Načela ljubavi prema Bogu Višnjem

Prisjećanje Boga Višnjeg

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko se Boga mnogo sjeća, On ga voli.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Višnji mi je rekao: ‘O Muhammede, kada bi stvorenja vidjela začudnosti Moga djela ne bi robovali drugom, do Meni; kada bi osjetili slast prisjećanja Mene u srcima svojim, bili bi stalno na vratima Mojim; kada bi gledali finoće dobročinstva Moga, ne bi bili zaokupljeni ničim, do Mnome!'“[2]

Traženje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bože moj, ja išćem od Tebe… zadovoljstvo određenjem (sudbinom), blagoslov smrti nakon života, lahkost življenja nakon smrti, slast gledanja lica Tvoga, čežnju da Te vidim i sretnem, bez štete škodljive i iskušenja zavodljiva!“[3]

Načela omiljavanja Bogu Višnjem

Poslušnost Bogu Višnjem

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, najdraži čovjek Bogu Višnjem na Dan stajanja će biti onaj od njih koji Mu je najposlušniji i Njega najsvjesniji.“[4]

Svojstva lijepog ponašanja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Među vama su Bogu najdraži oni najljepšeg ponašanja, blagi, oni koji se druže i s kojima se drugi druže.“[5]

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: „Neko je rekao Poslaniku, s.a.v.a.: ‘O Allahov Poslaniče, pouči me onom što će – ako to budem činio – ishoditi da me voli Bog Višnji i stanovnici Zemlje!’ On je rekao: ‘Žudi za onim što je u Boga, voliće te Bog, a uzdrži se od onog što je u ljudi, voliće te ljudi!'“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Od svih gutljaja Bogu su dva gutljaja najdraža: gutljaj srdžbe koji vjernik odbije blagošću i gutljaj uznemirenosti koji vjernik odbije strpljivošću.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bog voli darežljivog, pa ga i vi volite, a mrzi tvrdicu, pa ga i vi mrzite!“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bog od robova Svojih voli ljubomornog!“[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bog voli nježnost u svemu.“[10]

Lijepa djela

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nosioci (hafizi) Kur'ana su okruženi Božijom milošću i odjeveni svjetlom Boga višnjeg. O nosioci Kur'ana, nastojte da se Bogu omilite poštivanjem Knjige Njegove, pa će On povećati Svoju ljubav prema vama i učiniće da vas vole stvorenja Njegova!“[11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Višnji voli pomaganje ožalošćenom.“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bog je lijep, i On voli lijepo; Čist, i On voli čistoću.“[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nema milostinje Bogu draže od govorenja istine.“[14]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bogu su najdraže dvije kapi: kap krvi prolivene na Božijem putu i kap suze prolivene duboko u noći, iz strahopoštovanja prema Bogu.“[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bog Višnji voli da postupate pravedno među svojom djecom!“[16]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog voli troje: da se malo govori, malo spava i malo jede.“[17]

 Najdraže djelo Bogu Višnjem

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bogu najdraže djelo je radost koju pribavite vjerniku, otklonivši njegovu glad ili odstranivši njegovu tugu.“[18]

Imam Bakir, mir s njime, je prenio: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je bio upitan: ‘Koje djelo je najdraže Bogu Višnjem?’, pa je odgovorio: ‘Pribavljanje radosti muslimanu.’ Neko je upitao: ‘Kako će se pribaviti radost muslimanu?’ Odgovorio je: ‘Utoljenjem njegove gladi, raspršivanjem njegove tuge i otplaćivanjem njegova duga.“[19]

Čovjek najdraži Bogu Višnjem

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Stvorenja su Božija porodica pa je Bogu najdraži onaj koji koristi Božijoj porodici i pribavlja radost ukućanima.“[20]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bogu najdraži robovi Božiji su oni koji su najkorisniji robovima Njegovim i oni koji najpravilnije izvršavaju pravo Njegovo, i oni koji nastoje da im omile dobro i njegovo činjenje.“[21]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Višnji kaže: ‘Zaista, Meni su najdraži oni koji se vole radi Mene, čija su srca vezana za džamije i koji traže oprost u praskozorje. To su oni kojih se – kada poželim poslati kaznu stanovnicima Zemlje – sjetim pa odustanem od kažnjavanja njihova.'“[22]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bogu će na Dan stajanja biti najdraži i do Njega imati najbliže mjesto pravedan vladar.“[23]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, od vas je Bogu najdraži onaj čije je djelo najljepše.“[24]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

[1]Ez-Zuhd li-l-Husejn ibn Se‘id, str. 55, predaja 148.

[2]Mesabihu-l-kulub, str. 559.

[3]El-Kafi, sv. 2, str. 548, predaja 6.

[4]El-Kafi, sv. 5, str. 340, predaja 1.

[5]Tarihu Bagdad, sv. 1, str. 382.

[6]Tehzibu-l-ahkam, sv. 6, str. 377, predaja 1102.

[7]El-Emali li-l-Mufid, str. 11, predaja 8.

[8]Dureru-l-ehadis, str. 35.

[9]El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 8, str. 215, predaja 8441.

[10]Sahihu-l-Buhari, sv. 5, str. 2242, predaja 5678.

[11]Džami‘u-l-ahbar, str. 115, predaja 202.

[12]El-Kafi, sv. 4, str. 27, predaja 4.

[13]Sunenu-t-Tirmizi, sv. 5, str. 112, predaja 2799.

[14]Šu‘abu-l-iman, sv. 6, str. 125, predaja 7685.

[15]El-Emali li-l-Mufid, str. 11, predaja 8.

[16]Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 446, predaja 45356.

[17]Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 213.

[18]El-Kafi, sv. 2, str. 191, predaja 11.

[19]Kurbu-l-isnad, str. 145, predaja 522.

[20]El-Kafi, sv. 2, str. 164, predaja 6.

[21]Tuhafu-l-‘ukul, str. 49.

[22]Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 375, predaja 2661.

[23]Sunenu-t-Tirmizi, sv. 3, str. 617, predaja 1329.

[24]El-Dža‘ferijjat, str. 238.

Pitanja i odgovori