali kada dođe Allahova zapovijed, mi se pokoravamo onome što On voli.”[4]

Imam Sadik, mir s njim, na pitanje: “Po čemu se prepoznaje da je neko vjernik?” odgovorio je: “Po pokornosti Allahu i zadovoljstvu onim što mu se desi od prijatnog i neprijatnog.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., nikada nije rekao za nešto što je prošlo: ‘Kamo sreće da se nije tako desilo.’”[6]

Imam Sadik, mir s njim: “Kada Allahov rob kaže: ‘Bit će ono što Allah želi, nema snage niti moći osim u Allaha’, Allah kaže: ‘O meleci Moji! Moj rob Mi se pokorio, zato ga pomozite, spasite i udovoljite njegovim potrebama.’”[7]

Slušanje 

Vrijednost slušanja sa razumijevanjem

Imam Ali, mir s njim: “Ako nisi učenjak koji govori, budi slušalac koji shvata.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Znajte da je najboljega sluha ono uho koje razumijeva opomenu i prihvata je.”[9]

Onaj čije uši ne čuju

I reći će: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Nije tako da svako srce razumijeva, da svako uho čuje i da svako oko vidi.”[11]

Ispravno slušanje

Imam Ali, mir s njim: “Navikni svoje uši na ispravno slušanje i ne slušaj ono što ti ne uvećava dobro.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Onaj ko sluša spominjanje Allaha i sam je onaj koji spominje Allaha!”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Ko ispravno sluša, ubrzava korist.”[14]

Obaveze slušača

Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.[15]

Imam Ali, mir s njim: “Propisano je ušima da ne slušaju grijeh.” Rekao je Uzvišeni Allah: On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače bit ćete kao i oni.[16] 

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

 

[1] En-Nisa, 65.

[2] El-Bihar, 82/136/22.

[3] Isto, 71/153/63.

[4] Isto, 46/301/44.

[5] Isto, 2/205/91.

[6] Tenbihu-l-havatir, 2/185.

[7] El-Bihar, 93/190/25.

[8] Gureru-l-hikem, 4090.

[9] Nehdžu-l-belaga, govor 105.

[10] El-Mulk, 10.

[11] Nehdžu-l-belaga, govor 88.

[12] Gureru-l-hikem, 6234.

[13] Isto, 5579.

[14] Isto, 9243.

[15] El-Isra, 36.

[16] Nuru-s-sekalejn, 1/564/628.

Pitanja i odgovori