Spuštanje Kur'ana

Kur'an je zbir ajeta i sura objavljivanih prije i nakon Hidžre raznim povodima Poslaniku Muhammedu, s.a.v.a. Postepeno je spuštan ajet za ajetom i sura za surom iz Kur'ana, što je trajalo do posljednje godine života plemenitog Poslanika, s.a.v.a. Za vrijeme života Poslanika, s.a.v.a., u skladu sa okolnostima, kao i radi otklanjanja poteškoća, ili kao odgovor na pitanja, spuštana je skupina ajeta ili jedna sura, a ova različitost u spuštanju Kur'an čini drugačijim od drugih nebeskih knjiga, jer su Ibrahimove, a.s., stranice (suhuf), kao i ploče (elvah) hazreti Musaa, a.s., spuštene odjednom. Upravo je ovo služilo kao izgovor mnogobošcima da prigovore Poslaniku, s.a.v.a., kako i stoji u kur'anskom ajetu:

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً

Oni koji ne vjeruju govore: “Zašto mu Kur’an nije objavljen čitav, i to odjednom!”[1]

U odgovoru na njihovo pitanje je objavljeno:

كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo.[2]

Na drugom mjestu je rečeno:

وَ قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا

I kao Kur’an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo-pomalo kazivao, i objavljujemo ga postepeno.[3]

Kako se zaključuje iz Kur'ana, mudrost postepenog spuštanja Kur'ana jeste da plemeniti Poslanik, s.a.v.a., i muslimani osjete da su neprestano pod Božijom blagonaklonošću i da je njihova povezanost sa Uzvišenom Istinom postojana. Tako su ajeti objave u mnogim prilikama ohrabrivali Poslanika, s.a.v.a.

Početak spuštanja Kur'ana

Na osnovu izričitog teksta Kur'ana, početak spuštanja Kur'ana desio se u blagoslovljenom mjesecu Ramazanu u noći Kadr:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur’an…[4]

 إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Zaista smo ga mi spustili u noći Kadr.[5]

Prema uvjerenju sljedbenika dvanaest Imama, noć Kadr je jedna od dvije noći mjeseca Ramazana, 21. ili 23 noć.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ الْتَمِسْهَا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ

Šejh Kulejni prenosi od Hissana ibn Mehrana, a on od Imama Sadika, a.s.: “Pitao sam ga o noći Kadr pa je rekao: ‘Traži je u dvadeset i prvoj ili dvadeset i trećoj noći!’”[6] 

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اَلتَّقْدِيرُ فِي لَيْلَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ وَ الْإِبْرَامُ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ الْإِمْضَاءُ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ

Zurare prenosi da je Imam Sadik, a.s., rekao: “Određivanje je u devetnaestoj noći, zaključenje u dvadeset i prvoj noći, a potpisivanje u dvadeset i trećoj noći.”[7]

Rekao je šejh Saduk: “Naši šejhovi se slažu u mišljenju da je noć Kadr dvadeset i treća noć mjeseca Ramazana.”[8]

Trogodišnji prekid u spuštanju Kur'ana

Početak poslaničke objave desio se 27. redžeba trinaest godina prije Hidžre, tj. 609. g. po H. Međutim, spuštanje Kur'ana kao nebeske knjige je bilo prekinuto tri godine. Ove tri godine se nazivaju prekid. Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., u ovom razdoblju je ljude potajno pozivao u vjeru, sve dok mu nije objavljen ajet koji naređuje da svoj poziv uputi javno:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje[9]

Ebu Abdullah Zendžani kaže: “Nakon spuštanja riječi: Čitaj, u ime svoga Gospodara Koji stvara, Kur'an nije spuštan u razdoblju od tri godine. Ovo razdoblje se naziva prekid objave. Nakon toga je Kur'an postepeno spuštan.”[10]

Trajanje spuštanja

Kur'an je postepeno spuštan 20 godina. Spuštanje Kur'ana je započelo tri godine nakon početka poslanstva plemenitog Poslanika, s.a.v.a., i trajalo je do posljednje godine života Poslanika, s.a.v.a. Ovdje se postavljaju tri pitanja, na koja ćemo ponuditi i odgovore:

Prvo pitanje: Kako to da se spuštanje Kur'ana ili početak spuštanja desio u noći Kadr, a poslanstvo plemenitog Poslanika je započelo 27. redžeba sa prvih pet ajeta sure ‘Alak?

