Poruka lidera Islamske revolucije ajetullaha Hameneija u povodu Hadždža 1443/2022. godine

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Sva hvala pripada samo Allahu, Gospodaru svih svjetova, i neka su blagoslovi Njegovi na Muhammeda, njegovu čistu porodicu i odabrane ashabe

Hadždž, manifestacija jedinstva islamskog Ummeta

Hvala Allahu, vlasniku nesalomljive moći i mudrom, Koji je još jednom blagoslovljeno vrijeme Hadždža učinio okupljalištem muslimanskih naroda i pred njima otvorio putanju dobrote i milosti. Islamski Ummet sada može još jednom, u ovom čistom i vječnom ogledalu, svjedočiti vlastito jedinstvo i cjelovitost i distancirati se od motiva za razilaženjem i raskolom.

Jedinstvo i duhovnost, glavni stubovi Hadždža

Jedinstvo muslimana predstavlja jedan od dva stuba Hadždža i kada se ono udruži sa zikrom i duhovnošću, što predstavlja drugi glavni stub ove obaveze ispunjene tajnama i znakovima, u stanju je da islamski Ummet dovede do vrhunca moći i sreće i da ga učini primjerom ajeta: i moć pripada samo Allahu, Njegovom poslaniku i vjernicima.[1] Hadždž je složen od ova dva politička i duhovna elementa, a sveta vjera islam je veličanstveni spoj politike i duhovnosti.

Nužnost suočavanja islamskog Ummeta s neprijateljskim zavjerama koje imaju za cilj slabljenje jedinstva i duhovnosti među muslimanskim narodima

Neprijatelji muslimanskih naroda u posljednje vrijeme uložili su veliki napor kako bi među muslimanskim narodima oslabili jedinstvo i duhovnost, dva životodavna eliksira. Duhovnost čine neutjecajnom i slabe je promičući zapadni način života, koji je lišen duhovnosti i koji je nastao kao rezultat materijalističke kratkovidosti, dok jedinstvo izlažu izazovima i sukobima šireći i jačajući motive koji izazivaju raskol, kao što su jezik, boja, rasa i geografska pripadnost. Islamski Ummet, čiji se mali primjer može vidjeti na obilježavanju Hadždža, tome se treba usprotiviti svim svojim bićem, što znači da, s jedne strane, treba u svim aspektima svoga razumijevanja jačati i snažiti spominjanje Boga, djelovanje radi Boga, razmišljanje o Božijem govoru i vjerovanje u Njegova obećanja, a s druge strane treba savladati motive za raskol i neslaganje.

Uvjeti koji u svijetu i islamskom svijetu pogoduju jačanju jedinstva i duhovnosti muslimana

Ono što se danas sa sigurnošću može kazati jeste da su sadašnji uvjeti u svijetu i islamskom svijetu više nego ikad prije pogodni da se ulaže ovaj vrijedni trud.

Dosezanje novog gledišta mladih i mislilaca u islamskom svijetu o vlastitom spoznajnom bogatstvu i političkim stajalištima

Prvo, danas su elita i mnoge narodne mase u islamskim zemljama postali svjesni svog ogromnog spoznajnog i duhovnog bogatstva i shvatili su njegovu vrijednost i važnost. Danas liberalizam i komunizam kao najznačajnija ostvarenja zapadne civilizacije više nisu eksponirani kao što je to bilo prije stotinu ili pedeset godina. Kredibilitet zapadne demokratije, kod koje centralno mjesto zauzima novac, suočen je sa ozbiljnim upitnicima, a i zapadni mislioci priznaju da su izloženi spoznajnoj i djelatnoj smetenosti. Mladi, mislioci, ljudi od znanja i vjere u islamskom svijetu, vidjevši ovo stanje, dolaze do otkrivanja novih gledišta o vlastitom spoznajnom bogatstvu, a također i o aktualnim političkim stajalištima u svojim zemljama… A ovo je upravo ono islamsko buđenje o kojem stalno govorimo.

Stvaranje čudesne pojave “Otpora” u srcu muslimanskog svijeta

Drugo, ova islamska samosvijest je u srcu islamskog svijeta stvorila začuđujuću i čudesnu pojavu u sučeljavanju s kojom su se imperijalističke sile našle u velikim problemima. Ime ove pojave je “Otpor” (mukavemet), a njena zbilja je ispoljavanje snage vjerovanja, borba na Božijem putu i oslanjanje na Boga. Ova pojava je upravo ono o čijem je jednom primjeru na početku islama objavljen časni ajet: One kojima je, kada su im ljudi rekli: “Neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati!” – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: “Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!” I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan – a Allah je neizmjerno dobar.[2] Palestina je jedno mjesto na kojem se ova začuđujuća pojava manifestirala i gdje je ona uspjela obijesni cionistički režim s pozicije napada i zastrašivanja vratiti u stanje odbrane i pasivnosti i nametnuti mu sadašnje jasne političke, sigurnosne i ekonomske probleme. Drugi sjajni primjeri otpora jasno se mogu vidjeti u Libanu, Iraku, Jemenu i u nekim drugim područjima.

Iran je uspješan primjer ostvarenja političke vlasti islama

Treće, pored svega toga, danas u svijetu, u islamskom Iranu, svjedočimo ostvarenju jednog uspješnog obrasca i časnog primjera političke moći i vlasti islama. Postojanost, nezavisnost, napredak i moć Islamske republike jeste veoma velik, značajan i privlačan događaj, koji može sebi privući misli i osjećaje svakog budnog muslimana. Nemoć i nekada pogrešni postupci nas funkcionera ovog poretka doveli su do odgađanja ostvarivanja svih blagodati islamske vlasti, ali to nikada nije moglo uzdrmati čvrste temelje i stabilne korake koji su proizašli iz glavnih principa ovog poretka i nije moglo zaustaviti materijalni i duhovni napredak. Na pročelju liste ovih glavnih principa jesu islamska vlast u zakonodavstvu i izvršnoj vlasti, oslanjanje na glasove naroda kada je riječ o najvažnijim upravljačkim pitanjima države, potpuna politička nezavisnost i nepokazivanje sklonosti prema nepravednim silama. Upravo ovi principi su ono oko čega se mogu okupiti muslimanski narodi i zemlje i ono što muslimanski Ummet, kada je riječ o usmjerenjima i saradnji, može učiniti cjelovitim i ujedinjenim. Ovo su mogućnosti i faktori koji su današnje pogodno stanje islamskog svijeta pripremili za ujedinjeno kretanje i djelovanje. Islamske zemlje, vjerski velikodostojnici, naučne elite, nezavisni intelektualci i mladi željni istine više od svih drugih trebaju razmišljati kako da se okoriste ovim pogodnim mogućnostima.

Zabrinutost imperijalističkih sila zbog ujedinjenog djelovanja islamskog Ummeta i upotreba svih raspoloživih mogućnosti od strane imperijalista u suočavanju s njime

Prirodno je da su imperijalističke sile i, više od svih, Sjedinjene Američke Države zabrinuti zbog postojanja ovakvih sklonosti u islamskome svijetu i da koriste sve svoje raspoložive mogućnosti kako bi se s time suočili… Sada je stanje takvo. Počevši od medijske imperije, različitih metoda mehkog rata, izazivanja oružanih sukoba, rasplamsavanja proksi ratova, političkog špekuliranja, fabriciranja vijesti, pa sve do prijetnje, podmićivanja, potkupljivanja itd., sve ovo upotrebljavaju Sjedinjene Države i drugi imperijalisti kako bi islamski svijet odvojili od njegovog puta buđenja i sreće. Zločinački i nečasni cionistički režim u ovom regionu također predstavlja jedno od sredstava ovog svestranog nastojanja.

Božijom dobrotom i voljom, ova nastojanja u mnogim prilikama nisu urodila plodom. Imperijalistički zapad u našem osjetljivom regionu, a u posljednje vrijeme i u cijelom svijetu, svakim danom je postajao sve slabiji. Rastrojenost i neuspjeh Sjedinjenih Država i njihovog zločinačkog saradnika, naime okupatorskog režima u regionu, može se jasno vidjeti na sceni u događajima u Palestini, Libanu, Siriji, Iraku, Jemenu i Afganistanu.

Postojanje motivirane i raspoložene omladine u islamskom svijetu za stvaranje budućnosti i nadvladavanje spletki neprijatelja

Nasuprot tome, islamski svijet je pun motivirane i raspoložene omladine. Za stvaranje budućnosti, najveći kapital je samopouzdanje i samopovjerenje, čime danas islamski svijet, a posebno zemlje ovog regiona, obiluju… Očuvanje i razvoj ovog kapitala predstavlja dužnost za sve nas.

Uza sve rečeno, ni jednog trena ne treba biti nemaran prema spletkama neprijatelja. Trebamo se kloniti nadmenosti i nemara i jačati svoje napore i svoju svjesnost… I u svim stanjima, usredotočeno i skrušeno, trebamo od Moćnog i Mudrog Boga tražiti pomoć. Prisustvo u obredima Hadždža i na Hadždžu predstavlja veliku priliku za oslanjanje na Boga i skrušenost pred Njime, a također i za razmišljanje i donošenje odluke. Molite se za svoju braću i sestre muslimane na cijelom svijetu i od Boga za njih tražite uspjeh i pobjedu! A u svojim čistim dovama i za ovog svog brata tražite od Boga uputu i božansku pomoć!

 

Ve-s-selamu alejkum ve rahmetullah

Sejjid Ali Hamenei

5. zu-l-hidždže 1443. po Hidžri.

[1] El-Munafikun, 8.

[2] Alu ‘Imran, 173-174.

Pitanja i odgovori