Nada

Uloga nade u životu

Milost od Boga

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nada je milost od Boga mojoj zajednici: da nema nade ne bi majka dojila dijete niti bi sadilac sadio drvo.“[1]

 

Primjer roka i nade

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čovjek, nada i rok su poput roka sa strane njegove i nade ispred njega. I dok on traži nadu ispred sebe, dođe mu rok i povuče ga.“[2]

U djelu Et-Tergibu ve-t-terhib se prenosi: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je povukao liniju i rekao: ‘Ovo je čovjek.’ Povukao je drugu liniju s njezine strane i rekao: ‘Ovo je njegov rok.’ Povukao je liniju dalje od nje i rekao: ‘Ovo je nada. I dok je on u takvom stanju, iznenada mu dođe ovo što je bliže (rok).'“[3]

Istinska nada

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao u moljenju: „O Gospodaru, o Gospodine, o Nado, o Cilju želje, išćem od Tebe, o Bože, o Bože, o Bože, da ne izobličiš moj tjelesni lik u Vatri!“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je – ističući prednost Fatime – mir s njom, na Dan stajanja, rekao: „Tako mi Onog u Čijoj ruci je moja duša, ona je robinja koja će doći na mjesto stajanja na Sudnjem danu pa će Bog Višnji njoj objaviti: ‘O Fatima, išći od Mene, daću ti, poželi od Mene, udovoljiću ti!’ Tada će ona reći: ‘Bože moj, Ti si ta želja i više od želje!'“[5]

Skraćivanje nadanja

Savjetujem ti skraćivanje nade

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je, šaljući Muaza ibn Džebela u Jemen, savjetovao ga: „Preporučujem ti svijest o Bogu…, dobro djelo, skraćivanje nade i ljubav prema Onom svijetu.“[6]

U djelu El-Emali od Tusija Ebu Zerr je prenio da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., upitao: „'O Ebu Zerre, želiš li ući u Džennet?’ Odgovorio sam: ‘Da, spreman sam i oca žrtvovati za tebe!’ On je rekao: ‘Skrati nadu, stavi smrt ispred očiju svojih i stidi se Boga istinskim stidom!'“[7]

Ono što nužno dovodi do skraćenja nade

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Ebu Zerru, savjetujući ga: „O Ebu Zerre, koliko je onih koji dočekaju dan, a ne dočekaju njegov kraj, i onih koji iščekuju sutrašnji dan, a ne dočekaju ga! O Ebu Zerre, kada bi vidio rok i njegovo stizanje, sigurno bi zamrzio nadu i njezinu obmanu!“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je, savjetujući Ibn Mesuda, rekao: „O sine Mesudov, skrati svoju nadu! Kada osvaneš, reci: Zaista, neću omrknuti!, a kada omrkneš, reci: Zaista, neću osvanuti! Odluči se napustiti Ovaj svijet i poželi susret s Bogom, a nemoj mrziti susret s Njim! Uistinu, Bog voli onoga ko voli susret s Njim, a prezire onog ko prezire susret s Njim!“[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju Lijepim imenima rekao: „O Časni, Ti si moj Gospodin, moja želja, moje blago, moja zaliha i nada moja. Zato, skrati moje nade u Ovaj svijet, a učini trajnim moju želju za Tobom i nade!“[10]

Upozorenje na lažne nade

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u svom govoru na Oprosnom hadžu rekao: „O, velikog li čuda za ljude koje su imeci njihovi zabavili, nade njihove se produžile, a rokovi njihovi skratili! Oni žele blizinu Gospodara svoga, a to mogu samo djelom postići. A djelo se može samo razumom postići.“[11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao u moljenju Lijepim imenima: „Ove moje ruke, o Gospodine, o Gospodaru, Tebi su podignute! Uzdam se u Tebe i kajem se Tebi za moja loša činjenja i ružna djela koja sam počinio i za duga nadanja moja!“[12]

Štete lažnih nadanja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, ono čega se najviše plašim za moju zajednicu su strast i duga nadanja. Strasti sigurno odvraćaju od Istine, a duga nadanja donose zaborav Onoga svijeta.“[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Budite na oprezu u pogledu Boga! Onaj ko očekuje da će živjeti sutra, očekuje da će živjeti vječno; onom ko očekuje da će živjeti sutra će otvrdnuti srce njegovo, žudjeće za Ovim svijetom i odreći se onoga što je u Gospodara njegova.“[14]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Šestero uništava djela: bavljenje manama ljudi, tvrdoća srca, ljubav prema Ovom svijetu, odsustvo stida, duga nadanja i nasilje koje ne prestaje.“[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvajte se odgađanja i dugih nadanja, jer je to bilo uzrok propasti ljudskih zajednica!“[16]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Tarihu Bagdad, sv. 2, str. 52, br. 448.

[2] El-Firdevs, sv. 4, str. 144, predaja 6444.

[3] Et-Tergibu ve-t-terhib, sv. 4, str. 244, predaja 22.

[4] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 143, predaja 2354.

[5] Te'vilu-l-ajati-z-zahire, sv. 2, str. 484-485, predaja 12.

[6] Tuhafu-l-‘ukul, str. 26.

[7] El-Emali li-t-Tusi, str. 534, predaja 1162.

[8] El-Emali li-t-Tusi, str. 526, predaja 1162.

[9] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 350, predaja 2660.

[10] El-Beledu-l-emin, str. 423.

[11] Džami‘u-l-ahbar, str. 397, predaja 1100.

[12] El-Beledu-l-emin, str. 421.

[13] El-Hisal, str. 51, predaja 62.

[14] El-Firdevs, sv. 3, str. 341, predaja 4709.

[15] Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 85, predaja 44023.

[16] Murudžu-z-zeheb, sv. 2, str. 303.

Pitanja i odgovori