Početak spuštanja započeo je tri godine nakon početka poslanstva plemenitog Poslanika, s.a.v.a., a prvih pet ajeta sure ‘Alak, koji su spušteni na početku poslanstva, nisu imali naziv Kur'an, nego je naziv Kur'an došao kada je spuštena cijela sura. Spuštanje Kur'ana je započeto spuštanjem ajeta: I obznani ono što ti se naređuje,kojim je Poslaniku, s.a.v.a., bilo naloženo da javno poziva ljude. Od tog trenutka je započelo uzastopno spuštanje ajeta i sura.

Drugo pitanje: Ako su prvi spušteni ajeti ili prva spuštena sura plemenitom Poslaniku bili sura ‘Alak i njenih prvih pet ajeta, zašto se za suru Fatiha kaže da je Otvaranje Knjige (الْکِتَابِ فَاتِحَةُ)?

Razlog je to što je ona prva sura koja je cijela spuštena plemenitom Poslaniku, s.a.v.a. Pored toga, u nekim predajama stoji da je prvog dana poslanstva Džibril, a.s., podučio Poslanika, s.a.v.a., abdestu i namazu. Iz ovog razloga bilo je potrebno da se objavi cijela sura Fatiha, jer u predaji stoji:

لاَ صَلَوةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ

“Nema namaza bez Otvaranja Knjige!”[11]

Treće pitanje: Kako to da je Kur'an spušten u noći Kadr, a s druge strane vidimo da je Kur'an objavljivan postepeno u razdoblju od 20 godina i u različitim prilikama?

O spuštanju Kur'ana u noći Kadr i neslaganju ovog stava sa postepenim spuštanjem Kur'ana u trajanju od 20 godina za života plemenitog Poslanika, s.a.v.a., postoje mnoga mišljenja i različiti stavovi, od kojih navodimo neka:

1. mišljenje: početak spuštanja Kur'ana je bio u noći Kadr, ali te noći nije spušten cijeli Kur'an, kako se može i shvatiti iz vanjskog značenja kur'anskog ajeta:

شَهْرُرَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur’an…[12]

Većina istražitelja je odabrala ovo mišljenje, jer oni koji su živjeli u vrijeme spuštanja ajeta iz riječi Kur'an nisu razumijevali cijeli Kur'an. Osim toga, u Kur'anu postoje primjeri koji nisu mogli biti spušteni odjednom i u jednoj noći, naprimjer kur'ansko obavještenje o prošlom, a koje je u datoj noći Kadr predstavljalo budućnost, za šta kao primjer možemo navesti ajet:

وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَ أَنتُمْ أَذِلَّةٌ

I zaista vas je Allah pomogao na Bedru, a vi ste bili slabi i malobrojni…[13]

Ovakvih je ajeta u Kur'anu mnogo. Da je objavljen odjednom, u jednoj noći, trebao bi, u skladu s gramatikom, biti u budućem vremenu; inače bi poruke ajeta bile daleko od istine.

Pored navedene argumentacije, u Kur'anu postoje mnogi dokidajući i dokinuti, opći i posebni, nejasni i jasni ajeti. Jedan od uvjeta dokidanja jeste da dokidajući ajet bude spušten poslije dokinutog ajeta. Isto tako, pojašnjenje nejasnih ajeta drugim ajetima zahtijeva vremenski razmak između dva ajeta. Stoga, nikako nije razumno misliti da je postojeći Kur'an spušten odjednom.

2. mišljenje: Svake godine u noći Kadr Poslaniku, s.a.v.a., je spušteno iz Kur'ana onoliko koliko je bilo potrebno za tu godinu, a onda su postepeno spuštani ti isti ajeti u određenim prilikama i u vezi s određenim događajima. U skladu s tim, pod riječima mjesec Ramazan i noć Kadr u ajetima ne misli se samo na jedan poseban Ramazan i jednu posebnu i određenu noć Kadr, nego na sve ramazane i sve noći Kadr.[14]

3. mišljenje: Kur'an je spuštan dva puta, odjednom i postepeno. Drugim riječima, u noći Kadr je odjednom cijeli Kur'an spušten plemenitom Poslaniku, s.a.v.a., a zatim je u razdoblju od dvadeset godina poslanstva ponovo postepeno spuštan. Izvor ovog mišljenja su predaje koje govore o navedenom. Na osnovu sunijskih predaja, Kur'an je odjednom sa Arša (Prijestolja) spušten na Prvo nebo, na mjesto zvano Bejtu-l-‘izze (بَيْتُ الْعِزَّة), dok u šiijskim predajama stoji da je Kur'an sa Arša spušten na Četvrto nebo, na mjesto zvano Bejtu-l-ma'mur (بَيتُ الْمَعْمُور). Ovo se odnosi na spuštanje Kur'ana odjednom, a što se tiče postepenog spuštanja, ono je trajalo u razdoblju od dvadeset godina.

