Obaranje pogleda, žena i ukrašavanje

Uzvišeni Allah kaže: Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. (al-Nur, 30) 

Imam Sadik, a.s., kaže: “Nedozvoljen pogled je otrovana šejtanova strijela. Ko to napusti zbog Allaha, a ne zbog nečega drugog, Allah će mu podariti vjeru u kojoj će biti zadovoljan.” (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 4, str. 18.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Blud očiju je pogled, blud usana je poljubac, blud ruku je dodir, potvrdilo to stidno mjesto ili ne.” (El-Kafi, sv. 5, str. 559.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., prokleo je čovjeka koji gleda u stidno mjesto žene koja mu nije dozvoljena, čovjeka koji je iznevjerio svog brata u vezi njegove žene i čovjeka od kojeg ljudi trebaju pomoć zbog njegova položaja, a on od njih traži mito.” (El-Kafi, sv. 5, str. 559.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Riječi muškarca ‘volim te’ upućene njegovoj ženi, nikad neće napustiti njezino srce.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 14, str. 10.)

Imam Bakir, a.s., je upitan o vrpcama vune koje žene upliću u kosu, pa je rekao: “Nije važno čime se žena ukrašava svome mužu.” (El-Kafi, sv. 5, str. 119.)

Imam Ali, a.s., je rekao: “Poslanik, s.a.v.a., zabranio je ženi da se ukrašava nekom drugom, osim svom mužu, te da je rekao: ‘Ako učini suprotno, Božije pravo je da je baci u Vatru.'” (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 4, str. 6.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Svako ko nas usrdno voli, usrdno voli i svoju ženu.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 14, str. 11.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Najbolja žena je ona koja je čedna prema drugima, a požudna prema mužu.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 20, str. 30.)

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori