Saputnici i prijateljstvo

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Čovjek je pod uticajem vjere svojih prijatelja, pa neka svaki od vas pazi koga bira za prijatelja.”  (Biharu-l-envar, sv. 74, str. 192.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Budi prijatelj onom ko te može ukrasiti, a ne onom koga ti ukrašavaš.” (Biharu-l-envar, sv. 76, str. 267.) 

Imam Sadik, a.s., kaže: “Najdraži od braće mi je onaj koji mi ukazuje na moje greške.” (Biharu-l-envar, sv. 74, str. 268.) 

Prenosi Džafer ibn Muhammed od svog oca, a on od dede da je Imam Ali, a.s., rekao: “Zaista, postoje tri vrste prijatelja za muslimana:

1. prijatelj koji kaže: ‘Ja sam s tobom, bilo da si živ ili mrtav’ – taj prijatelj je njegovo djelo,  

2.prijatelj koji kaže: ‘Ja sam s tobom sve do praga tvoga groba i onda te napuštam’ – taj prijatelj je njegovo dijete,  

3.prijatelj koji kaže: ‘Ja sam s tobom sve dok ne umreš’ – taj prijatelj je njegov imetak, koji će pripasti njegovim nasljednicima kad umre.[1]

(El-Hisal, sv. 1, str. 114.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Nastojte da imate iskrene prijatelje i trudite se da ih steknete, jer su oni vaša podrška kada ste u blagostanju i vaša zaštita kada ste u nevolji.” (Biharu-l-envar, sv. 74, str. 187.) 

Imam Sedždžad, a.s., kaže: “Sastajanje sa dobrim poziva te na dobro.” (Biharu-l-envar, sv. 78, str. 141.) 

Imam Sedždžad, a.s., kaže: “Čuvajte se druženja sa griješnicima i pomaganja nasilnicima.”  (Biharu-l-envar, sv. 78, str. 151.) 

Imam Sadik, a.s., kaže: “Ko traži društvo onih koji vrijeđaju prijatelje Božije zasigurno se suprotstavio Uzvišenom Bogu.” (El-Kafi, sv. 2, str. 379.) 

Imam Sadik, a.s., kaže: “Kada saznate nešto o čovjeku, otiđite do njega i recite mu: ‘O ti, ili ćeš nas se kloniti i izbjegavati nas ili ćeš se suzdržati od ovog djela. Ako to ne učini, izbjegavajte ga.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 16, str. 146.) 

Muhammed ibn Muslim prenosi od Imama Sadika, a.s., koji je prenio od svog oca Imama Bakira, a.s., da je rekao: “Rekao mi je moj otac, Ali ibn Husejn: ‘Sine moj, budi svjestan pet skupina ljudi i ne druži se s njima, ne razgovaraj s njima i ne putuj s njima.’ Rekao sam:’ Predstavi mi ih, ko su oni?’ U odgovoru je rekao:

 Čuvaj se druženja sa lažljivcem. On je opsjena koja ti približava daleko i udaljava blisko;

 Čuvaj se druženja sa pokvarenjakom, jer će te prodati za zalogaj ili manje od toga;

 Čuvaj se druženja sa tvrdicom, jer će te lišiti svoga imetka kada si u ozbiljnoj potrebi;

 Čuvaj se druženja sa budalom, jer će ti on u želji da učini dobro, učiniti loše;

 Čuvaj se druženja sa onim ko kida rodbinske veze, jer sam na tri mjesta u Božijoj Knjizi pronašao da je takav čovjek proklet od Boga.”

(Kur'an, 2:27; 13:25; 47:22.)

(El-Kafi, sv. 2, str. 641.) 

Imam Ali, a.s., kaže: “O Kumejl! Govori istinu u svakoj prilici. Prijateljuj sa bogobojaznim, a izbjegavaj pokvarenjake, kloni se licemjera i ne druži se sa izdajnicima.” (Mustedreku-l-vesail, sv. 12, str. 197.) 

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak


[1] Napomena: Iz ove predaje razumijevamo da je ono što će čovjeku koristiti nakon njegove smrti vjera i dobra djela. Ovo je istaknuto u mnogim islamskim predajama i Kur'anu. Evo primjera:

  1. Blago njima i divno Povratište ih očekuje – one koji vjeruju i dobra djela čine. (13:29)
  2. Oni koji vjeruju i dobra djela čine – jer zaista nećemo zagubiti nagradu onome ko lijepo djelo činio je. (18:30)
  3. Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili imat će rajske vrtove za gostilište. (18:107)
  4. One koji vjeruju i dobra djela čine Svemilosnik će ljubavlju odlikovati. (19:96)

Pitanja i odgovori