Vezano za postepeno i cjelovito spuštanje Kur'ana, velikani su ponudili različita pojašnjenja, a ovdje ćemo navesti samo neka od njih:

1. Pod cjelovitim spuštanjem Kur'ana plemenitom Poslaniku, s.a.v.a., u noći Kadr misli se na upoznavanje Poslanika, s.a.v.a., sa cjelokupnim sadržajem Kur'ana. Ovo tumačenje nalazimo u govoru šejha Saduka, r.a., koji kaže: “Tu noć Kur'an nije u obliku riječi i rečenica spušten na čisto srce plemenitog Poslanika, s.a.v.a., nego mu je dato samo znanje o njemu. Tako se Poslanik, s.a.v.a., općenito upoznao sa sadržajem Kur'ana.”

2. Ebu Abdullah Zendžani kaže: “Duša Kur'ana, koja je i uzvišeni cilj Kur'ana i koja ima univerzalne dimenzije, tu noć se očitovala u čistom srcu plemenitog Poslanika, s.a.v.a., a zatim ju je on godinama izgovarao svojim blagoslovljenim jezikom.”

3. Allame Tabatabai je ovo pojašnjenje iznio na profinjeniji način. On je rekao: “U osnovi, Kur'an ima drugo postojanje i zbilju koja je skrivena iza zastora njegovog vanjskog postojanja i ona nije dostupna običnom vidu i shvatanju. Kur'an je u svome unutrašnjem postojanju daleko od svakog oblika raščlanjivanja i dijeljenja. Nema džuzeva, nema poglavlja, nema ajeta niti sura, nego jedna jedinstvena zbilja, povezana i postojana, koja je na uzvišenom mjestu postojana i daleko od doticanja svih.

Stoga, Kur'an ima dva postojanja: spoljašnje postojanje, u obliku riječi i rečenica, te unutrašnje postojanje, na svome izvornom mjestu.

Zato je Kur'an u noći Kadr svojim unutrašnjim i izvornim postojanjem odjednom i u cijelosti spušten na čisto srce plemenitog Poslanika, s.a.v.a. A nakon toga je spuštan postepeno svojim izvanjskim postojanjem u vremenskim razmacima i u raznim povodima tokom vjerovjesništva Poslanika.”[15]

Naravno, ovakva pojašnjenja posjeduju jednu vrstu suptilnosti i – pod uvjetom da postoje argumenti kojima bi se dokazala – mogu biti valjana. U svakom slučaju, o svim ovim mišljenjima se može raspravljati. Međutim, mišljenje koje je najbliže zbilji i koje se podudara sa vanjskim značenjem Kur'ana jeste prvo mišljenje, to jest mišljenje šejha Mufida, r.a., da se početak spuštanja Kur'ana dogodio u noći Kadr u mjesecu Ramazanu.

Izvor: Mohammad Hadi Ma'refat, Uvođenje u kur'anske znanosti, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo,2013., s perzijskog preveo: Arman Berberac

 


[1] El-Furkan, 32.

[2] El-Furkan, 32.

[3] El-Isra, 106.

[4] El-Bekare, 185.

[5] El-Kadr, 1.

[6] Vesailu-š-ši'a, sv. 10, str. 354, poglavlje o propisima mjeseca Ramazana, glava 32, predaja 13590.

[7] Isto, predaja 13591.

[8] Isto.

[9] El-Hidžr, 94.

[10] Tarihe Kur'an, str. 9.

[11] ‘Avali-l-leali, sv. 1, str. 196.

[12] El-Bekare, 185.

[13] Ali ‘Imran, 123.

[14] El-Itkan, sv. 1, str. 40.

[15] El-Mizan, sv. 2, str. 15-16.

Pitanja i odgovori